Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την κατασκευή της περιφερειακής οδού Αλεξανδρούπολης

Θα ισχύσουν για 12 μήνες

Σύμφωνα με απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης, κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Αλεξ/πολης για την κατασκευή της δεξιάς παράπλευρης οδού (DSRI), θα εφαρμοστούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
ΟΔΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ
 Αποκλεισμός της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων της οδού Γιαννούτσου από την διασταύρωση αυτής με την οδό Ηροδότου έως την διασταύρωση αυτής με την οδό Στενημάχου, με εξαίρεση την εξυπηρέτηση των κατοίκων των παρόδιων ιδιοκτησιών που θα εισέρχονται μέσω της οδού Στενημάχου.
 Μονοδρόμηση της οδού Γιαννούτσου από την διασταύρωση αυτής με την οδό Στενημάχου έως την διασταύρωση αυτής με την οδό Γεωργιάδη, με κατεύθυνση προς την οδό Γεωργιάδη (Βορράς προς Νότο). Στο τμήμα αυτό θα πραγματοποιηθεί πλήρης αποκλεισμός των συμβαλλουσών καθέτων οδών (Ραιδεστού, Πάφρας, Διονυσίου).
 Στένωση της οδού Γιανούτσου από την διασταύρωση αυτής με την οδό Γεωργιάδη έως την διασταύρωση αυτής με την οδό Αγίας Γλυκερίας, με το συνολικό πλάτος της οδού να απομειώνεται σε 6.50 μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η διπλή κυκλοφορία των οχημάτων (3,25μέτρα ανά ρεύμα).
 Στένωση της οδού Γιανούτσου από την διασταύρωση αυτής με την οδό Αγίας Γλυκερίας έως την διασταύρωση αυτής με την οδό Γ. Καρτάλη, με το συνολικό πλάτος της οδού να απομειώνεται σε 6.50 μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η διπλή κυκλοφορία των οχημάτων (3,25μέτρα ανά ρεύμα). Στο τμήμα αυτό θα πραγματοποιηθεί πλήρης αποκλεισμός των συμβαλλουσών καθέτων οδών (Πατριάρχου Αθηναγόρα, Λεωνίδα).
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διαρκέσουν δώδεκα μήνες. Οι ακριβείς ημερομηνίες υλοποίησης των νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να καθοριστούν κατόπιν απευθείας συνεννόησης της αναδόχου εταιρίας με την Τροχαία. Παράλληλα, όπως επισημαίνεται στην απόφαση, θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να εξασφαλισθεί η ασφαλής διέλευση των πεζών στην περιοχή του έργου. Εφόσον η σήμανση παραμείνει κατά τις βραδινές ώρες, να ληφθεί μέριμνα για την ορθή λειτουργία των αναλαμπόντων στοιχείων (φανών)  και για τον τακτικό έλεγχο της κατάστασης των πινακίδων. Ακόμη, να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε ανά πάσα στιγμή να είναι δυνατή η προσέγγιση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης στις παρόδιες ιδιοκτησίες και να ενημερώνεται εγγράφως η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Ε.Κ.Α.Β. και ΑΣΤΙΚΟ – ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ, για τις ακριβείς ημερομηνίες εκτέλεσης των εργασιών τουλάχιστον 24 ώρες πριν την έναρξή τους.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο