Ουρές κάνουν οι «µνηστήρες» σε Αλεξανδρούπολη και Καβάλα

Εξελίξεις µέχρι το τέλος ∆εκεµβρίου αναµένονται στο θέµα της ιδιωτικοποίησης των 10 λιµανιών, Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Βόλου, Ηγουµενίτσας, Κέρκυρας, Πάτρας, Ραφήνας, Ελευσίνας, Λαυρίου και Ηρακλείου. Οι µελέτες ιδιωτικοποίησης για το κάθε λιµάνι ολοκληρώνονται και το επόµενο διάστηµα, µέχρι το τέλος του χρόνου, η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην αλλαγή του σχετικού νόµου, έτσι ώστε τους πρώτους µήνες του 2020 να ξεκινήσουν και οι διαδικασίες για τους διαγωνισµούς.

Η κυβέρνηση φαίνεται αποφασισµένη να προχωρήσει στις αλλαγές προκειµένου να δώσει τη δυνατότητα να εφαρµοστεί διαφορετικός τρόπος ιδιωτικοποίησης-παραχώρησης δραστηριοτήτων σε κάθε λιµάνι, ανάλογα µε τη δραστηριότητά του, τις τεχνικές του δυνατότητες, το επιχειρησιακό προφίλ του αλλά και το επιχειρηµατικό ενδιαφέρον που εκδηλώνουν διάφορα funds τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Οι νέες διοικήσεις των οργανισµών λιµένων, που ανέλαβαν πρόσφατα τα καθήκοντά τους, δηλώνουν πως δεν έχουν µέχρι τώρα καµία επίσηµη ενηµέρωση για τις εξελίξεις, επισηµαίνοντας πάντως πως αν δεν αλλάξει ο σχετικός νόµος, ισχύει η κατεύθυνση που είχε δοθεί από την προηγούµενη κυβέρνηση, όχι για ιδιωτικοποιήσεις αλλά για παραχωρήσεις συγκεκριµένων χρήσεων για µεγάλη χρονική περίοδο.

Πριν από λίγες µέρες ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, ξεκαθάρισε πως η περίπτωση κάθε λιµανιού θα εξεταστεί ξεχωριστά, ούτως ώστε, πάντα µε γνώµονα τα δηµόσια έσοδα, να αποφασιστεί το σωστό µοντέλο ιδιωτικοποίησης και ανάπτυξης. «Για τα λιµάνια, ήδη έχουµε κάνει µια πρώτη επαφή µε το ΤΑΙΠΕΔ για την αξιοποίηση των δέκα µεγάλων λιµανιών. Τους έχω ζητήσει να µου παρουσιάσουν όλα τα πιθανά µοντέλα αξιοποίησης. Αφού παρουσιαστεί η συγκεκριµένη µελέτη, θα προχωρήσουµε σε οικονοµοτεχνικές µελέτες και το τρίτο στάδιο θα είναι ο διεθνής διαγωνισµός.

Μέσα στο 2020 θα αρχίσει η αξιοποίησή τους» τόνισε ο κ. Πλακιωτάκης. Το ΤΑΙΠΕ∆, από την πλευρά του, ανέθεσε -από την περσινή χρονιά ακόµα- σε οµάδα συµβούλων το όλο θέµα της παραχώρησης δικαιώµατος εκµετάλλευσης λιµενικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών. Ως χρηµατοοικονοµικός σύµβουλος έχει επιλεγεί η Ε&Υ, νοµικός σύµβουλος η KLC ∆ικηγορική Εταιρεία, ως τεχνικός σύµβουλος η εταιρεία Doxiadis Associates και ως εµπορικός σύµβουλος η εταιρεία Rotterdam Port Consultants. Ο ρόλος της τελευταίας θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιµος, αφού είναι αυτή που θα εκτιµήσει τις επιχειρηµατικές και εµπορικές δυνατότητες του κάθε λιµανιού και τη δυνατότητα συµµετοχής του ιδιωτικού τοµέα στο µάνατζµεντ. Η εταιρεία, που έχει τη βάση της στο Ρότερνταµ της Ολλανδίας, θα κάνει «port scan» σε κάθε λιµάνι, για να αποτυπώσει στην έκθεσή της τα οικονοµικά και τεχνικά χαρακτηριστικά και το προφίλ κάθε λιµανιού.

Η ίδια εταιρεία είχε συµµετοχή και στις διαδικασίες ιδιωτικοποίησης του λιµανιού της Θεσσαλονίκης, όταν είχε κάνει εκτίµηση -για λογαριασµό τεχνικής εταιρείας- της επένδυσης για την κατασκευή του 6ου προβλήτα. Η προκαταρκτική φάση της αξιολόγησης των 10 οργανισµών λιµένων από τους συµβούλους του έργου ολοκληρώθηκε σε δύο στάδια, τον Οκτώβριο του 2018 και τον Μάρτιο του 2019. Με βάση εκείνες τις αρχικές προτάσεις των συµβούλων προτεινόταν ηυπο-παραχώρηση των εµπορικών δραστηριοτήτων τους. Στις 22 Φεβρουαρίου του 2019 ψηφίστηκε από τη Βουλή ο νόµος 4597 για τις υπο-παραχωρήσεις δραστηριοτήτων στους οργανισµούς λιµένων. Οµως η διαβούλευση µε το υπουργείο Ναυτιλίας δεν ολοκληρώθηκε και έτσι το όλο θέµα «πάγωσε»…

Τον περασµένο Σεπτέµβριο το θέµα ξαναµπήκε στην ατζέντα της νέας ηγεσίας του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που θέλει να δώσει ώθηση στις ιδιωτικοποιήσεις και να αξιοποιήσει όλες τις αναπτυξιακές δυνατότητες των λιµανιών µε νέες επενδύσεις από επιχειρηµατικά funds. Το ΤΑΙΠΕ∆ ανέθεσε τον Σεπτέµβριο 2019 στους συµβούλους του έργου την εκπόνηση µελέτης διερεύνησης µεταξύ τριών εναλλακτικών προτάσεων αξιοποίησης, δηλαδή µέσω: α) υπο-παραχώρησης δραστηριοτήτων, β) ολικής παραχώρησης ή γ) πώλησης πλειοψηφικού πακέτου µετοχών, για κάθε οργανισµό λιµένα. Σύµφωνα µε τα χρονοδιαγράµµατα, η νέα µελέτη θα είναι έτοιµη τις επόµενες µέρες.

Στη συνέχεια θα γίνει η τροποποίηση του νόµου 4597 ώστε να καλύπτει τις εναλλακτικές προτάσεις αξιοποίησης-παραχώρησης, δηλαδή είτε µέσω υποπαραχώρησης δραστηριοτήτων είτε µέσω ολικής παραχώρησης δραστηριοτήτων για κάθε λιµάνι. Μέχρι τα τέλη ∆εκεµβρίου θα έχει ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία και θα έχουν ληφθεί οι τελικές αποφάσεις για το κάθε λιµάνι, προκειµένου µέσα στο 2020 να ξεκινήσουν όλες οι σχετικές διαδικασίες και οι διαγωνισµοί για τις ιδιωτικοποιήσεις ή τις παραχωρήσεις.

Ουρές κάνουν οι «µνηστήρες» σε Αλεξανδρούπολη και Καβάλα

Στην Αλεξανδρούπολη, η νέα διοίκηση του λιµένα περιµένει µε αγωνία τις αποφάσεις για την εξέλιξη της όλης διαδικασίας. Το επιχειρηµατικό ενδιαφέρον για το λιµάνι και τις χρήσεις του είναι µεγάλο. ∆ιπλωµάτες αλλά και εκπρόσωποι επιχειρηµατικών οµίλων τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό έχουν επισκεφθεί την περιοχή και έχουν εκφράσει την αποφασιστικότητά τους να λάβουν µέρος στις διαδικασίες, όποιο µοντέλο κι αν επιλεγεί. Κάποιοι επιχειρηµατικοί όµιλοι έχουν ήδη εγκατασταθεί στις περιοχή και έχουν προχωρήσει σε επενδύσεις στον τοµέα των logistics. «∆εν υπάρχει ακόµα επίσηµη ενηµέρωση για τις εξελίξεις, αλλά περιµένουµε το επόµενο διάστηµα σηµαντικές εξελίξεις» είπε στην «Ηµερησία» ο πρόεδρος του Οργανισµού Λιµένος Αλεξανδρούπολης, Κωνσταντίνος Χατζηµιχαήλ.

Για το λιµάνι της Αλεξανδρούπολης τα δεδοµένα το τελευταίο διάστηµα έχουν αλλάξει και η στρατηγική του αξία έχει εκτοξευθεί στα ύψη. Αιτίες, η αµυντική συµφωνία Ελλάδας – ΗΠΑ που ενέταξε το λιµάνι στον σχεδιασµό για τη στρατιωτική συνεργασία µεταξύ των δύο χωρών, καθώς και η ανέλκυση από τον βυθό του λιµανιού της βυθοκόρου «Ολγας», που παρέµενε βυθισµένη από το 2010 και εµπόδιζε τον ελλιµενισµό µεγάλων πλοίων.

Πριν από λίγες µέρες το συνεργείο των δυτών του Κωνσταντίνου Νιζάµη ανέσυρε από τον βυθό και τα τελευταία και µικρότερα κοµµάτια της βυθοκόρου, απελευθερώνοντας όλη την προκυµαία του λιµανιού.

Χαρακτηριστικό της στρατιωτικής σηµασίας του λιµανιού είναι το γεγονός πως για την ανέλκυση της βυθοκόρου, που είχε βάρος 800 τόνους και µήκος 45 µέτρα, ο στρατός των ΗΠΑ πλήρωσε 2,3 εκατ. ευρώ, ενώ την επιχείρηση παρακολουθούσαν σε κάθε φάση της 20-30 αξιωµατικοί του. Μεγάλες δυνατότητες και επιχειρηµατικό ενδιαφέρον υπάρχει και για την Καβάλα. Στον οργανισµό λιµένος είναι ενταγµένες τέσσερις λιµενικές εγκαταστάσεις, καθεµία από τις οποίες έχει διαφορετική χρήση, από εµπορικές µέχρι τουριστικές. Το λιµάνι της Καβάλας είναι σταθµός και προορισµός κρουαζιέρας, ενώ έχει ακτοπλοϊκές αλλά και εµπορευµατικές χρήσεις. «Προς το παρόν υπάρχει µόνο ο νόµος που έχει ψηφιστεί. Περιµένουµε τις εξελίξεις, αλλά είναι αλήθεια πως υπάρχει ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του λιµανιού τόσο από τη Βουλγαρία όσο και από τη Βόρεια Μακεδονία» είπε στην «Η» ο νέος πρόεδρος του οργανισµού, Γιώργος Φιλόσογλου.

Εύρης Τσουμής

«Εθνος»

 

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο