room-to-grow-bnner

Πρόταση της Κοινότητας Αλεξανδρούπολης για αποτέφρωση των νεκρών αδέσποτων  

Θλιβερές οι εικόνες με τα ζώα που χάνουν τη ζωή τους στον δρόμο και μεγάλος ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία 

Αναγκαία η συνεργασία του Δήμου με εταιρεία αποτέφρωσης, η οποία θα αναλάβει την περισυλλογή και μεταφορά των νεκρών ζώων στον χώρο αποτέφρωσης 

 

Μία ενδιαφέρουσα πρόταση, η υλοποίηση της οποίας θα λύσει ένα σημαντικό πρόβλημα που δυστυχώς συναντάται ευρέως και στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, είναι αυτή που κατέθεσε η Σοφία Βαλαβάνη στο Συμβούλιο της Κοινότητας και η οποία ψηφίστηκε ομόφωνα. Το επόμενο βήμα, για την ψήφιση της πρότασης και επομένως για την υλοποίησή της, ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

Όπως αναφέρθηκε από την σύμβουλο της Κοινότητας και εισηγήτρια του θέματος κα Βαλαβάνη, τα νεκρά ζώα είτε βρίσκονται σε οδικό δίκτυο, αγρούς κλπ, είτε στον αστικό ιστό, αλλά και εκείνα που πεθαίνουν στο Δημοτικό καταφύγιο, θα πρέπει να περισυλλέγονται άμεσα και μάλιστα από συγκεκριμένες υπηρεσίες και όχι να κείτονται εκτεθειμένα για πολλές ώρες ή και μέρες αποτελώντας επικίνδυνες εστίες μόλυνσης για ανθρώπους, ζώα και περιβάλλον και δίνοντας την εικόνα ενός Δήμου που δεν φροντίζει για την ουσιαστική δημόσια υγεία των δημοτών του.  

Θα πρέπει επίσης, σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο Δήμος να μεριμνήσει, αφού περισυλλέξει τα νεκρά ζώα και εφόσον αυτά βρίσκονται στον αστικό ιστό, για  την υγειονομική ταφή ή την αποτέφρωση τους. Κανένας άλλος τρόπος διάθεσης των νεκρών ζώων δεν είναι νόμιμος.  

Επιπλέον, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των περιφερειών είναι αρμόδιες για τον συντονισμό, την ορθή εφαρμογή και τον έλεγχο-παρακολούθηση του προγράμματος διαχείρισης νεκρών ζώων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού 1069/2009 σε όλη την Περιφέρεια και οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Κοινοτήτων έχουν την αρμοδιότητα για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής και τήρησης των προϋποθέσεων του εν λόγω προγράμματος  από το φορέα υλοποίησης σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα.  

Σύμφωνα με το «Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης ή και αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων…» της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., το οποίο και τρέχει στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ. από τον Ιούλιο του 2019, αντικείμενο του προγράμματος είναι: «… η περισυλλογή, διαχείριση, απόρριψη, ή/και αποτέφρωση (όπου αυτό απαιτείται από την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία) των «Λοιπών Νεκρών Ζώων», ήτοι των πτωμάτων κάθε είδους και όλων των ηλικιών των ζώων  που ανευρίσκονται νεκρά κατά μήκος του Εθνικού Οδικού Δικτύου ή σε Δημόσιες ή Δημοτικές εκτάσεις.  

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και μετά από επικοινωνία με την Δ/νση Αγροτικής οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, (Τμήμα Κτηνιατρικής), αν και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες είναι άμεσα αρμόδιες για την υλοποίηση και την ανάθεση της εκτέλεσης προγραμμάτων διαχείρισης νεκρών ζώων, εν τούτοις βάσει της νομοθεσίας ΔΕΝ προβλέπεται η παραλαβή προς περαιτέρω διαχείριση νεκρών ζώων συντροφιάς από τον αστικό ιστό καθώς και από τα Δημοτικά καταφύγια ζώων επειδή θεωρούνται ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΙ χώροι που στην περίπτωση του Δήμου μας, ανήκουν στον Δήμο, οι οποίοι και θεωρούνται προσωρινοί κάτοχοι.  Επιπλέον, το πρόγραμμα της Περιφέρειας που τρέχει από τον Ιούλιο του 2019,   ΔΕΝ καλύπτει την περισυλλογή των νεκρών ζώων συντροφιάς που  ανευρίσκονται στον αστικό ιστό παρά μόνο εκείνα σε Οδικό δίκτυο και σε Δημόσιες και Δασικές εκτάσεις. 

Έτσι, προτείνεται από την Κοινότητα και θεωρείται επιτακτική ανάγκη να προχωρήσει: 

1.Η άμεση σύνταξη μελέτης και υπογραφής σύμβασης μεταξύ Δήμου και αναδόχου εταιρείας αποτέφρωσης μετά πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή διαγωνιστική διαδικασία, η οποία θα αναλάβει την περισυλλογή και την απομάκρυνση και μεταφορά των νεκρών ζώων με αδειοδοτημένο όχημα μεταφοράς από τον αστικό ιστό και το Δημοτικό καταφύγιο στον χώρο αποτέφρωσης ακολουθώντας το παράδειγμα του Δήμου Ξάνθης και Κομοτηνής, οι οποίοι  αντιμετώπισαν ακριβώς το ίδιο πρόβλημα και αποφάσισαν με γνώμονα την προστασία της Δημόσιας Υγείας των Δημοτών τους. 

2.Η αγορά ενός απλού καταψύκτη όπου θα συγκεντρώνονται  τα νεκρά ζώα άμεσα ώστε να μην μένουν καθόλου εκτεθειμένα στο περιβάλλον μέχρι να περισυλλεχθούν από τον ανάδοχο διαχειριστή της αποτέφρωσης (1 ή 2 ημέρες).  

«Θεωρούμε αυτή τη λύση ως επιτακτική και ΑΜΕΣΗ καθώς το πρόβλημα της περισυλλογής και της διάθεσης νεκρών  ζώων δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έτυχε σοβαρής και σωστής διαχείρισης από τις Δημοτικές Αρχές. Το αποτέλεσμα είναι να διακινδυνεύει η Δημόσια Υγεία, με την θλιβερή εικόνα νεκρών ζώων μέσα η δίπλα σε κάδους, σε πεζοδρόμια η κεντρικούς δρόμους, να περιμένουν να τα περισυλλέξουν υπάλληλοι του Δήμου,  με ό,τι αυτό συνεπάγεται ή να καταλήγουν  σε χωματερές και με αυτόν τον τρόπο να δίνεται η εικόνα ενός Δήμου που παραμελεί ένα θέμα τόσο ευαίσθητο. Ευελπιστούμε πάντα σε μια μόνιμη λύση που θα διαχειρίζεται μόνος του ο Δήμος μεριμνώντας,  σύμφωνα  με τη νομοθεσία, είτε για την υγειονομική ταφή, είτε για την αποτέφρωση των νεκρών ζώων του αστικού ιστού και του Δημοτικού καταφυγίου. Μέχρι τότε όμως, και για την ΑΜΕΣΗ αντιμετώπιση του προβλήματος,  προτείνουμε μια σύμβαση του Τμήματος Περιβάλλοντος με ένα ιδιωτικό αποτεφρωτήριο, κατόπιν προκήρυξης, για την άμεση λύση ενός τόσο σοβαρού προβλήματος, την αποτελεσματική διαφύλαξη και την προστασία της  ποιότητας ζωής των δημοτών και της δημόσιας υγείας, ακολουθώντας το παράδειγμα και άλλων Δήμων με παρόμοιο πρόβλημα» τόνσιε η κα Βαλαβάνη.    

Η πρόταση ψηφίστηκε ομόφωνα και παραπέμπεται για λήψη απόφασης στο αρμόδιο όργανο. 

Κ.Η. 

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο