Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας για το έργο της Ανατολικής Περιφερειακής Αλεξανδρούπολης

Δείτε τι αλλάζει και πού σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διαρκέσουν δώδεκα μήνες


Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στα πλαίσια κατασκευής της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης, για την εκτέλεση εργασιών στην περιοχή της νέας Γέφυρας Γ3 και Γ1, της αναδόχου εταιρίας ΤΕΚΑΛ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ.
Αποφασίζουμε:
1. Κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης για την κατασκευή τεχνικό κάτω διάβασης της υφιστάμενης Λ.Δημοκρατίας (νέα γέφυρα Γ3), των προβλεπόμενων έργων υποδομής και τοίχων αντιστήριξης επί της Λ.Δημοκρατίας και την κατασκευή τεχνικό κάτω διάβασης της υφιστάμενης οδού Αλεξανδρούπολης- Παλαγίας (νέα γέφυρα Γ1), σύμφωνα με τις ανωτέρω (3) και (4) εγκεκριμένες μελέτες, να εφαρμοστούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
ΟΔΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ:
Αποκλεισμός της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων της οδού Γιαννούτσου από την διασταύρωση αυτής με την οδό Αριστοτέλους έως την διασταύρωση αυτής με την οδό Λ.Δημοκρατίας προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες κατασκευής του τεχνικού κάτω διάβασης της υφιστάμενης Λεωφόρου Δημοκρατίας (νέα γέφυρα Γ3). Η πρόσβαση στην κυκλοφορία των οχημάτων προς την οδό Γιαννούτσου θα εξασφαλίζεται μέσω των οδών Άβαντος, Αριστοφάνη, Πολυζωίδου και Δημοκρίτου.
Απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στις οδούς Σόλωνος, Αλκιβιάδου, Ευκλείδη, Γρηγορίου Ξενόπουλου, Κωστή Παλαμά, Στρατή Μυριβήλη, Αισχύλου, Ευριπίδου και Νίκου Καζαντάκη από την διασταύρωση αυτών με την οδό Γιαννούτσου έως την διασταύρωση αυτών με την οδό Ηρακλείτου.
Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ – 1ο ΧΛΜ Ε.Ο.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ –ΚΗΠΩΝ
•Κατά την εκτέλεση των εργασιών επί της οδού Λ.Δημοκρατίας από την διασταύρωση αυτής με την οδό Αριστοτέλους, έως το 1ο χλμ. Ε.Ο. Αλεξ/πολης – Κήπων ( στο ύψος εταιρίας DASTERI Α.Ε.) θα πραγματοποιηθεί απομείωση των λωρίδων κυκλοφορίας από δύο (2) σε μία (01) ανά κατεύθυνση με αποκλεισμό της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις.
•Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ανωτέρω τμήμα της οδού θα πραγματοποιείται μέσω της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας και για τα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
ΒΟΡΕΙΟΣ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ – ΚΗΠΩΝ
• Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων και στις δύο (2) κατευθύνσεις κυκλοφορίας του βόρειου παράδρομου της Ε.Ο. Αλεξ/πολης – Κήπων από τη διασταύρωσή του με την οδό Αλεξανδρουπόλεως έως τη διασταύρωσή του με την οδό Γιαννούτσου (παλιά γέφυρα Μαΐστρου).
• Η πρόσβαση των οχημάτων από τον οικισμό της Μαΐστρου προς την Ε.Ο. Αλεξ/πολης – Κήπων θα πραγματοποιείται μέσω της οδού Θράκης (φωτεινοί σηματοδότες Μαΐστρου).
ΠΑΛΑΓΙΑ (ΟΔΟΣ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ- ΠΑΛΑΓΙΑΣ)
• Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στη οδό Στενημάχου από την συμβολή της με την οδό Γιαννούτσου έως το ύψος του κτηρίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αλεξ/πολης.
• Η κυκλοφορία των οχημάτων από Αλεξ/πολη προς τον οικισμό Παλαγίας θα διεξάγεται μέσω της οδού Ηροδότου με στροφή δεξιά σε ανώνυμη δημοτική οδό (προ της εισόδου στην Εγνατία Οδό) η οποία οδηγεί στην Δημοτική Οδό Αλεξ/πολης –Παλαγίας
• Η κυκλοφορία των οχημάτων από τον οικισμό Παλαγίας προς Αλεξ/πολη θα εξυπηρετείται είτε μέσω της οδού Αναπαύσεως, ή από την Δημοτική Οδό Παλαγίας –Αλεξ/πολης, μέσω ανώνυμης Δημοτικής Οδού που οδηγεί στην οδό Ηροδότου με αριστερή στροφή (μετά την γέφυρα της Εγνατίας Οδού).
2. Η οριζόντια και κάθετη σήμανση που θα εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 47 του Ν. 2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ ́αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/613(Φ.Ε.Κ. 905Β ́/20-05-2011) Απόφαση Υφυπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ και τις συνημμένες στις ανωτέρω 3) και 4) σχετικές Εγκεκριμένες Μελέτες.
3. Η ανάδοχος του έργου «ΤΕΚΑΛ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ» υποχρεούται, καθ ́ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, να τοποθετεί και επιτηρεί την οδική σήμανση, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και να εφαρμόζει πλήρως τα οριζόμενα στην Μελέτη Σήμανσης.
4. Μετά το πέρας των εργασιών, η σήμανση να απομακρυνθεί και η οδός να παραδοθεί στην κυκλοφορία ασφαλής, απόλυτα καθαρή από φερτές και ξένες ύλες.
5. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διαρκέσουν δώδεκα (12) μήνες.
6. Οι ακριβείς ημερομηνίες υλοποίησης των νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να καθοριστούν σε απευθείας συνεννόηση της αναδόχου εταιρίας με το Τ.Τ.Αλεξ/πολης και να προσδιοριστούν εγγράφως.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο