Πέντε επενδυτικά σχέδια από την ΑΜΘ στον Αναπτυξιακό Νόμο 

Συνολικά, εντάσσονται 32 νέα επενδυτικά σχέδια, με περίπου 42 εκ ευρώ

Στα 32, εκ των οποίων πέντε στην ΑΜΘ, ανέρχονται τα επενδυτικά σχέδια τα οποία υπάγονται στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης, ώστε να υπαχθούν στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2019. 

Τον πίνακα κατάρτισε η Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), στο πλαίσιο της, με αριθμό 139383/21-12-2018, Υπουργικής Απόφασης (τρίτης προκήρυξης). 

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης ανέρχεται στο ύψος των 41.865.921,31 € και το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής σε 34.632.367,21 €. 

Σύμφωνα με το Εμπρός της Ξάνθης, για τα επενδυτικά σχέδια του Πίνακα της Απόφασης αυτής θα ακολουθήσει η διαδικασία έκδοσης ατομικών αποφάσεων υπαγωγής στο καθεστώς ενισχύσεων της Γενικής Επιχειρηματικότητας του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016. 

Τα επενδυτικά σχέδια στην ΑΜΘ: 

  • Επενδυτικό σχέδιο για τη δημιουργία νέας μονάδας επεξεργασίας κρεάτων και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων στα Αμισιανά Καβάλας. 
  • Σχέδιο στην Κομοτηνή, για προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για επιχείρηση πλαστικών υλικών 
  • Σχέδιο στη Θάσο για επέκταση της δυναμικότητας Ξενοδοχειακής Μονάδας 
  • Σχέδιο στη Θάσο επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας, κατασκευής λευκοσιδήρων 
  • Σχέδιο στη Θάσο για ανέγερση νέας τουριστικής μονάδας. 

 

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο