Πότε μπαίνουν στην «πρίζα» οι δύο νέες μονάδες ρεύματος σε Αλεξανδρούπολη και Λάρισα

Τι αναφέρεται στις αιτήσεις μελλοντικής δυναμικότητας από την Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης και την Λάρισα Θερμοηλεκτρική-Σε εμπορική λειτουργία η μονάδα του Ομίλου Κοπελούζου τον Απρίλιο του 2024

Τον Απρίλιο του 2024 αναμένεται να ξεκινήσει η εμπορική λειτουργία του νέου ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού συνδυασμένου κύκλου που ήδη ετοιμάζει ο Όμιλος Κοπελούζου στην Αλεξανδρούπολη.

Αυτό προκύπτει από τα τεχνικά στοιχεία του φακέλου της Αίτησης Μελλοντικής Δυναμικότητας που υπεβλήθη από την Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης Μονοπρόσωπη ΑΕ στον ΔΕΣΦΑ. Ο Διαχειριστής κατά τα προβλεπόμενα έθεσε την αίτηση σε διαβούλευση μέχρι τις 21 Ιουνίου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, ο Όμιλος Κοπελούζου θα κατασκευάσει μια νέα ηλεκτροπαραγωγική μονάδα στη ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης η οποία θα αποτελείται από έναν αεριοστρόβιλο τελευταίας τεχνολογίας και έναν ατμοστρόβιλο σε κοινό άξονα με μια γεννήτρια. Η εγκατεστημένη ισχύς της μονάδας θα είναι 840 MW και το καύσιμο που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι αποκλειστικά φυσικό αέριο. Ο ΘΗΣ Έβρου θα συνδεθεί με αγωγό στο δίκτυο του φυσικού αερίου, στον σταθμό μέτρησης και μείωσης της πιέσεως στην περιοχή της Αμφιτρίτης (M/R). To μήκος του αγωγού σύμφωνα με τις πρωταρχικές μελέτες εκτιμάται στα 4,68 χλμ, με διάμετρο 14 ίντσες και θα έχει πίεση σχεδιασμού στα 90 bar. Η μέγιστη ωριαία ποσότητα παραλαβής φυσικού αερίου θα ανέρχεται στα 1.351.842 kWh/ώρα και η μέγιστη πίεση παραλαβής σε 44 bar.

Σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα, μέχρι τώρα έχει εξασφαλιστεί η χορήγηση άδειας παραγωγής (24/6/2021), η άδεια εγκατάστασης για την κατασκευή του σταθμού (25/11/2021) και η εγγραφή στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ (4/1/2022).

Με βάση τα αναφερόμενα στοιχεία, η έναρξη εργασιών τοποθετείται τον επόμενο μήνα (Ιούνιος 2022), η εγκατάσταση του αεροστροβίλου το Μάιο του 2023, η εγκατάσταση του ατμοστροβίλου τον Ιούνιο του 2023 και η εγκατάσταση της γεννήτριας τον Αύγουστο του 2023. Η ετοιμότητα για πρώτη καύση του αεροστροβίλου τοποθετείται τον Ιανουάριο του 2024, η διαθεσιμότητα αερίου τον Φεβρουάριο, η δοκιμαστική λειτουργία τον Μάρτιο και η έναρξη της εμπορικής λειτουργίας τον Απρίλιο του 2024.

Η επένδυση στη Λάρισα 

Σχεδόν έναν χρόνο αργότερα, τον Μάρτιο του 2025 αναμένεται να λειτουργήσει η νέα μονάδα ρεύματος που σχεδιάζει η εταιρεία Λάρισα Θερμοηλεκτρική Μ.Α.Ε.

Συγκεκριμένα, η αντίστοιχη Αίτηση Μελλοντικής Δυναμικότητας που ο ΔΕΣΦΑ έθεσε σε διαβούλευση έως τις 11 Ιουλίου 2022, αφορά στην παραλαβή φυσικού αερίου στην περιοχή ΒΙ.ΠΕ Λάρισας για την τροφοδοσία του Θερμοηλεκτρικού Σταθμού Παραγωγής, τύπου Αεριοστροβιλικής Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου (ΑΣΚΚ – CCGT) της εταιρείας.

Η τροφοδοσία του ΘΗΣ-ΑΣΚΚ με φυσικό αέριο θα γίνει από το υπάρχον Σύστημα Μεταφοράς Υψηλής Πίεσης του ΔΕΣΦΑ στην περιοχή ΒΙΠΕ Λάρισας, με κατασκευή αγωγού μήκους μικρότερου των 500 μέτρων.

newmoney.gr

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο