Σειρά τροποποιήσεων για την Ανατολική Περιφερειακή Οδό Αλεξανδρούπολης

Απόφαση ΥΠΕΚΑ για παράταση διάρκειας περιβαλλοντικών όρων, επικαιροποίηση  σχεδιασμού και  προσαρμογή στο νεότερο κανονιστικό πλαίσιο
Νέα δήλωση Καραμανλή: «Η κατασκευή του έργου αυτού έχει κεντρική θέση στο σχεδιασμό μας»

Σε μία σειρά απαραίτητων τροποποιήσεων, προκειμένου να δημοπρατηθεί η Ανατολική Περιφερειακή Οδός Αλεξανδρούπολης, προχώρησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Την ίδια στιγμή, με νέα δήλωσή του, ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κώστας Καραμανλής, κάνει λόγο για ένα έργο – όραμα που γίνεται πραγματικότητα.

Πιο συγκεκριμένα, σε ανάρτηση στο λογαριασμό του στο Facebook, στις 2/7/2021, ο κ. Καραμανλής, υπογραμμίζει:

«Η κατασκευή της  Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης έχει κεντρική θέση στο σχεδιασμό μας με στόχο την ενίσχυση των αναπτυξιακών προοπτικών του λιμανιού αλλά και τη γενικότερη βελτίωση της οδικής ασφάλειας του δικτύου της περιοχής. Ο λιμένας Αλεξανδρούπολης έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη ως οικονομικός και ενεργειακός κόμβος. Δημιουργούμε λοιπόν τις προϋποθέσεις, ώστε το όραμα αυτό να γίνει πραγματικότητα».

Οι αλλαγές

Με δεδομένη την πολύχρονη καθυστέρηση υλοποίησης του έργου, το οποίο, πλέον, βρίσκεται στην τελική ευθεία για τη δημοπράτησή του, κρίθηκαν ως αναγκαίες, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, μία σειρά από αλλαγές στην εκδοθείσα το 2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων του, η οποία είχε ισχύ ως τέλη του 2019.

Έτσι, προκύπτει η ανάγκη παράτασης της χρονικής διάρκειας ισχύος των περιβαλλοντικών όρων, κατά 15 έτη, καθώς και η τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων, για τη συμμόρφωση του περιεχομένου της στο νεότερο κανονιστικό πλαίσιο, χωρίς όμως να απαιτείται η υποβολή νέας μελέτης, όπως επισημαίνεται στην απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος Κ. Δημόπουλου.

Μεταξύ των τροποποιήσεων, είναι η συμπερίληψη νέων περιβαλλοντικών όρων:

«Ο φορέας του έργου οφείλει να εφαρμόζει «Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης», ώστε να παρακολουθείται η επίδραση του έργου και η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που αφορούν τόσο στην κατασκευή, όσο και στη λειτουργία του. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, θα πρέπει να συλλέγονται, να υποβάλλονται σε επεξεργασία και αξιολόγηση, και τέλος να δημοσιοποιούνται προς το κοινό με τη μορφή διετούς έκθεσης, αποτελέσματα και τεκμηριώσεις σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

– καταγραφές ενεργειών που πραγματοποιούνται για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.

– περιοδική παρακολούθηση των επιπέδων οδικού κυκλοφοριακού θορύβου στις προσόψεις των κτιρίων που βρίσκονται πλησιέστερα στο έργο, με μετρήσεις και υπολογισμούς των δεικτών για τους οποίους η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει οριακές τιμές (Lden και Lnight).

– δειγματοληπτική παρακολούθηση της ποιότητας των νερών απορροής της οδού στα σημεία εκφόρτισης σε παρακείμενους αποδέκτες».

Επιπλέον, η  επικεφαλίδα της ενότητας «α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας» μετονομάζεται σε «α) Περιγραφή Έργου», ενώ το κείμενο αντικαθίσταται ως εξής:

« Πρόκειται για έργο οδοποιίας που αφορά στην κατασκευή και λειτουργία της Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης (ανατολικό τμήμα). Συγκεκριμένα αφορά στο τμήμα από τον κόμβο της εισόδου πόλης Αλεξανδρούπολης (από Εγνατία) μέχρι τον κόμβο με την υφιστάμενη Ε.Ο. Κομοτηνής – Αλεξανδρούπολης – Αρδανίου – Γέφυρας Κήπων, καθώς και το κλάδο σύνδεσης με το λιμάνι Αλεξανδρούπολης, για την απευθείας σύνδεση του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού με τον Λιμένα Αλεξανδρούπολης».

Αναφορές υπάρχουν και στο περιβάλλον της περιοχής, τα «ευαίσθητα στοιχεία του», όπως είναι το ρέμα Ειρήνη και τις Ειδικά προστατευόμενες ζώνες. Όπως τονίζεται, το έργο δεν δημιουργεί τροποποιήσεις στα φυσικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των υδατικών συστημάτων που εμπλέκονται.  Επιπλέον,  το έργο δεν εμπίπτει και απέχει αρκετά από τη πλησιέστερη Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας. Επίσης, το έργο δεν χωροθετεἰται και απέχει αρκετά από οποιαδήποτε ειδικά προστατευόμενη ζώνη.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο