Στο ΕΣΠΑ με 5,3 εκ ευρώ η ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

Στόχος η μείωση της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Η λίστα με τις παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν

Ένα μεγάλο και σημαντικό έργο, με περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης Γιώργου Ζερβού. Πρόκειται για το έργο της «Ενεργειακής Αναβάθμισης Υποδομών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης», με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» και έχει προϋπολογισμό 5,3 εκ. ευρώ. Η υλοποίησή του αναμένεται ότι θα ξεκινήσει στις αρχές του 2022 και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2023. Στόχος των παρεμβάσεων είναι η μείωση της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας και η μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η λίστα των παρεμβάσεων

Το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του νοσοκομείου διακρίνεται σε 4 Υποέργα:

Το Πρώτο Υποέργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες παρεμβάσεις:

  1. Εγκατάσταση Μονάδας Τριπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας & Ψύξης
  2. Εγκατάσταση εξοπλισμού παραγωγής πεπιεσμένου αέρα
  3. Αντικατάσταση Συμβατικών Λαμπτήρων με αντίστοιχους Τεχνολογίας LED
  4. Αντικατάσταση υδρόψυκτου ψύκτη και αντίστοιχου πύργου ψύξης
  5. Επέκταση του υφιστάμενου συστήματος BMS σε σύστημα ενεργειακής διαχείρισης (BEMS)
  6. Αντικατάσταση μόνωσης εξωτερικών αεραγωγών των ΚΚΜ
  7. Σύνταξη Μελετών Εφαρμογής

Το Δεύτερο Υποέργο περιλαμβάνει:

Επεμβάσεις σε ιατροτεχνικό εξοπλισμό

Το Τρίτο Υποέργο με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ενεργειακού συμβούλου» περιλαμβάνει:

Την επιστημονική υποστήριξη του Νοσοκομείου κατά την υλοποίηση του έργου και τη συγγραφή έκθεσης αποτελεσμάτων

Το Τέταρτο Υποέργο με τίτλο «Διενέργεια Ex Post Ενεργειακής Επιθεώρησης στο κτίριο και Έκδοση Β’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων» περιλαμβάνει:

Την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης μετά την υλοποίηση παρεμβάσεων.

Κ.Η.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο