Νέα προσπάθεια για αδειοδότηση του υδροθεραπευτηρίου στα ιαματικά της Τραϊανούπολης

Θα εκπονηθεί μελέτη που είναι απαραίτητη προκειμένου να λάβουν τα ιαματικά λουτρά το πολυπόθητο σήμα και να επαναλειτουργήσουν

Μετά από πολλή γραφειοκρατία και καθυστερήσεις, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης συνεχίζει την προσπάθεια για την επαναλειτουργία των Ιαματικών Λουτρών της Τραϊανούπολης, που είναι κλειστά εδώ και περίπου 3 χρόνια.
Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητο να δοθεί το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού, για την οποία, ο τέως πρόεδρος της ΤΙΕΔΑ Βασίλειος Δέλκος είχε πει σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου τον περασμένο Μάιο ότι προκαλεί διαρκώς προβλήματα. Συγκεκριμένα, είχε επισημάνει ότι η ΤΙΕΔΑ, στην προσπάθειά της να προετοιμάσει το φάκελο, προκειμένου να λάβει το Σήμα Λειτουργίας, ήρθε αντιμέτωπη με έναν «ατελείωτο κυκεώνα γραφειοκρατίας», περιγράφοντας τις καθυστερήσεις και τα προβλήματα στην επικοινωνία με την αρμόδια υπηρεσία, η οποία, όταν απαντήσει στα τηλέφωνα και τα mails της επιχείρησης, διαρκώς διατυπώνει νέες παρατηρήσεις και ζητά επιπρόσθετα στοιχεία, προκειμένου να διεκπεραιώσει την υπόθεση.
Τελικώς, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ιδιωτική εταιρεία, που θα καταθέσει την οικονομικότερη προσφορά, θα αναλάβει να εκπονήσει τη “Μελέτη αδειοδότησης υδροθεραπευτηρίου ιαματικών πηγών Τραϊανούπολης”. Το ποσό που διατίθεται για τη συγκεκριμένη υπηρεσία είναι 27.280 ευρώ.
Όπως αναφέρεται στην απόφαση, «για την απρόσκοπτη λειτουργία της ιαματικής εγκατάστασης απαιτείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις η χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας. Αρμόδια υπηρεσία είναι η ΕΥΠΑΤΕ του Υπουργείου Τουρισμού, στην οποία κατατίθεται πλήρης Φάκελος δικαιολογητικών … Θα πρέπει να σημειωθεί πως προαπαιτούμενο του Φακέλου αποτελεί η Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στα πλαίσια της οποίας εκδίδεται επικαιροποιημένη Έγκριση Καταλληλότητας της Μονάδας Ιαματικής θεραπείας, με υποχρέωση την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων εντός 5 ετών από την έκδοση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό αναλυτικά απαιτούνται και παρέχονται
οι εργασίες που περιγράφονται στη συνέχεια:
1. Έλεγχος Κάτοψης Ιαματικής Εγκατάστασης σύμφωνα με τις ισχύουσες κτιριακές προδιαγραφές σύμφωνα με το Αρ. 3 της ΥΑ 2704, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Τροποποίηση & συμπλήρωση Τοπογραφικού Διαγράμματος, προκειμένου να πληρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές θεώρησης της έγκρισης καταλληλότητας της εγκατάστασης
3. Εκπόνηση νέας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
4. Κατάρτιση νέου Φακέλου Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ)
5. Υποβολή Φακέλου Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ)
6. Παρακολούθηση και επίσπευση έκδοσης ΕΣΛ
Κ.Η.

 

 

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο