Nέα προγράμματα εργασίας για 90.000 ανέργους και νέους

Θα προκηρυχθούν από τον ΟΑΕΔ και το Υπουργείο Εργασίας και θα αφορούν θέσεις στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Τι αλλάζει στα προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας.

Τα δέκα νέα προγράμματα, θα ξεκινήσουν από τις επόμενες ημέρες του Ιουλίου και θα διαρκέσουν μέχρι το τέλος του έτους, θα προκηρυχθούν από τον ΟΑΕΔ και το Υπουργείο Εργασίας και αφορούν θέσεις στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Επικεντρώνονται κυρίως σε νέους αλλά και χρόνια ανέργους με σκοπό να τους βοηθήσουν να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα για συνταξιοδότηση ένσημα.

Τα πρώτα δύο αναμένεται να ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες ημέρες και επικεντρώνονται στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και ένταξης στο χώρο της απασχόλησης για 13.000 χιλιάδες νέους από 18-29 ετών.

Έπονται προγράμματα που στόχο έχουν την εγγυημένη απασχόληση ανέργων σε κλάδους αιχμής (αφορά υποψηφίους έως 64 ετών), τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, νεανικής επιχειρηματικότητας και υποστήριξης της απασχόλησης σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.
Τα 10 πολυαναμενόμενα προγράμματα απασχόλησης είναι τα εξής:

• Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και ένταξης στην απασχόληση για νέους 18-24 ετών, συνολικού προϋπολογισμού 44 εκατομμυρίων ευρώ. Απευθύνεται σε 10.000 άνεργους

• Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και ένταξης στην απασχόληση για 3.000 νέους 25-29 ετών, προϋπολογισμού 13,2 εκατομμυρίων ευρώ. Αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούλιο.

• Πρόγραμμα κατάρτισης, πιστοποίησης και εγγυημένης απασχόλησης ανέργων σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας για 23.000 ανέργους ηλικίας 29-64 ετών, προϋπολογισμού 112 εκατομμυρίων ευρώ. Αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούλιο.

• Προγράμματα δημιουργίας 10.000 νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για ανέργους και ειδικές ομάδες ανέργων, προϋπολογισμού 54 εκατομμυρίων ευρώ. Αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο.

• Πρόγραμμα υποστήριξη της απασχόλησης σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις για 1.575 ανέργους, προϋπολογισμού 11,5 εκατομμυρίων ευρώ. Αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο.

• Πρόγραμμα υποστήριξης της απασχόλησης ΑΜΕΑ σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις για 1.000 άτομα, προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ. Αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο.

• Πρόγραμμα νεανικής επιχειρηματικότητας για άνεργους νέους 18 έως 29 ετών. Το έργο αφορά συνολικά 11.000 άτομα και έχει συνολικό προϋπολογισμό 43,4 εκατομμύρια ευρώ. Αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο.

• Απασχόληση σε 17 Δήμους της Χώρας, οι οποίοι είναι θύλακες υψηλής μακροχρόνιας ανεργίας. Η πρόσκληση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) αφορά στον πρώτο κύκλο προσλήψεων 3.737 ανέργων, από τους συνολικά 6.918 που θα προσληφθούν στους 17 Δήμους.

• Πρόσληψη 2.500 ανέργων, οι οποίοι θα στελεχώσουν Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων και hot spots. Το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για το Προσφυγικό, απευθύνεται συνολικά σε 5.000 ανέργους, οι οποίοι θα εργαστούν σε 19 Κέντρα Φιλοξενίας και 5 hot spots σε συνολικά 8 Περιφέρειες της χώρας. Η προκήρυξη για τις πρωτες 2.500 θέσεις έληξε και αναμένεται η δεύτερη για τις υπόλοιπες 2.500 έως το τέλος του χρόνου.

• Πρόγραμμα Επανένταξης 33.066 Μακροχρόνια Ανέργων στην Αγορά Εργασίας και συγκεκριμένα 3.738 σε 17 Δήμους (εκδίδεται τις επόμενες ημέρες η πρόσκληση, 6.328 σε 34 Δήμους θύλακες υψηλής ανεργίας (αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούλιο) και 23.000 Μακροχρόνια Ανέργων (αναμένεται να ξεκινήσει τον Δεκέμβριο 2016).

Τι αλλάζει στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας

Τη δυνατότητα χρηματοδότησης των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα από πόρους του ΕΣΠΑ είτε από εθνικούς, είτε από άλλους πόρους, καθώς και τη δυνατότητα επιχορήγησης του ΟΑΕΔ με πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, από την αρμόδια αναπληρώτρια υπουργό Εργασίας Ράνια Αντωνοπούλου.

Παράλληλα, προβλέπεται η σύσταση 360 νέων οργανικών θέσεων εργασίας στον ΟΑΕΔ καθώς και η δυνατότητα σε ΟΤΑ να καταρτούν Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

Ειδικότερα, με την τροπολογία συστήνονται στον ΟΑΕΔ 360 νέες οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, κατά βάση για Εργασιακούς Συμβούλους.
Πρόκειται για 305 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Διοικητικού και Οικονομικού και 55 θέσεις Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Διοικητικού – Λογιστικού. Σύμφωνα με την αναλυτική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), το ετήσιο κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό ανέρχεται σε περίπου 5,7 εκατ. ευρώ.

Έτσι επιδιώκεται «η ενίσχυση της δυναμικότητας του ΟΑΕΔ σε προσωπικό, κυρίως σε εργασιακούς συμβούλους, προκειμένου να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικότερα η ανεργία, ταυτόχρονα δε να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις του Οργανισμού έναντι της ΕΕ και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, σύμφωνα με τις επιταγές του οποίου, ο ΟΑΕΔ, επιπλέον των υπηρεσιών που ήδη παρέχει προς τους ανέργους από τα ΚΠΑ2, οφείλει τα επόμενα χρόνια να καλύψει πρόσθετες δραστηριότητες (αναζήτηση κενών θέσεων εργασίας για τροφοδότηση της νέας διαδικτυακής πύλης (portal) του Οργανισμού, εξυπηρέτηση εργοδοτών για συμμετοχή σε προγράμματα, εξασφάλιση θέσεων πρακτικής άσκησης για τους μαθητές/σπουδαστές των ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και δημόσιων ΙΕΚ, εξατομικευμένη υποστήριξη των δικαιούχων του εγγυημένου κοινωνικού εισοδήματος, διεύρυνση του φάσματος και της κλίμακας παροχής εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους ανέργους, έλεγχος ανεργίας ανά τρίμηνο των αναζητούντων εργασία εγγεγραμμένων στο μητρώο του ΟΑΕΔ)».

Στην τροπολογία επίσης δίνεται η δυνατότητα σχεδιασμού και κατάρτισης Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα με την απασχόληση ανέργων απευθείας από Δήμους και Περιφέρειες ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. σχολεία, νοσοκομεία), με αποκλειστική χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους.
Επίσης, εισάγεται η δυνατότητα απασχόλησης ωφελουμένων σε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ εποπτευόμενα από υπουργεία. Η δαπάνη από τον κρατικό προϋπολογισμό λόγω της συγχρηματοδότησης των Προγραμμάτων υπολογίζεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε 24 εκατ. ευρώ το 2016 και 31 εκατ. ευρώ το 2017.

Στην εισηγητική έκθεση μάλιστα, αναφέρεται πως με σκοπό την άμεση ανάσχεση της ανεργίας και ως έκτακτο μέτρο, η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του υπουργείου Εργασίας σχεδιάζει και καταρτίζει Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών, με απασχόληση των ανέργων απευθείας σε δήμους, περιφέρειες ή σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, όπως σε σχολεία και νοσοκομεία, σε ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ εποπτευόμενα από υπουργεία, είτε με συγχρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ, είτε με συγχρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ και ευνοϊκούς ή άλλους πόρους, είτε με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους.

Για τα συγκεκριμένα προγράμματα δίνεται η δυνατότητα επιχορήγησης του ΟΑΕΔ από πόρους του ΠΔΕ (εθνικού και συγχρηματοδοτούμενου σκέλους) ,ή του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με μεταφορά αντίστοιχης πίστωσης.
Μάλιστα, προβλέπεται ότι ο σχεδιασμός των ως άνω προγραμμάτων δύναται να περιλαμβάνει δράσεις ενεργοποίησης των ωφελουμένων, με στόχο τη διευκόλυνση επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Επιτρέπεται η επέκταση της χρονικής διάρκειας των άνω προγραμμάτων, στα οποία οι ωφελούμενοι απασχολούνται για τη λειτουργία οργανωμένων εγκαταστάσεων προσφύγων και μεταναστών, όπως χώρων υποδοχής ή/και ταυτοποίησης, δομών προσωρινής φιλοξενίας ή/και προσωρινής υποδοχής προσφύγων και μεταναστών.
Ο ΟΑΕΔ θα καταρτίζει τη Δημόσια Πρόσκληση για τα προγράμματα και είναι ο αρμόδιος φορέας για την υποδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ωφελουμένων και την κατάρτιση του πίνακα των ωφελουμένων, τη σύζευξη των ωφελουμένων με τις θέσεις απασχόλησης των επιβλεπόντων φορέων, όπως θα έχουν προσδιοριστεί από τον Δικαιούχο, τη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων στους επιβλέποντες φορείς και την καταβολή των αμοιβών στους ωφελουμένους και των ασφαλιστικών εισφορών στους επιβλέποντες φορείς.

Επιβλέποντες Φορείς είναι οι φορείς οι οποίοι θα προσλάβουν (δήμοι, περιφέρειες, άλλες δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ εποπτευόμενα από υπουργεία), θα απασχολήσουν τους ανέργους και θα πιστοποιούν την απασχόλησή τους στον ΟΑΕΔ, προκειμένου να καταβληθεί το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο