Νέα προσπάθεια συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης

Πρόσκληση του προεδρείου προς τα μέλη του για σήμερα το απόγευμα – Τα 19  θέματα της ημερήσιας διάταξης                                                

Πρόσκληση για συνεδρίαση αύριο Τρίτη 30 Αυγούστου απέστειλε στα μέλη του το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης. Η συνεδρίαση δεν πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή λόγω μη απαρτίας και καλούνται εκ νέου τα μέλη του ΔΣ να λάβουν μέρος δια ζώσης, 30.08.2022 και ώρα 19:00 στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:
-Αιτήσεις-Ενημερώσεις

 1. Έγκριση 6ηςΑναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου-Συτμαλίδου Ελ.)
 2. Υποβολή έκθεσης Β’ τριμήνου του έτους 2022 από την Οικονομική Επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και  του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) (Εισηγ. κ. Μανάργιας Γ.)
 3. Τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Απαλού Αλεξανδρούπολης στο ΟΤ 124, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 6/2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ και την παρ.1 του άρθρου 31 του ν. 4067/2012 (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)
 4. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων-εργοταξιακής ρύθμισης του έργου «Αποκατάσταση καταστροφών οδικού δικτύου και υποδομών Δημοτικής Ενότητας Φερών»  (Εισηγ. κ. Παπαδόπουλος Γ.)
 5. Έγκριση εκμίσθωσης στάσεων (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
 6. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση και λειτουργία του 14ουΝηπιαγωγείου του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
 7. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση και λειτουργία του 21ουΝηπιαγωγείου του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
 8. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση και λειτουργία του 24ουΝηπιαγωγείου του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
 9. Γνωμοδότηση επί του σχεδίου Κανονισμού Τιμολόγησης της ΔΙΑΑΜΑΘ για το έτος 2023 (Εισηγ. κ. Μάκρας Απ.)
 10. Τροποποίηση της 535/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων» (Εισηγ. κ. Βουρδόλης Θ.)
 11. Έγκριση 5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 (Εισηγ. κ. Βουρδόλης Θ.)
 12. Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου, έτους 2022 (Εισηγ. κ. Βουρδόλης Θ.)
 13. Έγκριση παράτασης σύμβασης για την εφαρμογή προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης Οχημάτων  Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) (Εισηγ. κ. Δαστερίδης Ηλ.)
 14. Έγκριση οριογραμμών για οριοθέτηση τμήματος ρέματος Ειρήνης και ρέματος  Απόκρημνου, στο πλαίσιο κατασκευής του έργου «Βελτίωση υπολειπόμενων τμημάτων Ε.Ο. Νο 53, από Αλεξανδρούπολη έως Αισύμη Ν. Έβρου» (Εισηγ. κ Σεφεριάδης Σ.)
 15. Εξέταση προσφυγής της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ- ΒΟΥΤΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α.Ε.» με αρ. πρωτ. 12385/18-4-2022 από την Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Εισηγ. κ. Δέλκος Β.)
 16. Εξέταση προσφυγής της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ- ΒΟΥΤΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α.Ε.» με αρ. πρωτ. 12386/18-4-2022 από την Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Εισηγ. κ. Δέλκος Β.)
 17. Εξέταση προσφυγής της κ. Γιαντσούδη Αθανασίας του Πέτρου από την Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Εισηγ. κ. Δέλκος Β.)
 18. Έγκριση Πληρωμής οφειλών, προστίμων και προσαυξήσεων  στο ΕΦΚΑ του πρώην Νομαρχιακού ΚΕΚ ΈΒΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ & ΚΔΕΤΑΦ (Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου-Συτμαλίδου Ελ.)
 19. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους – εκπροσώπου της Ένωσης Καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και συναφών επαγγελμάτων στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (Εισηγ. κ. Πρόεδρος του Δ.Σ.)

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο