Κοπελούζος: Μίγμα αερίου και υδρογόνου θα καίει η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής της Αλεξανδρούπολης

Και σταθμός παραγωγής μπλέ υδρογόνου – Προτεραιότητα για τη Gastrade η προστασία του περιβάλλοντος

Επιπλέον προβλέπεται, ότι η επίτευξη του ορίου στόχου των εκπομπών CO2, σύμφωνα με το EU Taxonomy (όριο εκπομπών <270 gr CO2/kWh), θα είναι εφικτή με ένα σενάριο ανάμειξης καυσίμου φυσικού αερίου και Υδρογόνου, με περιεκτικότητα σε Υδρογόνο κοντά στο  35% κατ’ όγκο.

Αυτό σημαίνει, ότι όταν θα υπάρξει παραγωγή Υδρογόνου σε ικανές ποσότητες για ηλεκτροπαραγωγή, και είναι διαθέσιμες οι υποδομές για τη μεταφορά Υδρογόνου στη Μονάδα, η Μονάδα της Αλεξανδρούπολης θα είναι σε θέση να λειτουργήσει , αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα από την χρήση μίγματος καυσίμου φυσικού αερίου και Υδρογόνου. Ο Όμιλος Κοπελούζου παράλληλα έχει ήδη καταθέσει προς έγκριση πρόταση για ανάπτυξη μονάδας παραγωγής μπλέ υδρογόνου (Η2) από φυσικό αέριο,  χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος, στη Βόρεια Ελλάδα. Μέρος της παραγωγής Η2 προορίζεται για την Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής της Aλεξανδρούπολης.

Με αυτό τον τρόπο, θα έχει επιτευχθεί δραστική μείωση των εκπομπών CO2, εντός των ορίων που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξασφαλίζοντας την βιωσιμότητα της επένδυσης, τη λειτουργία και αξιοποίησή της στον απαραίτητο χρονικό ορίζοντα, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη. Ως αποτέλεσμα,  καθίσταται εφικτή η συνέχεια κατά την μετάβαση στην “Εποχή του Υδρογόνου”.

Σε Εθνικό επίπεδο, η νέα Μονάδα θα συνεισφέρει σημαντικά στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, και κατ’ επέκταση  στην ομαλή λειτουργία του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, με την κάλυψη μέρους των ενεργειακών αναγκών, όπως αυτές διαμορφώνονται με  την απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ.

Προχωρά στην υλοποίηση

Ο  Όμιλος Κοπελούζου, ο οποίος έχει ήδη  λάβει την άδεια εγκατάστασης, για  την κατασκευή της Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, ισχύος 840 MW,  προχωρά άμεσα στην υλοποίηση του έργου, όπως έχει ήδη προαναγγελθεί.

Το έργο είναι ήδη σε ώριμη φάση προετοιμασίας και η εκκίνηση των σχετικών δραστηριοτήτων αναμένεται σύντομα.

  • Οι στρατηγικοί στόχοι του Ομίλου όσον αφορά την Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής ειναι :
  • ·        η προστασία του περιβάλλοντος σε τοπικό επίπεδο αλλά και γενικότερα
  • ·        η υιοθέτηση των κατευθύνσεων και επιταγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την  τήρηση των ορίων εκπομπών  ρύπων που τίθενται σε ισχύ μέσω της νέας πράσινη ταξινομίας
  • ·        η εύρυθμη λειτουργία κατά τη διάρκεια ζωής της Μονάδας
  • ·        η προσαρμογή στις νέες συνθήκες και τάσεις με την χρήση υδρογόνου (Η2)
  • ·        oι συνέργειες μεταξύ της Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής και του έργου του FSRU (Floating Storage Regasification Unit) στην ίδια περιοχή.

Η Μονάδα της Αλεξανδρούπολης σε συνδυασμό με το έργο του FSRU, καθιστά την Θράκη σημαντικό ενεργειακό κόμβο και ισχυροποιεί το ενεργειακό γεωπολιτικό αποτύπωμα της Ελλάδας. Τέλος προσδίδει την ενεργειακή ευελιξία και τις εναλλακτικές που είναι απαραίτητες, στην περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, και ως εκ’ τούτου, συμβάλλει σημαντικά στην ενεργειακή ασφάλεια, η οποία αποτελεί ζητούμενο, τόσο τώρα όσο και για το μέλλον.

energypress.gr

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο