Ναϊτίδης: «Το έργο έγινε «αποκλειστικά» για τους κατοίκους αλιείς της Απολλωνιάδας»

Η θέση του προέδρου της Κοινότητας Αλεξανδρούπολης για το θέμα με τις βάρκες στην περιοχή της παραλιακής

 Κάνοντας μια σχετική έρευνα για το θέμα που έχει προκύψει με τις βάρκες στην περιοχή της Απολλωνιάδας, αυτό διαπιστώνω τα παρακάτω:

Ο Δήμος έκανε την κατασκευή και κάνεις δεν αμφισβητεί την νομιμότητα και την ιστορικότητα του έργου αυτού.

Το πρόβλημα που εμφανίστηκε μετά και την ανάδειξη του θέματος από σύμβουλο της Κοινότητας Αλεξανδρούπολης, προκύπτει ότι υπάρχει κενό στην διαχείριση της συγκεκριμένης γλύστρας η οποία είναι στην κυριότητα και στην ευθύνη διαχείρισης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, το κενό αυτό δημιουργείται καθώς ο Δήμος δεν διαθέτει “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο” και κατ’ επέκταση κανονισμό λειτουργίας για την διαχείριση του συγκεκριμένου χώρου , δηλαδή κανονισμό “Είσπλους – Παραμονής – Έκπλους’ σκαφών ερασιτεχνικών και μη αλλά και των ιστορικών σκαφών της περιοχής. Με τον υφιστάμενο κανονισμό και το ανάλογο τμήμα θα μπορούσε να γίνει η διευθέτηση – κατανομή των θέσεων ελλιμενισμού καθώς και η διατήρηση και το δικαίωμα μεταβολής και κατανομής των θέσεων αυτών, προκειμένου να καλύψει τις εκάστοτε ανάγκες ελλιμενισμού σκαφών και όχι οποίος επιθυμεί αυτόβουλος να αφήνει την βάρκα του στο χώρο αυτό, κάτι που το γνωρίζουν όσοι διαθέτουν άδειες σκαφών, επιπλέον εκτός του συγκεκριμένου χώρου, αντίστοιχα προβλήματα έχουμε και σε άλλους τέτοιους χώρους (λιμενικά καταφύγια) που δεν υπάρχει η ανάλογη οργάνωση .

Από εκεί λοιπόν προκύπτει το συγκεκριμένο πρόβλημα – κενό και θα πρέπει μέχρι τη διευθέτηση του να βρεθεί μια από κοινού μεταξύ υπηρεσιών λύση του θέμα αυτό, καθώς μιλάμε για την ιστορική περιοχή της Απολλωνιάδας και των ανθρώπων ιστορία της πόλης αυτής, επιπλέον το έργο αυτό έγινε «αποκλειστικά» για τους ανθρώπους αυτούς και όχι για περαιτέρω εκμετάλλευση από τον Δήμο και επειδή τους ανήκει, θα πρέπει να τους αποδοθεί με κάποια απόφαση των αρμοδίων οργάνων που θα δίνει την δυνατότητα χρήσης ΜΟΝΟ στους κατοίκους αλιείς της ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΔΑΣ .

Γιάννης Ναϊτίδης

Πρόεδρος Κοινότητας Αλεξανδρούπολης

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο