Στο ‘μικροσκόπιο’ η στατική επάρκεια του παλιού νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

Διαγωνισμό για την ανάθεση μελέτης προκηρύσσει η Περιφέρεια ΑΜΘ, προκειμένου να διαπιστωθεί αν χρήζει κατεδάφισης ή ανακαίνισης

Το κτιριακό συγκρότημα, κατά ένα μεγάλο μέρος του, είναι κενό από το 2002…

Της Κικής Ηπειρώτου

Στο ‘μικροσκόπιο’ των ειδικών θα μπει το θέμα της στατικής επάρκειας του παλιού νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, επί της οδού Δήμητρας, μέσα από τον ανοικτό διαγωνισμό που προκηρύσσει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Το βήμα αυτό, που άργησε πολλά χρόνια, αφού το μεγαλύτερο μέρος του συγκροτήματος είναι κενό από το 2002, είναι απαραίτητο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το κτίριο χρήζει κατεδάφισης, ή αν αρκεί μία σειρά από ολοκληρωμένες εργασίες ανακαίνισης για την αξιοποίησή μέσω της στέγασης υπηρεσιών και φορέων.

Το θέμα του διαγωνισμού συζητήθηκε πριν λίγες ημέρες, στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ, η  οποία, κατά πλειοψηφία, ενέκρινε τους όρους και την περίληψη της διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού, υπό τον τίτλο: «Μελέτη στατικής επάρκειας πρώην παλιού νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης», με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 476.763,05€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Επιπλέον, εγκρίθηκαν και τα γνωμοδοτικά όργανα του διαγωνισμού, δηλαδή οι επιτροπές διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών, παρακολούθησης και παραλαβής.

Αρνητικά ψήφισε το μέλος της οικονομικής επιτροπής και σύμβουλος της «Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας» Χρήστος Χατζηπέμου, ο οποίος επισήμανε τα εξής:

«Στις 10.12.2018 παραχωρήθηκε το κτήριο του παλιού Νοσοκομείου στην Περιφέρεια ΑΜΘ  προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την στέγαση των Υπηρεσιών της. Όρος της παραχώρησης είναι εντός πενταετίας η στέγαση των Υπηρεσιών, δηλαδή η πραγμάτωση του σκοπού τη παραχώρησης. Πρόκειται για κτήριο που ανεγέρθηκε την δεκαετία του 70 χωρίς άδεια και νομιμοποιήθηκε μόλις το 2012, χωρίς κατά τη νομιμοποίησή του να εγερθούν θέματα σχετιζόμενα με την στατικότητα του κτηρίου και χωρίς να τεκμηριώνεται και η σημερινή ανάγκη ενδελεχούς ελέγχου της στατικότητας,  ώστε να είναι αναγκαία η σχετική μελέτη η οποία προκηρύσσεται δυόμισι χρόνια μετά την παραχώρηση κι εκτρέπει παντελώς το χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης των Υπηρεσιών στο παλιό Νοσοκομείο και καθιστά αδύνατη την υλοποίηση της δέσμευσης που έχει αναλάβει η Περιφέρεια. Ας σημειωθεί ότι τμήματα και αίθουσες του κτηρίου σήμερα, έχουν ήδη καταληφθεί ανενόχλητα από τρίτους φορείς και διάφορες συλλογικότητες».

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο