Νέα προσπάθεια αξιοποίησης βυθοκορημάτων από το λιμάνι Αλεξανδρούπολης

Αμμοχάλικο και κροκάλες από τα «σπλάχνα» του λιμανιού θα προμηθευτεί η εταιρεία ΤΕΚΑΛ, που κατασκευάζει την ανατολική περιφερειακή οδό, καθώς και μία ακόμη τοπική εταιρεία

της Κικής Ηπειρώτου

Σε πλειοδοτική δημοπρασία βγήκαν βυθοκορήματα που προέκυψαν από τις εκσκαφές που έγιναν πριν χρόνια στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και είχαν ως αποτέλεσμα την εκβάθυνσή του. Συνολικά, δύο τεχνικές εταιρείες, πρόσφεραν 56.000 ευρώ για την προμήθεια υλικών (αμμοχάλικο και κροκάλες) ποσότητας άνω των 60.000 κυβικών μέτρων.

Το θέμα της αξιοποίησης των βυθοκορημάτων του λιμένα είχε τεθεί επιτακτικά από τον πρώην δημοτικό σύμβουλο Αλεξανδρούπολης Γιάννη Λασκαράκη για την κατασκευή ενός προσήνεμου μόλου, αλλά και για άλλες χρήσεις ωφέλιμης γης. Σε αυτή την κατεύθυνση είχαν συνταχθεί κι άλλοι φορείς, όπως ο πρώην κεντρικός λιμενάρχης Αλεξανδρούπολης Ν. Παπανικολόπουλος. Μέρος των βυθοκορημάτων, όλα αυτά τα χρόνια, χρησιμοποιήθηκε για διάφορες παρεμβάσεις, όπως για την κατασκευή τμήματος του κάθετου άξονα, την επίχωση της χερσαίας ζώνης του λιμανιού, ακόμη και για το μπάζωμα της πισίνας του παλιού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης.

Στην προκειμένη περίπτωση, μετά από τη δημοπρασία, η εταιρεία ΤΕΚΑΛ, που κατασκευάζει την ανατολική περιφερειακή οδό Αλεξανδρούπολης, εξασφάλισε υλικά 41.300 κ.μ. έναντι 37.913 ευρώ. Επιπλέον, 20.000 κ.μ. υλικών θα προμηθευτεί και η ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ για 18.360 ευρώ.

Τα υλικά βρίσκονται στα νοτιοδυτικά της χερσαίας ζώνης του λιμανιού, σε οριοθετημένο χώρο 15 στρεμμάτων. Μετά την έγκριση των αποτελεσμάτων των δημοπρασιών από την Αποκεντρωμένη, ο πλειοδότης θα πρέπει μέσα σε ένα χρόνο να κάνει χρήση των υλικών, ενώ επιπλέον υποχρεούται να συνοδεύει τα φορτία. Τέλος, η Κτηματική Υπηρεσία Έβρου υποχρεούται, για όσο διάστημα διαρκεί η λήψη των υλικών, να πραγματοποιεί ελέγχους και καταμετρήσεις ώστε να διαπιστώνεται η τήρηση και εφαρμογή των σχετικών όρων.

 

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπρόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr

              Μέλος του