Παρεμβάσεις στην πλημμυρίζουσα ζώνη του ποταμού Έβρου

Από την Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς σε συνεργασία με το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης

 Συνεχίζονται οι εργασίες για το έργο «Διαχείριση οικοτόπων στην πλημμυρίζουσα ζώνη του ποταμού Έβρου» που υλοποιείται από την Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς σε συνεργασία με το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης.

Το έργο, τελικού κόστους 105.286,74 € , υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Το έργο προβλέπει τη δημιουργία ανοιγμάτων σε αλμυρίκια στην περιοχή της πλημμυρίζουσας ζώνης του ποταμού Έβρου με σκοπό να δημιουργηθούν ευνοϊκότερες συνθήκες για την τροφοληψία πολλών ειδών άγριας ορνιθοπανίδας του Δέλτα Έβρου καθώς και για την άσκηση παραγωγικών δραστηριοτήτων από τους χρήστες της περιοχής όπως είναι η κτηνοτροφία.

Συγκεκριμένα προβλέπεται η διάνοιξη 700 περίπου στρεμμάτων σε 10 περιοχές κατά μήκος της πλημμυρίζουσας ζώνης του ποταμού Έβρου που αυτή τη στιγμή κυριαρχούν οι αλμυρικώνες καθώς και η δημιουργία μιας αντιπυρικής λωρίδας

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο