Νέο ενοικιαστή για κατάστημα – «φιλέτο» ψάχνει το Επιμελητήριο Έβρου 

Πρόκειται για χώρο 55 τ.μ., εντός της στοάς του Επιμελητηρίου, με την τιμή εκκίνησης να έχει οριστεί στα 1.400 ευρώ το μήνα 

Σε δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό προχωρά το Επιμελητήριο Έβρου για την εκμίσθωση του ισογείου καταστήματος ιδιοκτησίας του, το οποίο βρίσκεται εντός της στοάς του και έχει έκταση 55 τ.μ. Η τιμή εκκίνησης έχει οριστεί στα 1.400 ευρώ το μήνα και κριτήριο κατακύρωσης είναι η υψηλότερη τιμή που θα κατατεθεί από όσους συμμετάσχουν στο διαγωνισμό.
Το εν λόγω κατάστημα, το οποίο λειτουργεί τα τελευταία χρόνια ως μεσιτικό γραφείο, θεωρείται «φιλέτο» και ήδη το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται για συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι εντυπωσιακό. 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Αλεξανδρούπολη την Παρασκευή 20 Μαϊου, στις 12 το μεσημέρι,  ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία θα συνεδριάσει δημόσια στα γραφεία του Επιμελητηρίου Έβρου. Οι προσφορές όσων μετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να κατατεθούν εγγράφως, στην Γραμματεία (Πρωτόκολλο) του Επιμελητηρίου Έβρου μέχρι τις 12 το μεσημέρι της 19ης Μαϊου. Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η εκμίσθωση για επαγγελματική χρήση του ισογείου καταστήματος με αριθμό 2, το οποίο βρίσκεται στην οδό Λεωφόρος Δημοκρατίας 307, με είσοδο εντός της στοάς. 
Σύμφωνα με την προκήρυξη, αποκλείεται η χρήση του ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς επίσης απαγορεύεται η λειτουργία παντός τυχερού ή μηχανικού παιχνιδιού, η παροχή παιγνιοχάρτων, του γραφείου τελετών, οίκου ανοχής. Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων θα γίνεται αποκλειστικά εντός του καταστήματος και όχι σε εξωτερικούς χώρους (πεζοδρόμιο, στοά). Σε ό,τι αφορά τις πινακίδες ή άλλη εξωτερική σήμανση της επιχείρησης που τελικώς θα στεγαστεί στο εν λόγω κατάστημα, αυτά θα πρέπει πρώτα να εγκριθούν από Διοικητική Επιτροπή, ώστε να συνάδουν με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του κτιρίου.   

 Ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό 

Στον Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία είναι νόμιμα εγκατεστημένα στην Ελλάδα και είναι μέλη του Επιμελητηρίου Έβρου. Απαγορεύεται ρητώς, με ποινή αποκλεισμού, η συμμετοχή στον διαγωνισμό κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου καθώς και των συγγενικών έως β΄ βαθμού προσώπων αυτού καθώς και των νομικών προσώπων που αυτό συμμετέχει, εφόσον βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με το Επιμελητήριο Έβρου.  

Ελάχιστο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα  

Το ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα που πρέπει να προσφέρουν οι συμμετέχοντες για να είναι νόμιμη η συμμετοχή τους στον διαγωνισμό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 1.400 ευρώ μηνιαίως, με σκοπό την ελάχιστη κάλυψη των ανταποδοτικών τελών, μη συμπεριλαμβανομένου του τέλους χαρτοσήμου 3,6% με πενταετή ισχύ, ενώ από 1/6/2023 δηλαδή μετά το πρώτο έτος της μίσθωσης, η ετήσια αναπροσαρμογή του μισθώματος θα γίνεται σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, όπως αυτός ορίζεται από την Ε.Σ.Υ.Ε, επί του καταβαλλόμενου μισθώματος του εκάστοτε προηγούμενου δωδεκαμήνου.
Κ.Η. 

 

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο