Σε δημοπρασία το καφέ «Αργώ» στην Αλεξανδρούπολη

Η ΤΙΕΔΑ έχει ορίσει ως τιμή εκκίνησης τα 2.000 ευρώ το μήνα. Οι προσφορές θα κατατίθενται ως 30 Ιουνίου

Τον επόμενο ενοικιαστή του δημοτικού ακινήτου – καφέ «ΑΡΓΩ» αναζητά η ΤΙΕΔΑ, η οποία προχωρά σε ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με τιμή εκκίνησης τις 2.000 ευρώ και για διάρκεια εκμίσθωσης τα 9 χρόνια με δυνατότητα 3ετούς παράτασης.
Ο προηγούμενος εκμισθωτής αποχώρησε από το ακίνητο πριν αρκετές εβδομάδες. Το κατάστημα που βρίσκεται σε περιοχή – ‘φιλέτο’ της παραλιακής αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον αρκετών ιδιωτών.
Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση της ΤΙΕΔΑ, η τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Εκτίμησης ορίζεται στο ποσό των 2.000€ πλέον χαρτοσήμου 3,6%. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφοράς, ορίζεται η 30/06 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 και η κατάθεση των σχετικών φακέλων από τους Υποψήφιους θα γίνεται στα κεντρικά γραφεία διοίκησης της ΤΙΕΔΑ.
Σε περίπτωση που δεν εμφανισθούν πλειοδότες κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα η δημοπρασία θα επαναληφθεί την 9η Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη στον ίδιο χώρο.
Οι προσφορές θα απευθύνονται στην ΤΙΕΔΑ ΑΕ χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
Α. Εκείνα που υποβάλλουν όλοι οι προσφέροντες (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) του άρθρου 8.1 και Β. Εκείνα που υποβάλλει μόνο ο Υποψήφιος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ήτοι ο προσωρινός υπομισθωτής, (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΥ) του άρθρου 8.2.
Οι Ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν τυχόν ερωτήσεις / διευκρινήσεις από τα γραφεία της ΤΙΕΔΑ.Ε., που βρίσκονται στο 1ο χλμ Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης – Μάκρης (παραπλεύρως Δημοτικού Κάμπινγκ), στο τηλέφωνο 2551088340 και στο e-mail: tourismaxd@hotmail.com.
Το σχετικό τεύχος της Διακήρυξης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της επιχείρησης www.tieda.gr & του Δήμου Αλεξανδρούπολης ,www.alexpolis.gr.
Κ.Η.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο