Στο «μικροσκόπιο» η στατική επάρκεια της στέγης του κλειστού γυμναστηρίου

Θα πραγματοποιηθούν ερευνητικές και εργαστηριακές εργασίες που θα  αποτιμήσουν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Στόχος του Δήμου η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου

Μία σειρά από ερευνητικές και εργαστηριακές εργασίες θα πραγματοποιηθούν στη μεταλλική στέγη του κλειστού γυμναστηρίου Αλεξανδρούπολης, προκειμένου να διαπιστωθεί η στατική της επάρκεια. Στόχος του Δήμου είναι να αποτιμηθεί η παρούσα κατάσταση προκειμένου να προχωρήσουν εργασίες σχετικές με την ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου. Οι εργασίες θα γίνουν στα πλαίσια της ριζικής ενεργειακής αναβάθμισης του κλειστού γυμναστηρίου, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενσωμάτωση τεχνολογιών ΑΠΕ για την μετατροπή του κτιρίου σε σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Προς αυτή την κατεύθυνση, η αποτίμηση της στατικής επαρκείας του  μεταλλικού σκελετού της στέγης, είναι απαραίτητη, καθώς ο σχεδιασμός προβλέπει την αντικατάσταση των πάνελ της επικάλυψης με πάνελ πετροβάμβακα και την προσθήκη φωτοβολταϊκών πάνελ στη στέγη.

Ο σκοπός της διεξαγωγής των ερευνητικών εργασιών είναι η συλλογή αξιόπιστων δεδομένων για τα μηχανικά χαρακτηριστικά των μελών που απαρτίζουν το χωροδικτύωμα, ώστε να είναι εφικτή η εκπόνηση στατικής μελέτης, η οποία αφορά μόνο τον έλεγχο και την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας της στέγης, καθώς και προσομοίωσης της λειτουργίας του στατικού φορέα της στέγης με προσθήκη επιπλέων φορτίων που απαιτούνται για την ενεργειακή αναβάθμισή της. Επίσης, περιλαμβάνει την υποβολή προτάσεων ενισχύσεώς της, εάν απαιτηθεί. Το θέμα απασχόλησε πριν από λίγες ημέρες τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης, τα οποία ενέκριναν τη μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας (με δυο ‘παρών’ από Λαμπάκη-Γκοτσίδη) για το θέμα και την εκτέλεση των εργασιών, με κόστος 37.200 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Κ.Η.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο