«Στοίχειωσε» ο διαγωνισμός για την στατική επάρκεια του παλιού νοσοκομείου

Από πέρσι το καλοκαίρι που προκηρύχθηκε η μελέτη, ακόμη δεν έχει προκύψει ανάδοχος. Η τελευταία εξέλιξη και η αντίδραση της αντιπολίτευσης

Της Κικής Ηπειρώτου                                                                     

«Στοιχειωμένος», όπως και μεγάλο τμήμα του κτιριακού συγκροτήματος του παλιού νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, τείνει να χαρακτηριστεί ο διαγωνισμός για τη μελέτη της στατικής του επάρκειας, ο οποίος, ενώ έχει προκηρυχθεί από τον Ιούνιο του 2021, ακόμη δεν έχει βρεθεί ανάδοχος. Τον περασμένο Ιούνιο, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας ΑΜΘ, είχε εγκρίνει τους όρους και την περίληψη της διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού, υπό τον τίτλο: «Μελέτη στατικής επάρκειας πρώην παλιού νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης», με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 476.763,05€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.  Ο διαγωνισμός βγήκε στον «αέρα» στις 8 Ιουνίου, ενώ οι προσφορές θα άνοιγαν περίπου ένα μήνα αργότερα.

Ωστόσο, λίγες εβδομάδες μετά, η Περιφέρεια προχώρησε στη ματαίωση της διαδικασίας λόγω «εκ παραδρομής λάθους στην επιλογή προτύπου ανάθεσης Σύμβασης κατά την ηλεκτρονική υποβολή των δεδομένων του διαγωνισμού στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). και την ανάγκη επικαιροποίησης των όρων και της περίληψης της διακήρυξης». Ακολούθησε, στις αρχές Αυγούστου, νέα απόφαση για την έγκριση των όρων και της περίληψης της Διακήρυξης του διαγωνισμού, στον οποίο 8 εταιρείες κατέθεσαν προσφορές.

Χρειάστηκε αρκετό διάστημα για να εξετάσει η Επιτροπή του Διαγωνισμού τα δικαιολογητικά και τους φακέλους προσφοράς της κάθε εταιρείας. Συνολικά, αποκλείστηκαν 3 εταιρείες και στο διαγωνισμό συνεχίζουν οι :

  • “ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ”
  • ΕΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ “Χ.ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ι.Κ.Ε. – ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε”
  • CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.
  • ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.

Η Οικονομική Επιτροπή σε πρόσφατη συνεδρίασή της ενέκρινε τις αποφάσεις της Επιτροπής το Διαγωνισμού, ωστόσο, η ώρα ανάδειξης οριστικού αναδόχου μάλλον αργεί ακόμη, αφού οι εταιρείες που απορρίφθηκαν μπορούν να καταθέσουν ένσταση.

Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μειοψήφησαν τα μέλη Εξακουστός Κωνσταντίνος και Ιωσηφίδης Αλέξανδρος ψηφίζοντας κατά και αναφέροντας: «Ψηφίζουμε αρνητικά, κυρίως ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις συνεχείς παλινωδίες της Διοίκησης σε ένα θέμα τόσο σοβαρό, όσο η διαχείριση του κτιρίου του Παλιού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης. Με την αρνητική μας ψήφο καταγγέλλουμε την ανικανότητα της Διοίκησης να δώσει λύση στο ζήτημα, καθώς επίσης υπογραμμίζουμε ότι το θέμα θα έπρεπε να είχε διευθετηθεί νωρίτερα για δύο λόγους. Πρώτον γιατί η στατικότητα του κτιρίου είναι θέμα που άπτεται της δημόσιας ασφάλειας και δεύτερον γιατί η «στατικότητα» κοστίζει σημαντικά στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας ΑΜΘ, καθώς ετησίως δαπανώνται χρήματα για το Παλιό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα». Παρών δήλωσε το μέλος της οικονομικής επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος: «Η αντίθεσή μου στην σκοπιμότητα του έργου δεν μου επιτρέπει να κρίνω την ορθότητα των ενεργειών της Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση η επιμέρους διαφοροποίηση στην αξιολόγηση των εταιρειών (με βάση τα κριτήρια της επιτροπής) δεν καθίσταται εμφανής κατά την αιτιολογία της».

 

 

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο