Σε κατάσταση “Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας” η Σαμοθράκη

Οι λόγοι της απόφασης 

Την κήρυξη σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 26 του Ν. 4662/2020 στα νησιά της Σαμοθράκης και της Θάσου αποφάσισε ο ΓΓ Πολιτικής Προστασίας Βασίλειος Παπαγεωργίου, λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα, όπως αυτή διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια προπαρασκευαστικών συσκέψεων στο πλαίσιο προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο, δρομολόγησης και επιτάχυνσης έργων και εργασιών, που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, των υποδομών, καθώς και του φυσικού περιβάλλοντος, λόγω επαπειλούμενου κινδύνου από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, με διαδικασίες αντίστοιχες με εκείνες που ισχύουν όταν κηρύσσεται μια περιοχή σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας (αρθ. 25 και αρθ. 26 παρ.2, Ν.4662/2020).
Η εν λόγω Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας θα ισχύει για σαράντα ημέρες, δηλαδή έως και 01-08-2022. Τα έργα και εργασίες που θα δρομολογηθούν με βάση την παρούσα απόφαση αφορούν δασοκομικούς -φυτοτεχνικούς χειρισμούς προληπτικής απομάκρυνσης μέρους της φυσικής βλάστησης (εργασίες καθαρισμού) για μείωση του κινδύνου σε περιοχές όπως, στη ζώνη μίξης δασών/πόλεων και οικισμών για λόγους προστασίας των πολεοδομικών συγκροτημάτων από επερχομένη δασική πυρκαγιά, σε περιοχές ιδιαίτερης και πολύ υψηλής προστασίας (άλση, πάρκα, κλπ), εκατέρωθεν (πλευρικά) κατά μήκος του οδικού δικτύου που διέρχεται μέσα από δάση και δασικές εκτάσεις.
Στα έργα και εργασίες που θα δρομολογηθούν με βάση την παρούσα απόφαση συμπεριλαμβάνεται και η άμεση απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που
ενεργείται για τους ίδιους λόγους από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπεδικές εκτάσεις, η συντήρηση και βελτίωση βατότητας του υφιστάμενου δασικού οδικού
δικτύου, η συντήρηση υφιστάμενων αντιπυρικών ζωνών, η συντήρηση των πυροσβεστικών υδροστομίων, όπως επίσης και όποιο άλλο έργο ή εργασία κρίνεται αναγκαία και απορρέει ως
υποχρέωση από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο των φορέων που εμπλέκονται σε δράσεις πρόληψης για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών σύμφωνα με τα υπ. αρ. 12 έως και 16 σχετικά έγγραφά της ΓΓΠΠ.
Για τη δρομολόγηση των συγκεκριμένων έργων και εργασιών, κρίνεται απαραίτητη η προηγούμενη συνεννόηση και συνεργασία μεταξύ των ανωτέρω Δήμων της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας Θράκης και των αρμόδιων Δασικών Υπηρεσιών. Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της Κατάστασης Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο