Πάνω από 8 εκ ευρώ για παρεμβάσεις στα κατεστραμμένα ρέματα των Δήμων του Έβρου 

Διαγωνισμούς για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας των αναχωμάτων τους, μετά τις πλημμύρες του Ιανουαρίου προκήρυξε  η Περιφέρεια 
Ποια έργα προβλέπονται 

Της Κικής Ηπειρώτου 

Στη διακήρυξη δύο διαγωνισμών για επείγουσες παρεμβάσεις στα κατεστραμμένα από τις πλημμύρες του περασμένου Γενάρη ρέματα των Δήμων Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας, προχώρησε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διαθέτοντας συνολικά πάνω από 8 εκατομμύρια ευρώ, από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.  

Οι παρεμβάσεις στο Δήμο Αλεξανδρούπολης αποτελούν ένα ξεχωριστό έργο, προϋπολογισμού 3,4 εκ ευρώ συν ΦΠΑ, ενώ για τους άλλους 3 Δήμους, ένα δεύτερο έργο, με προϋπολογισμό 3,3 εκ ευρώ συν ΦΠΑ. Και για τους δύο διαγωνισμούς, οι προσφορές θα ανοιχτούν στις 2 Δεκεμβρίου 2021. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης και των δύο έργων, ορίζεται σε 15 μήνες από την ημέρα υπογραφής των συμβάσεων.  

Για το Δήμο Αλεξανδρούπολης  

Προβλέπεται η  αποκατάσταση ρηγμάτων και φθορών των αναχωμάτων των ρεμάτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, λόγω των πλημμυρικών φαινομένων του Ιανουαρίου του 2021, ο καθαρισμός της κοίτης των ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση και απορρίμματα, καθώς και η αποκατάσταση των λιθορριπών και των συρματοκιβωτίων. 

Τα ρήγματα που θα αποκατασταθούν είναι : 

  • Μαΐστρος (ρέμα Ειρήνη) μήκους 200 μέτρων, 
  • Απαλός (ανατολικό ρέμα) 120 μέτρων, 
  • Άβαντας (δυτικά του οικισμού) 90 μέτρων, 
  • Αγνάντια δύο ρήγματα 76 και 82 μέτρων αντίστοιχα, 
  • Άνθεια (περιοχή πανοράματος) πέντε ρήγματα συνολικού μήκους 825 μέτρων. 

Στα τμήματα που υπάρχουν αλλοιώσεις της διατομής των αναχωμάτων, θα προηγηθεί η κατάλληλη εκσκαφή του υφιστάμενου αναχώματος σε κατάλληλες αναβαθμίδες (πατάρια) στο ήμισυ της διατομής του υφιστάμενου αναχώματος και κατόπιν η ανακατασκευή του, με σκοπό να επιτευχθεί και εδώ η επιθυμητή συνάφεια μεταξύ του υφιστάμενου και του ανακατασκευασθέντος τμήματος του αναχώματος.  

Αλλοιώσεις της διατομής των αναχωμάτων εμφανίζονται στα ρέματα : 

Αισύμης (5.500,00 μ), Άβαντα (3.500,00 μ), Αμφιτρίτης (2.500 μ), Μαΐστρου (2.100,00 μ), Απαλού (3.000,00 μ) Κίρκης (1.200,00 μ), Συκορράχης (1.900,00 μ) Παλαγίας (900,00 μ), Χιλής (1.300,00 μ), Μάκρης (560,00 μ), Δικέλλων (720,00 μ), Αγνάντιας (1.100,00 μ), Άνθειας (1.000,00 μ), Αρίστηνου (250,00μ).  

Επίσης, το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τον καθαρισμό της κοίτης του ρέματος από αυτοφυή βλάστηση (καλάμια, χόρτα, μικρά δένδρα κ.λ.π.), μπάζα και απορρίμματα, τον καθαρισμό κάτω και πέριξ των τεχνικών έργων του ρέματος από μπάζα και απορρίμματα τα οποία βρίσκονται εντός της κοίτης του ρέματος. Οι θέσεις παρέμβασης θα καθορίζονται επί τόπου από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.  

Για Σουφλί, Διδυμότειχο, Ορεστιάδα 

 Οι παρεμβάσεις αφορούν:  

Για το Δήμο Ορεστιάδας οι εργασίες αφορούν στο Πλατύ Ρέμα, για το Δήμο Διδυμοτείχου οι εργασίες αφορούν στα ρέματα στην περιοχή της Λάδης, της Πολιάς, του Αλεποχωρίου και της Αβδέλλας.  Για το Δήμο Σουφλίου οι εργασίες αφορούν στον π. Ερυθροπόταμο στην περιοχή του Μ. Δερείου και στο ρέμα Μαγγάζι από το ύψος της Δαδιάς ως την εκβολή με τον ποταμό Έβρο.   

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο