room-to-grow-bnner

«Λίφτινγκ» στο κτίριο διοίκησης του ΟΣΕ στην Αλεξανδρούπολη

Οι εργασίες αφορούν στην αποκατάσταση παθολογιών / συντήρηση του διατηρητέου κτιρίου των γραφείων του ΟΣΕ επί της Καραολή και Δημητρίου
Αγωνία της ομάδας φίλων του Γαλλικού Σταθμού: «Αν δεν ληφθούν άμεσα κατεπείγοντα μέτρα διάσωσης, στα κτίρια, θα θρηνούμε σύντομα μόνον ερείπια από αυτά

Της Κικής Ηπειρώτου

Μία σειρά παρεμβάσεων στο διατηρητέο κτίριο διοίκησης του ΟΣΕ στην Αλεξανδρούπολη θα πραγματοποιήσει ο ΟΣΕ, μέσα από σχετικό διαγωνισμό που προκήρυξε. Πρόκειται για μία θετική εξέλιξη, καθώς, οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν θα λύσουν προβλήματα και θα δώσουν νέα ζωή σε ένα από τα ελάχιστα διασωθέντα ιστορικά κτίρια της πόλης.

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού, που διεξάγει η Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής του ΟΣΕ, το έργο «Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου γραφείων ΟΣΕ στην Αλεξανδρούπολη», έχει προϋπολογισμό 153.760 € με Φ.Π.Α.

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην αποκατάσταση παθολογιών / συντήρηση του διατηρητέου κτιρίου γραφείων ΟΣΕ στην Αλεξανδρούπολη με αναφερόμενες συνοπτικά τις παρακάτω επεμβάσεις:

– Αποκατάσταση επιχρισμάτων και χρωματισμών τοιχοποιίας κτιρίου

– Επισκευή/αντικατάσταση ξύλινων κουφωμάτων του κτιρίου

– Επιχρωματισμός ξύλινων κουφωμάτων, θυρών και παραθύρων του κτιρίου

– Υγρομόνωση εσωτερικά και εξωτερικά τοιχοποιίας του υπογείου καθώς και αποκατάσταση τοπικών ρηγματώσεων στα σημεία έδρασης των μεταλλικών δοκίδων του δαπέδου του ισογείου       – Επισκευή του κεντρικού ξύλινου κλιμακοστασίου

– Επισκευή των ξύλινων δαπέδων του ισογείου και του 1ου ορόφου

– Επισκευή/συντήρηση μεταλλικών τεγίδων υπογείου και χαλύβδινων γαλβανισμένων υδρορροών

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται στους 6 μήνες. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 12-10-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.   Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16-10-2020, ημέρα Παρασκευή.

Η αγωνία των Φίλων του Γαλλικού Σταθμού

Σχολιάζοντας την εξέλιξη αυτή, η διαχειριστική ομάδα των Φίλων του Γαλλικού Σταθμού Αλεξανδρούπολης, χαιρετίζει την απόφαση της διοίκησης του ΟΣΕ, να προχωρήσει σε συγκεκριμένες εργασίες  αποκατάστασης του κτιρίου γραφείων ΟΣΕ, εκφράζοντας παράλληλα την αγωνία της για την τύχη των κτιρίων του Γαλλικου Σταθμού, που είναι «βαριά πληγωμένα».

«Στις κατά καιρούς διακηρυγμένες θέσεις που έλαβε η διοίκηση του ΟΣΕ, για το Γαλλικό Σταθμό προσδοκούσαμε ότι θα πρυτάνευε η μέριμνα για τη διάσωση κατά προτεραιότητα του κεντρικού και παλαιότερου κτιρίου της Αλεξανδρούπολης, που είναι το ξύλινο κτίριο του συγκροτήματος του Γαλλικού Σταθμού.

Έτσι, με αφορμή τη δημοσίευση της Περίληψης Διακήρυξης ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΣΕ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ» (Α.Δ.2002) στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων αλλά και στη σελίδα του ΟΣΕ, στις 16 Σεπτεμβρίου 2020, θυμίζουμε μια σειρά γεγονότων που έχουν σημασία για την ασφάλεια πλέον του συγκροτήματος του Γαλλικού Σταθμού.

Στις 7 Ιουλίου 2019, αξιώναμε από την Πολιτεία, τους αρμόδιους φορείς και τις αρχές προστασίας μνημείων της φύσης, να παρέμβουν άμεσα για την προστασία του βαρέως πληγέντος φυσικού μνημείου του κεραυνόπληκτου πλατάνου, παίρνοντας τα αναγκαία μέτρα.

Στις 10 Ιανουαρίου 2020 υποβάλαμε από κοινού με την MONUMENΤΑ υπόμνημα ζητώντας την ανάληψη πρωτοβουλίας από τον ΟΣΕ, για την διάσωση και αποκατάσταση του πρόσφατα κηρυγμένου μνημείου, του κεντρικού Σταθμού του γνωστού Γαλλικού Σταθμού Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων από την  απελευθέρωση της πόλης, που έλαβε αριθ. πρωτοκόλλου 9085315/10-1-2020.

Στην απάντηση  της διοίκησης του ΟΣΕ (Αρ. Πρωτ. 9085315/18-2-2020) στο παραπάνω υπόμνημα με αίσθημα ικανοποίησης διαβάσαμε ότι  “… προτιθέμεθα να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση του εν λόγω ξύλινου κτηρίου όπου παρουσιάζει σημαντικές φθορές. Συγκεκριμένα στον άμεσο σχεδιασμό μας είναι η εκπόνηση μελέτης συντήρησης-αποκατάστασης του κτιρίου ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες που απαιτούνται εφόσον είναι χαρακτηρισμένο ως μνημείο με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ενώ στη συνέχεια θα εκτελεστούν οι εργασίες αποκατάστασής του”.

Σε αυτοψία που πραγματοποιήσαμε στις 21 Ιουνίου 2020  διαπιστώσαμε με δυσάρεστη έκπληξη ότι όλα τα κτίρια του συγκροτήματος του Γαλλικού Σταθμού, αρχιτεκτονικά κοσμήματα του 19ου, βρίσκονται βαριά πληγωμένα από την αδιαφορία των αρμοδίων, στο έλεος της εγκατάλειψης και της παρακμής και πως αν δεν  ληφθούν άμεσα κατεπείγοντα μέτρα διάσωσης, στα κτίρια, θα θρηνούμε σύντομα μόνον ερείπια από αυτά!

Επισημαίναμε ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα για τη διάσωση του κεντρικού κτηρίου (ξύλινο), που χρησιμοποιείται από τον ΟΣΕ, ως σταθμός διαλογής. Θυμίζουμε πως ο Γαλλικός Σταθμός είναι το εμβληματικότερο και παλαιότερο κτίριο της Αλεξανδρούπολης, γύρω από το οποίο, στα 1871 άρχισε να σχηματίζεται η πόλη.

Θυμίζουμε τις προθέσεις της προηγούμενης δημοτικής αρχής για την αξιοποίηση τόσο του κτιρίου της Διοίκησης σαν μειονοτικό σχολείο όσο και του Πέτρινου για τη μεταφορά του ΚΤΕΛ εκεί, υπό την ηχηρή σιωπή της νυν δημοτικής αρχής.

Καλούμε την κοινωνία της πόλης, να αξιώσει ακόμη μία φορά την συντήρηση και ανάδειξη των κτιρίων του  ιστορικού Γαλλικού Σταθμού Αλεξανδρούπολης, ώστε να μην μείνουν μόνο σπαράγματα της ιστορίας στους κατιόντες Αλεξανδρουπολίτες..!

Τέλος, προσδοκούμε από τη Διοίκηση του ΟΣΕ που όπως φαίνεται προσδίδει αξία στον αγώνα των Φίλων, να προχωρήσει ταχέως, τις διαδικασίες διάσωσης, συντήρησης και αποκατάστασης των κτιρίων του ιστορικού συγκροτήματος του Γαλλικού Σταθμού, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της!

Αικατερίνη Κάλτσου, δημ. υπάλληλος ΑΔ ΑΜ-Θ

Γιάννης Κουκμάς, Κοινωνικός Ανθρωπολόγος – πολιτιστικός διαχειριστής

Λουκία Στόγιου – Ξανθάκη, φωτογράφος

και ο συντονιστής Γιώργης Κολιόπουλος, αρχιτέκτων – αναστηλωτής»

 

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο