Καμία αλλαγή στα δημοτικά τέλη του 2023

Προτείνει μελέτη που έγινε για λογαριασμό του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Αύριο η λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο – Αδύνατη η μείωση των τελών, κυρίως λόγω του αναμενόμενου υπερβολικά αυξημένου ενεργειακού κόστους

Της Κικής Ηπειρώτου

Να παραμείνουν ως έχουν τα δημοτικά τέλη και για το 2023, προτείνει η συμβουλευτική εταιρεία που εκπόνησε σχετική τεχνική και οικονομική μελέτη για λογαριασμό του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Το περιεχόμενο, τα συμπεράσματα και οι προτάσεις της «αναλογιστικής μελέτης ανάλυσης ανταποδοτικών τελών του Δήμου Αλεξανδρούπολης» αναμένεται να αποτελέσουν τον «μπούσουλα» για την τελική απόφαση που θα λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την αυριανή του συνεδρίαση.
Για τη μελέτη έχει ήδη γνωμοδοτήσει θετικά η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου με μία ψήφο κατά, του Χρήστου Βαρσαμάκη από τη Λαϊκή Συσπείρωση, ο οποίος σημείωσε ότι η αναλογιστική μελέτη θα έπρεπε να αναφέρεται συγκεκριμένα σε ποιους τομείς προτείνεται μείωση ανταποδοτικών τελών, ενώ τα ανταποδοτικά τέλη θα έπρεπε να υπολογίζονται αναλογικά και κατά περίπτωση.

Προοπτικές και κίνδυνοι
Το τελευταίο διάστημα, κάποιοι Δήμοι έχουν υιοθετήσει αποφάσεις για μη αύξηση των δημοτικών τελών, ενώ ελάχιστοι είναι οι Δήμοι που προανήγγειλαν μειώσεις. Το ενεργειακό κόστος, που είναι δυσβάσταχτο και τους Δήμους αποτελεί κορυφαίο ανασταλτικό παράγοντα για αποφάσεις μειώσεων, παρά το γεγονός ότι όλοι αναγνωρίζουν πως κάτι τέτοιο θα έδινε μία «ανάσα» στα νοικοκυριά που επίσης είναι αντιμέτωπα με υπέρογκα κόστη διαβίωσης.
Στον επίλογο της μελέτης της εταιρείας «Σκαπέρδας & ΣΙΑ», σχετικά με το ύψος των δημοτικών τελών του 2023, σημεία της οποίας σας παρουσιάζει σήμερα η ΓΝΩΜΗ, αναφέρεται ρητά ότι: «Η μελέτη μας συνηγορεί στην άποψη να μην υπάρξει καμία αλλαγή (να μην υπάρξει καμία μείωση αλλά ούτε και αύξηση) των ανταποδοτικών τελών για το 2023, διότι οι ανατιμήσεις στα καύσιμα, η αύξηση του κόστους της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ., η αύξηση στις προμήθειες και στον ανεφοδιασμό αλλά και οι αυξήσεις στους μισθούς εκτίναξαν κατακόρυφα το κόστος (τις Λειτουργικές Δαπάνες) για την Υπηρεσία Καθαριότητας και τον ηλεκτροφωτισμό.
Στη μελέτη αναλύονται τα οικονομικά στοιχεία και οι προοπτικές σε ευρωπαϊκό, πανελλαδικό και τοπικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη διάφορες δυσλειτουργίες και κινδύνους αναφορικά με τα ανταποδοτικά τέλη και τον εκτροχιασμό των δημοτικών προϋπολογισμών.
Όπως επισημαίνεται, «οι Δήμοι, βαδίζουν συνεχώς σε ένα τεντωμένο σκοινί, διερευνώντας: την μην αύξηση των ανταποδοτικών τελών, την μείωση των ανταποδοτικών τελών, την αναλογικότητα των ανταποδοτικών τελών, την ορθή διαμόρφωση βάση των ανταποδοτικών τελών σε σχέση πάντα με την καλή λειτουργία των Υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.
Οι Δημοτικές Αρχές δίνουν μάχες για να κρατάνε τις Υπηρεσίες τους όρθιες με δεδομένη την υποχρηματοδότηση και τις ελλείψεις προσωπικού, για να βελτιώσουνε τον ηλεκτροφωτισμό και την καθαριότητα στην πόλη τους, ανανεώνοντας παράλληλα με νέα μηχανολογικά μέσα, τον στόλο της καθαριότητας.
Τα μνημόνια και η πανδημία όμως δεν έχει επιπτώσεις μόνο στην οικονομία και στην υγεία μας, αλλά και στη δυνατότητα αποπληρωμής οφειλών προς τους Δήμους.
Όπως είναι φυσικό, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης δε θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστος από τις οικονομικές εξελίξεις. Ο διαρκής περιορισμός των οικονομικών πόρων λόγω της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης, οι διαρκείς περικοπές των χρηματοδοτήσεων από τους κεντρικούς φορείς και οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στη ροή χρηματοδότησης, είναι ορισμένες από τις σημαντικότερες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, όπως άλλωστε και όλοι οι ΟΤΑ της χώρας.
Η δημοτική αρχή οφείλει να γνωρίζει και την κρισιμότητα των οικονομικών του Δήμου και την συνεισφορά αυτών στην καλή λειτουργία του, αλλά επίσης οφείλει να γνωρίζει και την επιβάρυνση που έχει επέλθει στην οικονομική κατάσταση των δημοτών και των επαγγελματιών της πόλης τα τελευταία χρόνια».

Ως κρίσιμος παράγοντας στον υπολογισμό των ανταποδοτικών τελών του Δήμου Αλεξανδρούπολης για το 2023, είναι η πορεία/ η εξέλιξη των Λειτουργικών Δαπανών του Δήμου για την παροχή των ανταποδοτικών υπηρεσιών, που αυξάνεται για το 2023 κατά 15% (από 5.753.249,55 εκ ευρώ το 2022 σε 6.616.236,98 εκ ευρώ το νέο έτος)
Όπως επισημαίνεται, η μείωση των χρηματικών υπολοίπων στο τέλος του 2023, σε συνδυασμό με την συνεχιζόμενη αβεβαιότητα στις τιμές της ενέργειας, των καυσίμων, του κόστους ανθρώπινου δυναμικού, στο κόστος εφοδιασμού και σε άλλα, δημιουργούν, σήμερα, ένα αρνητικό κλίμα και για τις προβλέψεις του 2024 (προβλέπεται περαιτέρω μείωση των χρηματικών υπολοίπων).

Η πρόταση για τα ανταποδοτικά τέλη του 2023 και για το μέλλον
Όπως αναφέρεται στη μελέτη, «σε μια συγκυρία πολύ δύσκολη τόσο λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης των περασμένων ετών όσο και λόγω της πανδημικής κρίσης, η Δημοτική Αρχή, η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης καλούνται να αποφασίσουν για την πορεία των ανταποδοτικών Δημοτικών Τελών του Δήμου για το έτος 2023.

Η μελέτη μας συνηγορεί στην άποψη να μην υπάρξει καμία αλλαγή (να μην υπάρξει καμία μείωση αλλά ούτε και αύξηση) των ανταποδοτικών τελών για το 2023, διότι οι ανατιμήσεις στα καύσιμα, η αύξηση του κόστους της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ., η αύξηση στις προμήθειες και στον ανεφοδιασμό αλλά και οι αυξήσεις στους μισθούς εκτίναξαν κατακόρυφα το κόστος (τις Λειτουργικές Δαπάνες) για την Υπηρεσία Καθαριότητας και τον ηλεκτροφωτισμό. «Αναφορικά με τα ανταποδοτικά τέλη μετά το 2023 (από 2024 και μετά) o Δήμος Αλεξανδρούπολης, κατά την άποψη μας, οφείλει να συστήσει μια επιτροπή για να διερεύνηση των εξ ορθολογισμό των ανταποδοτικών τελών και μέσω αυτού να δημιουργήσει και πιο υγιή έσοδα και να δημιουργήσει τις βάσεις για άσκηση κοινωνικής πολιτικής σε ειδικές κατηγορίες, σε ευπαθείς ομάδες, σε πολυτέκνους, κλπ.
Σύμφωνα με την μελέτη μας υπάρχουν πολλά και σημαντικά περιθώρια εξ ορθολογισμού στον καταλογισμό και στην εφαρμογή των ανταποδοτικών τελών επί της αρχής της αναλογικότητας, της προστασίας ευπαθών ομάδων, της δίκαιης κατανομής των βαρών, κα..
Ο εξορθολογισμός των ανταποδοτικών τελών απαιτεί μια ολική και εκ βάθρων επανασχεδίαση όλου του κυκλώματος με αναλογική ισοκατανομή των βαρών σε όλη την γεωγραφική και διοικητική έκταση του Δήμου σε ιδιώτες και σε επιχειρήσεις και με εξαιρέσεις σε ευπαθείς η μειονεκτούντες πληθυσμιακές ομάδες. Μέσα στα πλαίσια αυτή θα πρέπει να επανεξεταστούν οι συντελεστές ΔΤ (Οικιακή, Γενική), ΔΦ, ΤΑΠ, κα) στο σύνολο των Κοινοτήτων Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης».

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο