Πρόγραμμα «Υιοθέτησε τη γειτονιά σου» στην Αλεξανδρούπολη

 

Κάθε κάτοικος, σύλλογος, ομάδα, επιχείρηση και εμπορικό κατάστημα μπορεί να «υιοθετήσει» έναν δρόμο, ένα δέντρο, ένα πάρκο, μια πλατεία, μια στάση
Στόχος δεν είναι η μεταφορά της ευθύνης στον εθελοντή, αλλά η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και κυρίως η συμμετοχή

Την υλοποίηση ενός προγράμματος που στοχεύει στην ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και κυρίως τη συμμετοχή των πολιτών για την προστασία, την αναβάθμιση και τη συντήρηση των δημόσιων χώρων προτείνει η Κοινότητα Αλεξανδρούπολης.

Το θέμα εισηγήθηκε ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Γιάννης Ναϊτίδης, στην πρόσφατη συνεδρίαση του οργάνου, «με την πεποίθηση ότι ο δημόσιος χώρος ανήκει σε όλους και η ποιοτική αναβάθμιση και η βιώσιμη ανάπτυξη συνιστούν επιλογή όλων των υγιών και παραγωγικών δυνάμεων της πόλης, η βοήθεια όλων με την ενεργή και θετική συμμετοχή για την προστασία, την αναβάθμιση και τη συντήρηση των δημόσιων χώρων είναι πολύτιμη και υπόθεση όλων μας».

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μια πρακτική η οποία είναι γνωστή και εφαρμόζεται στην Ελλάδα στο εξωτερικό, αλλά και στην περιοχή μας και περιλαμβάνει παρεμβάσεις κάθε κλίμακας σε όλη την έκταση της Κοινότητας Αλεξανδρούπολης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συνδράμουν στο έργο του Δήμου με ιδέες, με υλικοτεχνική υποδομή και με χρήματα. Κάθε κάτοικος, σύλλογος, ομάδα, επιχείρηση και εμπορικό κατάστημα στην Κοινότητα Αλεξανδρούπολης μπορεί να «υιοθετήσει» έναν δρόμο, ένα δέντρο, ένα πάρκο, μια πλατεία, μια στάση, μια παιδική χαρά, μια ταΐστρα και ποτίστρα, ένα γήπεδο, μια γειτονιά για να γίνουν πιο φωτεινά, πιο πράσινα, πιο φιλικά για τους κατοίκους και τους επισκέπτες, ώστε να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο το αστικό περιβάλλον και να αλλάξει προς το καλύτερο η ποιότητα ζωής στην καθημερινότητα του Δήμου μας.

«Στόχος», όπως τονίζει ο κ. Ναϊτίδης, δεν είναι η μεταφορά της ευθύνης στον εθελοντή/κάτοικο – φορέα, αλλά η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και κυρίως η συμμετοχή».

Κατά την εφαρμογή του προγράμματος, θα διατηρηθούν οι προσδιορισμένοι ρόλοι των ευθυνών των ομάδων οι οποίες θα δρουν σύμφωνα με τις υποδείξεις και σε συνεργασία με την Κοινότητα και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

 

Η διαδικασία

Στο πρακτικό κομμάτι, η προτεινόμενη διαδικασία η οποία θα ακολουθείται είναι η παρακάτω:

Ο ενδιαφερόμενος για υιοθεσία χώρου πρασίνου, θα υποβάλλει αίτηση στην Κοινότητα Αλεξανδρούπολης, όπου θα αναφέρει το χώρο πρασίνου, τον οποίο ενδιαφέρεται να υιοθετήσει, αλλά και τις όποιες παρεμβάσεις προτίθεται να υλοποιήσει  στο χώρο αυτό. Στη συνέχεια η τριμελής επιτροπή θα αξιολογεί το αίτημα, τις παρεμβάσεις και την διάθεση των υλικών από τον δήμο και κατόπιν όλων των παραπάνω θα συντάσσεται μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου – αναδόχων συμφωνητικό με την γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας,  το οποίο πριν συναφθεί θα πρέπει να έχει την  έγγραφη έγκριση του Τμήματος Πρασίνου, αλλά και του Τμήματος Πολεοδομίας του Δήμου, σε περίπτωση που οι παρεμβάσεις θα αφορούν στις κατασκευές – εξοπλισμό του χώρου. Οι όροι και οι προϋποθέσεις, που θα περιλαμβάνει το συμφωνητικό διαρκείας 36 μηνών, είναι ενδεικτικώς οι ακόλουθοι:

Ο ανάδοχος οφείλει:

-Να καθαρίζει το πάρκο τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα

-Να καθαρίζει το πάρκο μετά από τυχόν οργάνωση εκδήλωσης ή συνάντησης με δική του υπευθυνότητα

– Να φυτεύει λουλούδια στα υπάρχοντα παρτέρια

-Να φροντίζει τα λουλούδια και τα φυτά του πάρκου (πότισμα, βοτάνισμα, κλάδεμα κ.λ.π.)

– Να κουρεύει το χλοοτάπητα τους εαρινούς, θερινούς και φθινοπωρινούς μήνες  σε περίπτωση, που ο χώρος διαθέτει χλοοτάπητα

– Να φυτεύει δένδρα, αφού προηγηθεί γραπτό αίτημα και έγκριση από το Τμήμα Σχεδιασμού και Συντήρησης Πρασίνου

– Οποιαδήποτε εκδήλωση ή δραστηριότητα προτίθεται να οργανώσει στο πάρκο, να γίνεται πάντοτε  με την σύμφωνη γνώμη  του Δήμου

– Σε περίπτωση που παιδιά συμμετέχουν σε δράσεις, θα πρέπει να φροντίζει να υπάρχει επίβλεψη από ενήλικο

-Να ενημερώνει εγγράφως την Υπηρεσία Πρασίνου για την παραίτησή του από το Πρόγραμμα

– Να τοποθετήσει πινακίδα υιοθεσίας του πάρκου (Μορφή – διαστάσεις υπό την έγκριση του Δήμου)

– Να μην εκμεταλλεύεται με οποιοδήποτε κέρδος το πάρκο (π.χ τοποθέτηση καντίνας, εισιτήριο εισόδου κτλ)

– Να μην μεταβιβάσει σε τρίτον την φροντίδα  του πάρκου

– Να μην προβεί σε οποιαδήποτε παρέμβαση στο πάρκο και σε οποιαδήποτε κατασκευή  χωρίς την έγκριση του Δήμου και των Διευθύνσεων Πρασίνου  και Τεχνικών Έργων.

Ο Δήμος και η Κοινότητα Αλεξανδρούπολης θα αναλαμβάνουν:

– Την παροχή νερού και ρεύματος

– Την αποκατάσταση ζημιών από βανδαλισμούς

– Την αποκομιδή των απορριμμάτων

– Την παροχή λιπασμάτων για την λίπανση του πάρκου και όποτε είναι εφικτό την παροχή φυτικού υλικού  (εποχιακά άνθη, δένδρα, θάμνους)

– Την επίβλεψη και την παρακολούθηση της υιοθεσίας, δυνάμενος να την καταγγείλει,  εφόσον κριθεί ότι παραβιάζονται οι όροι της

– Τη στήριξη με οποιοδήποτε τρόπο των παρεμβάσεων του αναδόχου

– Την υποχρέωση να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του Δήμου την παρούσα πράξη του.

– Επίσης με απόφαση τριμελούς επιτροπής, θα απονέμεται στις 5 Ιουνίου κάθε έτους (παγκόσμια ημέρα προστασίας του περιβάλλοντος) σχετικός έγγραφος έπαινος στους αναδόχους, ενώ θα γίνεται και διαγωνισμός με έπαθλο για τον καλύτερο υιοθετημένο χώρο πρασίνου.

Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία.

Κ.Η.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο