Περί μαθήσεως, επίκαιρον

του Γιώργου Αναγνωστόπουλου

Στην εποχή της ηθικολογίας

Οι σκαιοί μανθάνουν να επικοινωνούν

στη γλώσσα της επιτήρησης.

Στην εποχή της λογοκρισίας

Οι βάρβαροι μανθάνουν να επικοινωνούν

στη γλώσσα της ελαχίστης αντιπαράθεσης.

Στην εποχή της ακρισίας

Οι αχρείοι μανθάνουν να επικοινωνούν

στη γλώσσα της αυτοεπιβεβαίωσης.

Όμως δεν εκμανθάνουν τη γλώσσα της φυσικής αρμονίας, που αφήνει χώρο στον άλλο, αλλά και στον εαυτό τους να συναντηθούν.

Γιατί το διαφορετικό συναντάται στην έλλειψη κάθε προσδοκίας.

Όμως δεν εκμανθάνουν τη γλώσσα του άγνωστου συνομιλητή.

Γιατί το διαφορετικό πλησιάζεται με μία γεύση διαλεκτικής αθωότητας.

Όμως δεν εκμανθάνουν τη γλώσσα της εφαπτομένης με το ανόμοιο.

Γιατί το διαφορετικό απαιτεί την ενότητα, εκεί που μοιάζει να απουσιάζει περισσότερο, ως πρόταγμα ελευθερίας και ως άσκηση πολιτικής δράσης.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο