Κλειστή παραμένει η γέφυρα Μαϊστρου

Σε εξέλιξη εργασίες ελέγχου της στατικότητας, πότε προβλέπεται να ανοίξει και πάλι

Κλειστή θα παραμείνει η γέφυρα που οδηγεί στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μαΐστρου και σε επιχειρήσεις της περιοχής, πιθανότατα ως το τέλος της εβδομάδας, λόγω εργασιών ελέγχου της στατικότητας της γέφυρας καθώς και αποκατάστασης των προβλημάτων του φορέα και των βάθρων της γέφυρας. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Κοινότητας Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ναϊτίδης, ανάλογα με τα πρώτα αποτελέσματα – δείγματα θα κριθεί η επαναλειτουργία της γέφυρας.
Όπως γράφαμε σε σχετικό ρεπορτάζ μας τον Δεκέμβριο του 2021, θα πρέπει να γίνουν επείγουσες κατασκευαστικές εργασίες, μετά την ολοκλήρωση  του διαγωνισμού, από τον οποίο προέκυψε o ανάδοχος που θα αναλάβει τη μελέτη. Σημειώνεται πως είχε προηγηθεί το προηγούμενο καλοκαίρι αυτοψία και αποτίμηση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η γέφυρα, από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, τα ευρήματα των οποίων ήταν ιδιαίτερα ανησυχητικά.
Η γέφυρα, που  εξυπηρετεί την οδική κυκλοφορία σαν παράπλευρο οδικό δίκτυο της Εθνικής Οδού  ολοκληρώθηκε πριν τη δεκαετία 1950. Παρά τις αναζητήσεις που έγιναν στα αρχεία των αντιστοίχων Υπηρεσιών, δεν κατέστη δυνατή η ανεύρεση φακέλου της μελέτης βάσει της οποίας υλοποιήθηκε η γέφυρα, ούτε πρόγραμμα παρακολούθησης και συντήρησης της υποδομής.
Μετά από διαδοχικές επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν στην γέφυρα, κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκε μακροσκοπικός έλεγχος των επί μέρους στοιχείων του τεχνικού και μετά τη μελέτη του οπτικού υλικού (φωτογραφίες) και διαλογική συζήτηση, έχοντας ως οδηγό τα Εγχειρίδια Αξιολόγησης και Αυτοψίας Γεφυρών του Υπουργείου Υποδομών, η Επιτροπή Ελέγχου Στατικότητας Γεφυρών του Οδικού Δικτύου της ΠΕ Έβρου, προχώρησε στην αποτίμηση της κατάστασης και στην γενική αξιολόγηση της γέφυρας. Η επιτροπή απεφάνθη ότι η γέφυρα παρουσιάζει σημαντικές φθορές και αλλοιώσεις στα κύρια δομικά στοιχεία και απαιτούνται επείγουσες επισκευαστικές εργασίες, καθώς καθίσταται επικίνδυνη για το χρήστη.
Σύμφωνα με το μακροσκοπικό έλεγχο που πραγματοποίησε η Επιτροπή, στην εν λόγω γέφυρα, παρουσιάζονται τα εξής προβλήματα:
– Στα φατνώματα της γέφυρας παρουσιάζονται αποφλοιώσεις και ρηγματώσεις σημαντικού μεγέθους με εμφάνιση οπλισμών και οξείδωση αυτών.
– Στα μεσόβαθρα παρατηρήθηκαν ρηγματώσεις, αποφλοιώσεις και φωλιές με εμφάνιση των οπλισμών και οξείδωση αυτών.


Για την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων προβλημάτων κρίθηκε απαραίτητη η εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας και η αποκατάσταση τμημάτων της γέφυρας, ώστε να αποκτηθεί αποδεκτό επίπεδο ασφάλειας κατά την λειτουργία της, καθώς η διακοπή λειτουργίας της θα δυσχέραινε την κυκλοφορία στην περιοχή επιβαρύνοντας το Εθνικό Οδικό δίκτυο με επιπλέον κυκλοφοριακό φόρτο, προκαλώντας πρόβλημα και στο δίκτυο των οικισμών.
Έτσι, η Περιφέρεια ΑΜΘ προκήρυξε διαγωνισμό για το έργο ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΒΑΘΡΩΝ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΑΪΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΕΥΟΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΟ2», προϋπολογισμού 71.300,00 € με Φ.Π.Α.  Το έργο κατακυρώθηκε στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΕΥΕΡΓΟΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙ-ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με προσφερόμενη δαπάνη  69.442,62 € μαζί με ΦΠΑ 24%.
Λόγω καιρικών συνθηκών κυρίως, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Εβρου αποφάσισε την παράταση περαίωσης εκπόνησης της μελέτης Α ́ Φάσης κατά 90 ημέρες δηλαδή έως την 24-07-2022 και την γενική παράταση περαίωσης εργασιών της μελέτης έως την 24-11-2022.
Κ.Η.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπρόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr

              Μέλος του