Με αρκετά εμπόδια προχωρά το έργο της τηλεθέρμανσης στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

Οι καιρικές συνθήκες και διάφορα προβλήματα στην εξέλιξη του έργου έχουν ως αποτέλεσμα η αποπεράτωσή του να εκτιμάται στα τέλη του 2022

Στα τέλη του 2022 εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το έργο της αξιοποίησης τμήματος του γεωθερμικού πεδίου του Αρίστηνου και συγκεκριμένα η κατασκευή του θερμικού σταθμού και των δικτύων τηλεθέρμανσης για αγροτικές θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και κτήρια.
Οι καιρικές συνθήκες και διάφορα εμπόδια που έχουν προκύψει έχουν ως αποτέλεσμα νέο αίτημα της αναδόχου κοινοπραξίας για παράταση ολοκλήρωσης του έργου ως τις 9/12/2022.
Υπενθυμίζεται πως η σύμβαση του έργου υπεγράφη στις 10/4/2020 και η ολοκλήρωσή του προβλέπονταν για τις 9/10/2021. Η πρώτη παράταση που ζητήθηκε και δόθηκε προέβλεπε την αποπεράτωση τον Αύγουστο του ’22, ωστόσο με νέο αίτημα η κοινοπραξία ζητά 4 μήνες ακόμη.
Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της εκτέλεσης των εργασιών έχει ως εξής:
-Το δευτερεύον δίκτυο τηλεθέρμανσης έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 90% και απομένουν μόνο οι διελεύσεις με διάνοιξη μικροσηράγγων καθώς και η σύνδεση με το θερμικό σταθμό.
-Το πρωτεύον δίκτυο τηλεθέρμανσης έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 50%.
-Το κτήριο του θερμικού σταθμού και η εγκατάσταση του βασικού Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, έχουν ολοκληρωθεί και ακολουθεί η υδραυλική και ηλεκτρολογική σύνδεσή του.
-Στις εργασίες γεωτρήσεων, έχει ολοκληρωθεί και δοκιμασθεί η γεώτρηση επανεισαγωγής ΑΑ-2R και έχει εκκινήσει η εξόρυξη της γεώτρησης επανεισαγωγής ΑΑ-1R.
Οι λόγοι που επιβάλλουν την παράταση είναι οι καιρικές συνθήκες, δηλαδή οι βροχοπτώσεις και ο παγετός που λειτούργησαν απαγορευτικά για την εκτέλεση εργασιών, κυρίως χωματουργικών. Επιπλέον, για την ολοκλήρωση του δευτερεύοντος δικτύου, απαιτείται η διάνοιξη μικροσηράγγων σε δύο σημεία για την κάθετη διέλευση της ΕΟ Αλεξανδρούπολης-Κήπων. Η διάνοιξη για τη διέλευση του δίδυμου αγωγού και την διασύνδεση του «Δημοτικού Αγροκτήματος» 30 στρεμμάτων, δεν είναι δυνατή στη θέση που αρχικά προβλεπόταν στη μελέτη, καθώς το σημείο εξόδου της διέλευσης αποτελεί ιδιωτική έκταση στην οποία δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα απαλλοτρίωση ή δουλεία. Ταυτόχρονα δεν υπάρχει συναίνεση του ιδιοκτήτη για προσωρινή χρήση του χώρου και αποκατάσταση στην προτέρα κατάσταση. Για τους λόγους αυτούς ο ανάδοχος πρόκειται να προβεί στη μελέτη και πρόταση εφαρμογής εναλλακτικής λύσης για την διέλευση της ΕΟ Αλεξανδρούπολης- Κήπων.
Ακόμη, για την ολοκλήρωση της διασύνδεσης και του αυτοματισμού των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, απαιτείται η προμήθεια μεγάλου όγκου ηλεκτρονικών ειδών τα οποία έχουν μεγάλες καθυστερήσεις στην παράδοση, λόγω της ενεργειακής κρίσης που ξεκίνησε από την αρχή του έτους. Επίσης, καθυστέρηση στην ομαλή εκτέλεση των εργασιών οφείλεται και στις δυσμενείς συνθήκες που έχει δημιουργήσει η πανδημία από τον νέο κορωνοϊό “COVID-19” με συνεπακόλουθη την αδυναμία όλων των συνεργείων να εργαστούν σε πλήρη ανάπτυξη όπως απαιτεί το έργο.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο