Μόνο σε δημόσιες δομές από σήμερα οι ανασφάλιστοι για φάρμακα και εξετάσεις

Από την τσέπη τους θα πρέπει να πληρώνουν τα φάρμακα αλλά και τις εξετάσεις τους οι ανασφάλιστοι συμπολίτες μας εάν από 1η Ιουλίου πάρουν συνταγές και παραπεμπτικά από ιδιώτη γιατρό. Και αυτό διότι από σήμερα ξεκινά η εφαρμογή του μέτρου του υπουργείου Υγείας βάση του οποίου οι ανασφάλιστοι θα πρέπει να πηγαίνουν μόνο σε δημόσιες δομές για τις συνταγές τους.
Το συγκεκριμένο μέτρο έχει αναβληθεί αρκετές φορές στο παρελθόν λόγω των αντιδράσεων που υπήρξαν αλλά και εξαιτίας της πανδημίας που θα δυσκόλευε δεόντως τους συμπολίτες μας που είναι ανασφάλιστοι. Πάντως το υπουργείο Υγείας έχει ορίσει ορισμένες εξαιρέσεις στο μέτρο. Όσοι δεν ανήκουν σε αυτές και λάβουν συνταγογράφηση των υποχρεωτικά ηλεκτρονικώς συνταγογραφούμενων σκευασμάτων από ιδιώτες ιατρούς, και όχι στις δημόσιες δομές, θα πραγματοποιείται με ένδειξη συμμετοχής ασθενούς 100%. Δηλαδή θα πληρώνουν όλο το ποσό για τα φάρμακα ή τις εξετάσεις από την τσέπη τους.

Οι εξαιρέσεις

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Υγείας εξαιρούνται οι κάτωθι κατηγορίες ανασφάλιστων πολιτών ή / και συνταγογραφούμενων φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων:

  1. Οι ανασφάλιστοι νέοι έως 18 ετών.
  2. Οι ανασφάλιστοι ασθενείς με νοητική ή ψυχική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, διπολική διαταραχή, κατάθλιψη με ψυχωσικά συμπτώματα, εγκεφαλική παράλυση ή βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, ακρωτηριασμένοι που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, όπως και όσοι έχουν πιστοποιημένη αναπηρία από ΚΕΠΑ 80% και άνω, για οποιαδήποτε πάθηση.
  3. Οι ανασφάλιστοι ασθενείς με παθήσεις, περιλαμβανόμενες στον Κατάλογο Β της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 104747/26-10-2012 (Β’ 2883) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περί τροποποίησης και επαναδιατύπωσης της υπ΄ αριθ.Φ.42000/οικ.2555/353/28-2-2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 497/Β/2012) «Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Φ.42000/οικ. 12485/1481/6-6-2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1814/Β/2012)», όπως τροποποιήθηκε και εκάστοτε ισχύει, καθώς και οι ανασφάλιστοι ασθενείς που πάσχουν από το σύνδρομο ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS). Και
  4. Η συνταγογράφηση όλων ανεξαιρέτως των εμβολίων σε όλους ανεξαιρέτους τους ανασφάλιστους πολίτες.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο