Πίσω στα θρανία από τη Δευτέρα πάνω από 1.200 μαθητές του Έβρου

Πώς ακριβώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας

Περίπου 450 μαθητές της τρίτης τάξης των 16 Γενικών Λυκείων του Έβρου και άλλοι 180 των 7 ΕΠΑΛ του νομού, θα είναι η πρώτη ομάδα μαθητών που θα επιστρέψει από Δευτέρα (11/05) στο σχολείο. Η δεύτερη ομάδα, με ίδιους αριθμούς μαθητών, θα επιστρέψει την Τρίτη (12/05), αφού τα τμήματα της Γ’ Λυκείου έχουν μοιραστεί στα δύο, ώστε, εκ περιτροπής, ανά εβδομάδα, οι μισοί μαθητές να παρακολουθούν τα μαθήματά τους Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή, και οι άλλοι μισοί Τρίτη-Πέμπτη.

Από την Τετάρτη 6/5, οι εκπαιδευτικοί όλων των σχολικών μονάδων Γυμνασίων και Λυκείων, με εξαίρεση τις μονάδες Ειδικής Αγωγής, βρίσκονται στα σχολεία, για να οργανώσουν την επιστροφή των μαθητών, ενώ, όπως διαβεβαίωσε, μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, ο προϊστάμενος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, Στέργιος Αποστολακούδης, έχουν δοθεί όλες οι οδηγίες και έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα προστασίας για εκπαιδευτικούς και μαθητές. «Θα υπάρχουν αντισηπτικά στους διαδρόμους και μέσα σε κάθε αίθουσα, τα θρανία θα βρίσκονται στις απαιτούμενες αποστάσεις, οι αριθμοί των μαθητών θα είναι μικροί και “διαχειρίσιμοι”, απολυμάνσεις έχουν γίνει με ευθύνη των δήμων, οι οδηγίες έχουν δοθεί και, σε κάθε περίπτωση, για ό,τι προκύψει, θα κάνουμε ό,τι μας υποδεικνύουν οι ειδικοί», ανέφερε συγκεκριμένα ο κ. Αποστολακούδης.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι θα υπάρξει, πιθανόν, και ένα μικρό ποσοστό μαθητών, που για ειδικούς λόγους δεν θα επιστρέψει στις σχολικές αίθουσες. «Υπολογίζω ότι ο μέσος όρος του αριθμού των μαθητών που θα επιστρέψουν στα σχολεία την πρώτη εβδομάδα, θα είναι κάτω από δέκα, ανά αίθουσα», ανέφερε συγκεκριμένα.

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας

Από Δευτέρα επανέρχονται στα θρανία οι μαθητές της Γ’ Λυκείου, ενώ από τις 17/5 επιστρέφουν και οι άλλες δύο τάξεις και οι μαθητές του γυμνασίου.

Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων μέσα στον Μάιο δίνει η εγκύκλιος που εστάλη από το υπουργείο Παιδείας στις διευθύνσεις των σχολείων.

Κλειστά έως τις 31/5 παραμένουν τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία.

Αναλυτικά:

Α. Προσέλευση στη σχολική μονάδα

Περιορίζεται ο συνωστισμός κατά την προσέλευση – αποχώρηση στη σχολική μονάδα   φροντίζοντας να  τηρούνται αποστάσεις μεταξύ των μαθητών. Δεν πραγματοποιείται η συγκέντρωση μαθητών στον προαύλιο χώρο πριν την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος και η καθιερωμένη διαδικασία  πραγματοποιείται εντός των αιθουσών.

Β. Διαρρύθμιση των αιθουσών

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19  ένα από τα βασικά μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν πριν την επανέναρξη λειτουργίας των σχολείων είναι η διαρρύθμιση των αιθουσών.

Ειδικότερα:

Οι σχολικές αίθουσες πρέπει να διαμορφωθούν έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η απόσταση μεταξύ των μαθητών στο πλαίσιο του εφικτού, δηλαδή ένας μαθητής ανά θρανίο. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός μαθητών ανά σχολική αίθουσα ορίζεται στους (15).Τάξεις ή τμήματα τάξεων με περισσότερους των (15)μαθητών, χωρίζονται σε υποτμήματα ίσης δυναμικής και εφαρμόζουν εκ περιτροπής διδασκαλία, κατά τα οριζόμενα στην υπ’αριθμ.5188/ΓΔ4/06-05-2020 ΚΥΑ. Εφόσον σε κάποια σχολική μονάδα πλεονάζουν κατάλληλες, ιδίως  για την τήρηση αποστάσεων μεταξύ των μαθητών, σχολικές αίθουσες η διδασκαλία σε υποτμήματα που προκύπτουν μετά την ως άνω κατανομή , μπορεί να είναι και καθημερινή. Προς τον σκοπό αυτό, εξετάζεται η δυνατότητα αναπροσαρμογής των ωρολογίων προγραμμάτων ανά υποτμήμα ώστε το ήδη υφιστάμενο εκπαιδευτικό προσωπικό να αξιοποιείται με το βέλτιστο δυνατό τρόπο ανά υποτμήμα και διδακτική ώρα. Η απόσταση μεταξύ των μαθητών πρέπει να είναι ίση με 1,5 μέτρo μήκος. Εάν κάποια σχολική αίθουσα δεν επαρκεί για την τήρηση αυτής της απόστασης, τότε το τμήμα, ανεξαρτήτως αριθμού μαθητών, χωρίζεται σε υποτμήματα κατά τα παραπάνω.

Προτείνεται τα θρανία να έχουν κοινό προσανατολισμό, ώστε να μειώνεται κατά το μέγιστο δυνατό η έκθεση των μαθητών σε σταγονίδια από βήχα ή φτέρνισμα, ιδιαίτερα σε αίθουσες με περιορισμένο χώρο.

Επισημαίνεται ότι εκτός από τη διαρρύθμιση των σχολικών αιθουσών, σημαντική είναι η αποσυμφόρηση και του γραφείου των εκπαιδευτικών.

 

Γ. Προτεινόμενα  Ωράρια Διαλειμμάτων

Προκειμένου να περιοριστεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των τμημάτων/υποτμημάτων είναι σημαντικό να υιοθετηθούν πρακτικές συστηματικού διαχωρισμού των μαθητών και κατά τα διαλείμματα. Προτείνεται η υιοθέτηση του ακόλουθου ωραρίου διαλειμμάτων για κάθε υποτμήμα εκάστου τμήματος.

Το ωράριο διαμορφώνεται κατά τον ίδιο τρόπο και στην περίπτωση που στη σχολική μονάδα λειτουργούν περισσότερα τμήματα/υποτμήματα.

Με ανάλογο τρόπο διαμορφώνεται το ωράριο των Εσπερινών Σχολείων.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών το  πρόγραμμα εφημεριών αναπροσαρμόζεται κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός των μαθητών κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων και να διασφαλίζεται η τήρηση των  απαιτούμενων αποστάσεων των μαθητών σε κάθε χώρο του σχολείου.

Θα πρέπει, επίσης, να ληφθεί μέριμνα ώστε κατά την είσοδο και έξοδο των μαθητών στο σχολείο, καθώς και στην αίθουσα διδασκαλίας, να τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις.

 

Δ. Συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων έχουν τη δυνατότητα να καλούν τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων σε συνεδρίαση σε χώρο που πληροί τις προϋποθέσεις της προβλεπόμενης απόστασης μεταξύ των εκπαιδευτικών, ακόμη και αν αυτό απαιτεί τη μετακίνηση της Συνεδρίασης του Συλλόγου σε άλλο χώρο από εκείνο που συνήθως χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό.

Ε. Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων προβαίνουν σε αναδιαμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος όπου απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας.

ΣΤ. Ειδικότερα για τους καθηγητές Γυμνασίου, η καθημερινή παρουσία στο σχολείο δύναται, έως την επανέναρξη των Γυμνασίων, να ορίζεται από τον Διευθυντή σύμφωνα με τις διοικητικές ανάγκες σε κάθε περίσταση.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο