Ο ίδιος διευκρινίζει πως η πρόβλεψη έχει συνυπολογίσει την επίδραση της επανέναρξης των σχολείων από την ερχόμενη Δευτέρα, η οποία εκτιμάται σε αύξηση περίπου 10% της διασποράς. Μια μικρή επιφύλαξη διατηρεί αναφορικά με τα Πανεπιστήμια, με δεδομένο ότι σε αυτά βρίσκεται μεγάλος αριθμός ανθρώπων στις ηλικίες που οδηγούν το πανδημικό κύμα. “Εκεί εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχουμε μια μεγαλύτερη ευελιξία, να μπορούμε να κάνουμε ένα υβριδικό μοντέλο με δια ζώσης και εξ αποστάσεως μαθήματα. Νομικά όμως δεν μπορούμε, γιατί η κυβέρνηση έχει πει πως είναι νόμιμο μόνο το διά ζώσης”, σημειώνει.

Ένα είδος ευελιξίας έδωσε το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΑΠΘ με απόφαση της Παρασκευής, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που του δίνει το αυτοδιοίκητο: παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη ΔΕΠ του πανεπιστημίου να επιλέξουν οι ίδιοι ποιες δύο εβδομάδες θα κάνουν μαθήματα από τις τρεις που μεσολαβούν μέχρι την έναρξη της εξεταστικής περιόδου, η οποία μετατίθεται από τις 24 στις 31 Ιανουαρίου. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να επιλέξει να αρχίσει στις 17 του μηνός αντί στις 10, κάποιος άλλος να αρχίσει στις 10 και να τελειώσει στις 24, ενώ ένας τρίτος θα μπορούσε να αφήσει κενή την ενδιάμεση εβδομάδα, η οποία αναμένεται να είναι αυτή της κορύφωσης των κρουσμάτων. Η συγκεκριμένη ρύθμιση θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των φοιτητών που θα βρίσκονται ταυτόχρονα στο πανεπιστημιακό campus.

iatronet.gr