Με απόφαση Σταϊκούρα οι αποζημιώσεις για τις πλημμύρες του 2021 στον Έβρο

Η αποζημίωση αφορά την αντιμετώπιση ζημιών σε επιχειρήσεις και απώλειες σε εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης…. Συνολικά θα διατεθεί ποσό ύψους 621.516 ευρώ

Στην απόφαση καθορισμού της επιχορήγησης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 11ης και 12ης Ιανουαρίου και της 1ης Φεβρουαρίου 2021, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, προχώρησε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Είχαν προηγηθεί σχετικά έγγραφα του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Εβρου, καθώς και εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. Συνολικά, εγκρίθηκε κονδύλι ύψους  621.516  ευρώ.

Η αποζημίωση αφορά την αντιμετώπιση ζημιών των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν καταγραφεί από την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας και καλύπτει στοιχεία ενεργητικού, όπως εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του εγγείου κεφαλαίου και αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία κατεγράφησαν ως κατεστραμμένα.

Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με μέρος του συνόλου της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας. Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται κλιμακωτά ως εξής:

α) για εκτιμηθείσα ζημία μέχρι και 10.000 ευρώ, υπολογίζεται ποσό ενίσχυσης ίσο με το 70% αυτής,

β) για εκτιμηθείσα ζημία από 10.001 ευρώ ως και 20.000 ευρώ, υπολογίζεται ποσό ενίσχυσης ίσο

με το 50% αυτής και

γ) για εκτιμηθείσα ζημία από 20.001 ευρώ και άνω, υπολογίζεται ποσό ενίσχυσης ίσο με το 30% αυτής.

Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται εντός προθεσμίας δύο μηνών από την έκδοση της υπουργικής απόφασης, η προσκόμιση στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Κ.Η.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο