Στον αέρα η πλατφόρμα διαβούλευσης για τη Διακομματική Θράκης

Με μία απλή εγγραφή θα μπορεί ο κάθε πολίτης και φορέας να καταθέτει τις προτάσεις του υπόψιν της Διακομματικής Επιτροπής Θράκης, μια και η πλατφόρμα διαβούλευσης είναι στον ‘αέρα’ και λειτουργεί σε αυτόν τον σύνδεσμο

Μέσω της πλατφόρμας αυτής φορείς, οργανώσεις και οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης μπορούν να καταθέσουν προτάσεις προς τα μέλη της Διακομματικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Θράκης. Οι προτάσεις είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, και στοχεύουν στο να παρέχουν ενημέρωση για σημαντικά θέματα που εφάπτονται του έργου και του σκοπού για τον οποίο συστάθηκε η Διακομματική Επιτροπή.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο