Νομοθετική πρωτοβουλία για τα ΚΕΠ ζητούν οι Δήμαρχοι της ΑΜΘ

Της Κικής Ηπειρώτου

Προβληματισμός επικρατεί στους Δήμους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αναφορικά με τη λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών. Όπως επισημάνθηκε σε πρόσφατη συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων ΑΜΘ, το μείζον θέμα, στα ΚΕΠ αρκετών Δήμων, αφορά στη μη ορθολογική αξιοποίηση του προσωπικού, λόγω της αδυναμίας παρέμβασης τόσο στη δομή και οργάνωση των ΚΕΠ, όσο και στην ανάθεση άσκησης δημοτικών διοικητικών αρμοδιοτήτων στους υπαλλήλους τους προς εξυπηρέτηση των πολιτών.

Υπενθυμίζεται ότι με τον Καλλικράτη όλα τα ΚΕΠ των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των συνενωθέντων Δήμων και Κοινοτήτων εντάχθηκαν στους νέους Δήμους, χωρίς αυτοί να έχουν δυνατότητα να αξιολογήσουν και να αναδιοργανώσουν τις δημοτικές αυτές υπηρεσίες προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, μια δεν τους επιτρέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Για παράδειγμα, η μετακίνηση του μόνιμου προσωπικού των ΚΕΠ είτε μεταξύ υπηρεσιών του Δήμου είτε σε διαφορετικό αντικείμενο δεν επιτρέπεται με βάση το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Όπως επισήμανε ο πρόεδρος της ΠΕΔ και Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης, όλη αυτή η κατάσταση ουσιαστικά  εμποδίζει την αναδιοργάνωση των δημοτικών υπηρεσιών  προς όφελος του κοινωνικού  συνόλου, μη επιτρέποντας την ορθολογική κατανομή και αξιοποίηση του υπηρετούντος προσωπικού.

Παραθέτοντας ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα μη δυνατότητας ορθολογικής αξιοποίησης του υπηρετούντος προσωπικού στα ΚΕΠ, τόνισε πως στους Δήμους Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Κομοτηνής, Ξάνθης και Καβάλας τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης, ενώ σε όλους τους υπόλοιπους  λειτουργούν  σε  επίπεδο  Τμήματος,  είτε  Αυτοτελούς,  είτε  ενταγμένου  στην Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών. Επίσης τονίζεται ότι ΚΕΠ με μόνο 2 ή 3 εργαζόμενους σε μικρούς  Δήμους  είναι  οργανωμένα  σε  επίπεδο  Τμήματος  με  ότι  αυτό  συνεπάγεται.

Αναγκαία η νομοθετική πρωτοβουλία

«Όλα αυτά αναδεικνύουν ως λανθασμένη την προβλεπόμενη οργανωτική διάρθρωση των ΚΕΠ σε αντιστοιχία με το πληθυσμιακό μέγεθος του Δήμου και όχι σύμφωνα με τις οργανωτικές του ανάγκες και τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων. Επιπρόσθετα και σε αντίθεση με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, σημειώνεται ότι  σε 10 από τους 22 Δήμους, έχουν τοποθετηθεί επιπλέον των υπηρετούντων υπαλλήλων κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών και υπάλληλοι Διοικητικο-Οικονομικών κλάδων, είτε για την αντιμετώπιση πραγματικών  υπηρεσιακών  αναγκών,  είτε  για  την  τοποθέτησή  τους  ως  προϊσταμένων Τμημάτων ή Διευθύνσεων», ανέφερε στην εισήγησή του ο κ. Μαυρίδης, προτείνοντας την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας για την επίλυση των διαφόρων προβλημάτων και την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν στην απρόσκοπτη και αναβαθμισμένη λειτουργία των ΚΕΠ ως επιτυχημένου θεσμού.

Ταυτόχρονα, τόνισε πως θα πρέπει να διασφαλίζεται η δυνατότητα ορθολογικής αξιοποίησης του υπηρετούντος προσωπικού στις δημοτικές αυτές υπηρεσίες, προς όφελος των πολιτών και σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες εξυπηρέτησής τους.

Ενδεικτικά θα πρέπει: 

-Να επικαιροποιηθεί το οργανωτικό πλαίσιο των ΚΕΠ (Διευθύνσεις, Τμήματα, Γραφεία) ανεξαρτήτως πληθυσμού

– Να δοθεί η δυνατότητα συγχωνεύσεων, καταργήσεων ή και δημιουργίας νέων με ευέλικτες διαδικασίες και σύμφωνα με τις σημερινές ανάγκες εξυπηρέτησης των πολιτών

– Να θεσμοθετηθεί η δυνατότητα του Δημάρχου, ως προϊσταμένου όλων των υπηρεσιών του Δήμου,  σε  περιπτώσεις  διαπίστωσης  επειγουσών  αναγκών  κάλυψης  κενών  θέσεων  των υπηρεσιών του Δήμου, και προκειμένου για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τους,  να μπορεί να μετακινεί  προσωπικό των Κ.Ε.Π., κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών σε αυτές τις θέσεις, αναθέτοντάς τους καθήκοντα συναφή με τον κλάδο τους, κλπ.

Την ένσταση της παράταξής του εξέφρασε ο Δημοτικός Σύμβουλος Δράμας Στέργιος Ηλιόπουλος, επισημαίνοντας πως   δεν πρέπει να διεκδικηθεί η δυνατότητα μετακίνησης των υπαλλήλων των ΚΕΠ  σε υπηρεσίες του Δήμου με απόφαση των Δημάρχων,  για να μην διαταραχθεί η πολύ καλή λειτουργία των ΚΕΠ, σεβόμενοι και τα δικαιώματα των  εργαζομένων,  αλλά η πρόσληψη νέων υπαλλήλων, αναφέροντας επίσης ότι στον  υπαλληλικό κώδικα δεν προβλέπεται  πουθενά η άσκηση παράλληλων καθηκόντων. Ακόμη, επισήμανε ότι υπάρχει η δυνατότητα,  ορισμένες αρμοδιότητες των Δήμων, που διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά, όπως η έκδοση πιστοποιητικών κ.λ.π να μεταβιβασθούν στα ΚΕΠ και να  αποσυμφορηθούν οι αντίστοιχες υπηρεσίες των Δήμων. «Μην πειράξετε τα ΚΕΠ» είπε καταλήγοντας ο κ. Ηλιόπουλος.

Τελικώς, μετά από ψηφοφορία, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η πρόταση για  ανάληψη  νομοθετικής  πρωτοβουλίας  για  την  επίλυση  των  διαφόρων προβλημάτων  και  την  αντιμετώπιση  ζητημάτων  που  αφορούν  στην  απρόσκοπτη  και αναβαθμισμένη λειτουργία των ΚΕΠ ως επιτυχημένου θεσμού, με πρόβλεψη για την ορθολογική αξιοποίηση του προσωπικού.

 

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπρόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr

              Μέλος του