Σε δημοπρασία και πάλι το αναψυκτήριο της πλαζ του ΕΟΤ

Ο χώρος θα παραχωρηθεί για 9 χρόνια – Ποιο το αρχικό μηνιαίο μίσθωμα 

Στη διενέργεια νέου ανοικτού, πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου που βρίσκεται εντός της δημοτικής πλαζ του ΕΟΤ προχωρά η ΤΙΕΔΑ, μετά το «ναυάγιο» του πρώτου διαγωνισμού.
H εταιρία που ήταν η πλειοδότρια του πρώτου διαγωνισμού, όπως αναφέρεται σε σχετική απόφαση της ΤΙΕΔΑ, «κλήθηκε νομότυπα να προσκομίσει τα εκ της διακηρύξεως δικαιολογητικά και να προσέλθει προς υπογραφή της συμβάσεως και υπέβαλε την από 5/1/2023 απάντηση της με την όποια με πρόσχημα την δήθεν μη νομιμότητα σχετικού όρου της διακηρύξεως δήλωσε ότι δεν θα προσέλθει προς υπογραφή της συμβάσεως. Αρχικά η προβαλλόμενη δικαιολογία είναι προσχηματική και δεν έχει δικαίωμα να την προβάλλει διότι σύμφωνα με σχετικό όρο της διακηρύξεως του διαγωνισμού και συγκεκριμένα με το άρθρο 4 με την υποβολή της προσφοράς υφίσταται τεκμήριο ότι έχει λάβει γνώση της πρόσκλησης και των στοιχείων αυτής».
Έτσι, το ΔΣ της ΤΙΕΔΑ αποφάσισε κατά πλειοψηφία να προχωρήσει σε νέο διαγωνισμό, με το μέλος της Δ. Μερκούρη να διαφοροποιείται, προτείνοντας το αρχικό μίσθωμα να είναι μειωμένο κατά 25%.
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η εννιαετής εκμίσθωση με δυνατότητα 3 έτους παράτασης, για χρήση του ακινήτου ως καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Αναψυκτηρίου, εντός της Δημοτικής Πλαζ ΕΟΤ.
Η τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού ορίζεται στο ποσό των 2.000 ευρώ πλέον χαρτοσήμου 3,6%.
Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφοράς ορίζεται η 31η Ιανουαρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 και η κατάθεση των σχετικών φακέλων από τους Υποψήφιους θα γίνεται στα κεντρικά γραφεία διοίκησης της ΤΙΕΔΑ.
Η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών θα γίνει από την τριμελή Επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών που ορίστηκε με απόφαση του Δ.Σ. της ΤΙΕΔΑ ΑΕ.
Οι Ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν τυχόν ερωτήσεις / διευκρινήσεις από τα γραφεία της ΤΙΕΔΑ.Ε., που βρίσκονται στο 1ο χλμ Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης – Μάκρης (παραπλεύρως Δημοτικού Κάμπινγκ), στο τηλέφωνο 2551088340και στο e-mail: tourismaxd@hotmail.com.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο