Πετσοκομμένο τελικά το δώρο των Χριστουγέννων

Ψαλιδισμένο θα είναι φέτος το δώρο Χριστουγέννων για πάνω από 1 εκατ. μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα που είχαν τεθεί σε αναστολή εργασίας από την 1η Μαΐου 2020 και μετά

Ο 13ος μισθός δεν θα είναι όπως άλλες χρονιές, αλλά… πολλών ταχυτήτων, καθώς ένα μέρος θα υπολογιστεί με μικρότερες αποδοχές από αυτές που πραγματικά είχαν οι εργαζόμενοι πριν μπουν σε αναστολή σύμβασης λόγω του κορωνοϊού. Το δώρο θα δοθεί μεν ολόκληρο, αλλά με την αναλογία του μισθού για το διάστημα που οι συμβάσεις εργασίας ήταν σε ισχύ και με την αναλογία της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τα διαστήματα που οι εργαζόμενοι είχαν αναστολή σύμβασης. Η αναλογία του δώρου για το μεγαλύτερο διάστημα της αναστολής θα υπολογιστεί με την αποζημίωση των 534 ευρώ, ενώ για τις αναστολές συμβάσεων του Νοεμβρίου ο υπολογισμός του δώρου γι’ αυτόν τον μήνα θα γίνει με βάση την αποζημίωση των 800 ευρώ ή την αναλογία από το 800άρι που θα πάρουν οι εργαζόμενοι αν μείνουν σε αναστολή για λιγότερο από έναν μήνα μέσα στον Νοέμβριο.
Προσοχή: Το τελικό ποσό του δώρου μπορεί να διαφοροποιηθεί αν τελικώς η καραντίνα παραταθεί και πέραν της 30ής Νοεμβρίου, διότι θα παραταθούν και οι αναστολές συμβάσεων.
Θυμίζουμε ότι αρχικά η κυβέρνηση και ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης υπόσχονταν ότι το δώρο Χριστουγέννων θα καταβληθεί στο ακέραιο, αλλά η τελική απόφαση είναι διαφορετική.

Πλήρης ανατροπή
Για τον υπολογισμό του δώρου Χριστουγέννων λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που υπάρχει ενεργή σύμβαση εργασίας από την 1η Μαΐου έως και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους και οι αντίστοιχες αμοιβές της σύμβασης.
Η φετινή ιδιαιτερότητα με την πανδημία όμως έχει ανατρέψει τη βάση υπολογισμού του δώρου, καθώς για ένα μεγάλο διάστημα από τον Μάιο και μετά μεσολάβησε η αναστολή συμβάσεων που είχαν κατά κύματα οι εργαζόμενοι σε διάφορους κλάδους της οικονομίας (π.χ. εστίαση, ξενοδοχεία, εμπόριο κ.λπ.), ενώ για τον Νοέμβριο σε αναστολή θα μπουν πολύ περισσότεροι λόγω της καραντίνας και του υποχρεωτικού «λουκέτου» επιχειρήσεων και καταστημάτων.
Σε κάθε περίπτωση και για όσο διάστημα διήρκεσε η αναστολή συμβάσεων οι εργαζόμενοι θα πληρωθούν το ανάλογο ποσό από το δώρο Χριστουγέννων είτε με βάση υπολογισμού τα 534 ευρώ για τις αναστολές των προηγούμενων μηνών είτε με βάση υπολογισμού τα 800 ευρώ για τις αναστολές συμβάσεων του Νοεμβρίου.
Το ποσό δώρου που αναλογεί στο διάστημα της αναστολής συμβάσεων θα πληρωθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό και θα αποδοθεί στους εργαζομένους μέσω των εργοδοτών τους.
Τον μηχανισμό αναπλήρωσης του δώρου για το διάστημα της αναστολής συμβάσεων περιέγραψε σε δηλώσεις του ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης λέγοντας ότι οι εργοδότες θα επιδοτηθούν από το κράτος με το ποσό που αναλογεί στο δώρο για το διάστημα της αναστολής των συμβάσεων αφού πρώτα το καταβάλουν στους εργαζομένους.

Ποιοι θα χάσουν και πόσα
Μειώσεις προκαλούνται στα δώρα που θα πάρουν οι εργαζόμενοι λόγω των μικρότερων αποδοχών που πήραν με αναστολή σύμβασης. Αυτές δεν οφείλονται δηλαδή σε μείωση του ονομαστικού τους μισθού, αλλά σε αντικατάσταση του μισθού με την κρατική αποζημίωση που δόθηκε ως αντιστάθμιση για την επιδότηση της θέσης εργασίας κατά το διάστημα που δεν απασχολήθηκαν.
Οι μειώσεις που θα έχουν οι εργαζόμενοι στο δώρο Χριστουγέννων που θα έπαιρναν αν δεν έμπαιναν σε αναστολή και στο δώρο που θα πάρουν με μέγιστη διάρκεια αναστολής σύμβασης τους δυόμισι μήνες θα είναι έως 10% για τους χαμηλόμισθους των 750 ευρώ, έως 17% για μισθωτούς των 1.110 ευρώ, έως 21% για μεσαίους μισθούς των 1.560 ευρώ και μεγαλύτερες για μεγαλύτερους μισθούς.
Δεν θα έχουν μείωση όσοι μπήκαν σε αναστολή σύμβασης με την πρώτη καραντίνα που έληξε στις 30 Απριλίου, εκτός αν τους έπιασαν οι στοχευμένες αναστολές συμβάσεων που έγιναν από Μάιο και μετά σε διάφορους κλάδους. Για όσους μπουν σε αναστολή τον Νοέμβριο, η μείωση στο δώρο θα είναι μικρότερη, της τάξεως του 2% για χαμηλόμισθους και έως 8% για μισθούς των 1.560 ευρώ
Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι εργαζόμενοι που ήταν ή είναι σε αναστολή θα λάβουν κουτσουρεμένο το ποσό του δώρου στις 21 Δεκεμβρίου. Ο λόγος είναι ότι θα υπολογιστεί επί των αποδοχών που πραγματικά έλαβε ο εργαζόμενος και όχι επί των ονομαστικών. Έτσι, αν για έναν μήνα έλαβε 534 ευρώ αντί π.χ. για 800 ευρώ, που είναι οι κανονικές αμοιβές του, το δώρο θα υπολογιστεί επί των 534 ευρώ.
Αντίθετα, οι εργαζόμενοι μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης, που έχουν ονομαστικό μισθό κάτω των 534 ευρώ, ευνοούνται, καθώς για τις ημέρες της αναστολής το δώρο θα υπολογιστεί επί υψηλότερων αποδοχών.

Πώς υπολογίζεται
Για τον υπολογισμό του ποσού του δώρου Χριστουγέννων λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών, δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο αρχίζει από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
Δηλαδή οι εργαζόμενοι που η σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη είχε διάρκεια χωρίς διακοπή όλη τη χρονική περίοδο, δηλαδή από 1η Μαΐου μέχρι 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, δικαιούνται ολόκληρο το δώρο, που είναι ίσο με έναν μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο συν την προσαύξηση από το επίδομα αδείας.
Για τους μισθωτούς, των οποίων η σχέση με τον εργοδότη δεν διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα (από 1.5 έως και 31.12), δικαιούνται να λάβουν τμήμα του δώρου ανάλογο με τη χρονική διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης.

Το αναλογικό δώρο υπολογίζεται ως εξής: Καταβάλλονται 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο ημερομίσθια για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Επίσης οι μισθωτοί που εργάστηκαν χρονικό διάστημα μικρότερο των 19 ημερών δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου.
Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται λιγότερες από πέντε ημέρες την εβδομάδα (για τους απασχολούμενους με πενθήμερο) και λιγότερες από έξι ημέρες την εβδομάδα (για τους απασχολούμενους με εξαήμερο) δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων ένα ημερομίσθιο για κάθε οκτώ πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια μέσα στο διάστημα από 1η Μαΐου έως 31η Δεκεμβρίου.

topontiki.gr

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο