Σημαντική επιτυχία για το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του ΔΠΘ.

Το Τμήμα έλαβε την πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών από το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)

Σημαντική επιτυχία για το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του ΔΠΘ.

Το Τμήμα έλαβε την πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών από το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).

Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής Πιστοποίησης, το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του ΔΠΘ έχει πιστοποιηθεί με την ανώτατη διάκριση:

“Fully compliant” (Fully compliant: 8 και Substantially compliant: 2) 

και θεωρήθηκε ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, για το επίπεδο σπουδών 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

“Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το προσωπικό του Τμήματος καθώς, τα μέλη της ΜΟΔΙΠ και ιδιαίτερα την πρώην Αντιπρύτανη κα Γαβριηλίδου Zoe Gavriilidou τους φοιτητές και τους συνεργάτες του Τμήματος που συνέβαλλαν καταλυτικά σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία” αναφέρεται στη σελίδα του τμήματος στο Facebook.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο