Μάρτη ή Απρίλη η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ στη Σαμοθράκη

 Αποκλειστικά θέματα συζήτησης τα ανοιχτά προβλήματα του νησιού, τονίζοντας επίσης την ανάγκη τήρησης των αποφάσεων που λαμβάνονται από το σώμα

Τον προσεχή Μάρτιο ή Απρίλιο αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Σαμοθράκη η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβου­λίου ΑΜ-Θ όπως είχε αποφασιστεί τον περα­σμένο Οκτώβριο από το σώμα, κατόπιν κοινής πρότασης 22 Περιφερειακών Συμβούλων των παρατάξεων «Περιφερειακή Σύνθεση» και «Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία».

Στην τότε ειδική συνεδρίαση που είχε συγκλη­θεί η πρόταση για την σύγκλιση του Περιφε­ρειακού Συμβουλίου στην Σαμοθράκη, με αφορμή τα προβλήματα που αντιμετώπισε το περασμένο καλοκαίρι το νησί κατά τον πρό­σφατο αποκλεισμό του αλλά και λοιπά χρονί­ζοντα προβλήματα που παραμένουν άλυτα, είχε εγκριθεί κατά πλειοψηφία με οριστική ημερομηνία υλοποίησής της συνεδρίασης έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2019.

Δεδομένης της επικαιρότητας του πρώτου διαστήματος της θητείας του νέου Περιφερει­ακού Συμβουλίου η υλοποίηση της συνεδρία­σης δεν κατέστη εφικτή έως και τα τέλη του 2019 με τον επικεφαλής της «Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας» κ. Κώστα Κατσιμί­γα να επαναφέρει στην προχθεσινή συνεδρία­ση το αίτημα, με καταληκτική ημερομηνία τις 10 Απριλίου του τρέχοντος έτους.

Ο κ. Κατσιμίγας ζήτησε τη εκ νέου δέσμευση του σώματος για την πραγματοποίηση της συ­νεδρίασης με αποκλειστικά θέματα συζήτησης τα ανοιχτά προβλήματα του νησιού, τονίζοντας επίσης την ανάγκη τήρησης των αποφάσεων που λαμβάνονται από το σώμα.

Η πρόταση του κ. Κατσιμίγα έτυχε της θερμής ανταπόκρισης τόσο από τον Περιφερειάρχη ΑΜΘ κ. Χρήστο Μέτιο, όσο και των υπολοίπων επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευ­σης, με το σώμα να αποφαίνεται για την πραγ­ματοποίηση της συνεδρίασης στην Σαμοθρά­κη είτε εντός του Μαρτίου είτε εντός του Απρι­λίου του 2020.

Από τον Παρατηρητή Θράκης

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο