Παράπονα φέρνουν τα έργα για το φυσικό αέριο στην παραλιακή  

Χωρίς προειδοποίηση έκλεισε το πρωί του Σαββάτου το ένα ρεύμα, προκαλώντας κυκλοφοριακό πρόβλημα – Αλλαγές στην επίβλεψη και ολοκλήρωση των εργασιών με νέα απόφαση της Αποκεντρωμένης 

Αρκετά παράπονα έχουν προκαλέσει τα έργα για το φυσικό αέριο στην παραλιακή της Αλεξανδρούπολης, τα οποία ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα. Εντωμεταξύ, με νέα απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, επέρχονται σημαντικές αλλαγές αναφορικά με την επίβλεψη και την ολοκλήρωση των εργασιών, αφού, μεταξύ άλλων, για να δοθεί μία οδός στην κυκλοφορία, θα πρέπει πλέον να προηγείται έλεγχος από τους μηχανικούς της ΔΕΔΑ, καθώς και η σύμφωνη γνώμη της Τροχαίας Αλεξανδρούπολης. 

Απροειδοποίητα έκλεισε η παραλιακή το πρωί του Σαββάτου 

Κι ενώ είθισται να υπάρχει ανακοίνωση της Αστυνομίας και του Δήμου Αλεξανδρούπολης, σχετικά με τους δρόμους στους οποίους θα εκτελεστούν εργασίες, με συγκεκριμένες ημερομηνίες, στην περίπτωση της παραλιακής, δεν υπήρξε κάποια ενημέρωση. Οι πρώτες εργασίες με τοποθέτηση σημάνσεων έγιναν στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, από την οδό Κρήτης ως την οδό Ροδόπης, και συνεχίστηκαν και τις επόμενες μέρες, ενώ προειδοποιητικές κορδέλες έχουν τοποθετηθεί και απέναντι από την Αργώ. Το πρωί του Σαββάτου, το ρεύμα στο οποίο εκτελούνται εργασίες έκλεισε, γεγονός που προκάλεσε κυκλοφοριακό πρόβλημα και παράπονα.  

Αλλαγές από την Αποκεντρωμένη 

Εντωμεταξύ, με απόφασή της, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης προχώρησε σε τροποποίηση προηγούμενης απόφασής της σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το έργο της επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Είχε προηγηθεί, στα τέλη Φεβρουαρίου, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, προς την Αποκεντρωμένη, με θέμα: «Διορθώσεις στο υπ΄αριθμ. ΦΕΚ 6723/Β/31-12-2021», σύμφωνα με το οποίο, την ευθύνη για την επίβλεψη και υλοποίηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου έχει η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύου Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ).
Συγκεκριμένα, με τη νέα απόφασή της η Αποκεντρωμένη ορίζει πως:
-Την ευθύνη για την υλοποίηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου έχει η ΔΕΔΑ, η οποία υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής τους να αξιολογεί την αποτελεσματικότητά τους σε σχέση με το ευρύτερο δίκτυο κυκλοφορίας της πόλης, παρακολουθώντας και συντηρώντας τα σχετικά έργα.
– Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης της αρμόδιας αστυνομικής διεύθυνσης (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ) και για όλη την διάρκεια υλοποίησης του έργου, συμπεριλαμβανομένων και των ενδεχόμενων παρατάσεων που θα εγκριθούν από την υπηρεσία επίβλεψης του έργου, την ΔΕΔΑ. Για οποιεσδήποτε τυχόν παρατάσεις θα ενημερώνεται η Δ/νση Υπηρεσιών Έργων του Δήμου Αλεξανδρούπολης καθώς και η αρμόδια Αστυνομική Διεύθυνση.
– Μετά το πέρας των εργασιών, η ΔΕΔΑ οφείλει να προβεί σε έλεγχο για να διαπιστωθεί αν όλα τα στοιχεία της εργοταξιακής σήμανσης/ασφάλισης έχουν αποξηλωθεί, ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση στους κινούμενους, στο οδικό τμήμα, οδηγούς και εάν έχει αποκατασταθεί η κανονική κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση καθώς και η ασφάλιση. Τέλος τυχόν σήμανση ή/και εμπόδια τα οποία θα απομακρυνθούν ή/και θα τοποθετηθούν αλλού κατά την εγκατάσταση οδικού σημείου διέλευσης θα επανατοποθετηθούν στην αρχική τους θέση, στο ίδιο επίπεδο όπως πριν, ενώ τυχόν κατεστραμμένες πινακίδες σήμανσης θα αντικατασταθούν.
-Σε περίπτωση περάτωσης των εργασιών η οδός να δοθεί στην κυκλοφορία μόνο μετά τον επανέλεγχο των αρμοδίων μηχανικών της ΔΕΔΑ και τη σύμφωνη γνώμη της Τροχαίας Αλεξανδρούπολης. 

Κ.Η.  

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο