Στα τέλη του 2023 η ολοκλήρωση της ανακαίνισης των αποθηκών του ΟΣΕ στο λιμάνι

Το αρχικό χρονοδιάγραμμα όριζε την αποπεράτωση των εργασιών στα τέλη του 2022. Οι λόγοι που ο εργολάβος ζήτησε κι έλαβε παράταση 292 ημερών

Ένα μεγάλο και απαιτητικό έργο είναι αυτό της ανάδειξης και αξιοποίησης των ιστορικών αποθηκών του ΟΣΕ στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, το οποίο ξεκίνησε το 2020 και δεν προβλέπεται να ολοκληρωθεί πριν τον Νοέμβριο του 2023. Το έργο, με προϋπολογισμό που αγγίζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ, αφορά στην αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης των αποθηκών 1 & 3 σε έκθεση & πώληση τοπικών προϊόντων – κινηματοθέατρο και στην ανέγερση νέου κτιρίου στην θέση 2 με χρήση συνάθροιση κοινού (χώροι εστίασης-καφέ).

Αν και η σύμβαση μεταξύ Δήμου Αλεξανδρούπολης και αναδόχου είχε υπογραφεί στα τέλη του 2019 και η ο χρόνος αποπεράτωσης ορίζονταν στους 36 μήνες, δηλαδή στις 18/12/2022, ο εργολάβος ζήτησε να του δοθεί παράταση 292 ημερών, για  μία σειρά από λόγους.
Το  θέμα απασχόλησε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, κατά την τελευταία συνεδρίασή τους. Όπως αναφέρθηκε, στο αίτημά του, ο ανάδοχος επικαλέστηκε αδυναμία εκτέλεσης εργασιών λόγω καιρικών συνθηκών, για την χρονική περίοδο από 18/12/2019 έως και 01/06/2022, σύμφωνα με τα επίσημα δελτία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, έχοντας υπόψη όλα τα στοιχεία που έχει στην κατοχή της (ημερολόγια εργασιών, εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, καιρικά δελτία κτλ), παρακολουθώντας την εξέλιξη και πρόοδο των εργασιών, από την αρχή έως και σήμερα, αποδέχθηκε και εισηγήθηκε τα εξής:

-Το Σάββατο δεν υπολογίζεται ως εργάσιμη ημέρα
– Για τον υπολογισμό των ακατάλληλων ημερών από καιρικές συνθήκες υπολογίζονται, οι ημέρες βροχόπτωσης, καθώς και οι ημέρες παγετού. Τόσο από το ημερολόγιο εργασιών του έργου, όσο και από τα επίσημα μετεωρολογικά δελτία οι ήμερες αυτές υπολογίζονται σε 101 εργάσιμες.
Λόγω της παύσης από τον Covid -19 από 3-4-2020 μέχρι και την 21-6-2020 ανέρχονται σε 55 εργάσιμες ημέρες.
Λόγω της διακοπής εργασιών από 27-12-2021 μέχρι και την 19-4-2022 ανέρχονται σε 80 εργάσιμες ημέρες.
Σύνολο ημερολογιακά εργάσιμων ημερών : 330
Έτσι, η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να δεχθεί την παράταση του έργου και μάλιστα κατά 330 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως τις 13/11/2023. Να σημειωθεί πως θετικά έχει γνωμοδοτήσει για την παράταση αυτή και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Κ.Η.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο