efhmerida1

Καμπανάκι από ΠΙΣ για άσκηση ιδιωτικό έργου από γιατρούς του ΕΣΥ

Προειδοποίηση από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για τα σχέδια του Υπουργείου Υγείας καθώς όπως επισημαίνει η άσκηση ιδιωτικού έργου από γιατρούς του ΕΣΥ θα αποδιαρθρώσει τα νοσοκομεία και κέντρα υγείας

Έλλειψη στόχευσης στα μεγάλα ζητήματα που ταλανίζουν τους πολίτες και αδυναμία ιεράρχησης των αναγκών της ελληνικής κοινωνίας, διαπιστώνει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ), μετά τη συζήτηση του πρόσφατου νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας στη Βουλή. Αναφέρει ότι κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής διαπίστωσε «σοβαρές στρεβλώσεις των θέσεων του, παρά τη σαφή και εμπεριστατωμένη τοποθέτηση του προέδρου του Αθανάσιου Εξαδάκτυλου στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, αλλά και του γραπτού υπομνήματος που ο ΠΙΣ είχε καταθέσει στην πολιτική ηγεσία».

Συγκεκριμένα:

Σχετικά με το άρθρο 7 του νομοσχεδίου επαναλαμβάνεται η ειλημμένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΠΙΣ, η οποία επαναβεβαιώθηκε από την πρόσφατη Ολομέλεια των Προέδρων Ιατρικών Συλλόγων και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΙΣ και η οποία αναφέρει ρητά:

«Ο ΠΙΣ τάσσεται υπέρ της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών του ΕΣΥ, στους οποίους η πολιτεία οφείλει να αυξήσει σημαντικά τους μισθούς προκειμένου να στελεχωθούν οι δημόσιες δομές υγείας με επαρκή αριθμό προσλήψεων, ώστε να εκλείψουν φαινόμενα υπερεργασίας και να καλυφθούν με ποιοτικές υπηρεσίες υγείας οι πολίτες. Τυχόν χορήγηση δυνατότητας σε ιατρούς του ΕΣΥ να ασκούν ιδιωτικό έργο, όπως το περιγραφόμενο στο άρθρο 7, θα αποδιαρθρώσει τα Νοσοκομεία και ΚΥ του ΕΣΥ και ταυτόχρονα θα προκαλέσει συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού με τους ιατρούς που δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Ο ΠΙΣ θεωρεί θεμελιώδη ανάγκη τη διατήρηση καθαρών σχέσεων ανάμεσα στο δημόσιο και το ιδιωτικό σύστημα υγείας και κυρίως ανάμεσα στον γιατρό και τον ασθενή και προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσει να εκπληρώνει το θεσμικό του ρόλο».

«Απεναντίας» ο ΠΙΣ θεωρεί «πως ουδόλως εξυπηρετεί τη διαφάνεια η απόσυρση από τον υπουργό του άρθρου 35 που είχε εισηγηθεί ο ΠΙΣ και είχε εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και τη νομοπαρασκευαστική Επιτροπή. Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση αίρονταν κάθε ακαταδίωκτο και ασυλία σε πειθαρχικές υποθέσεις για προέδρους και μέλη των Ιατρικών Συλλόγων και του ΠΙΣ, ώστε ισότιμα προς κάθε άλλο γιατρό της χώρας να λογοδοτούν στα πειθαρχικά όργανα, όταν αυτό επιβάλλεται από τους νόμους και τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας».

Σχετικά με τα το ζήτημα των απογευματινών χειρουργείων ο ΠΙΣ πιστεύει πως «αποτελεί έλασσον ζήτημα η απασχόληση των γιατρών ΕΣΥ στον ελεύθερο χρόνο τους, ενώ μείζον ζήτημα αποτελεί αυτό που θα μπορούσαν να προσφέρουν στον εργάσιμο τακτικό χρόνο τους, όταν εξαιτίας της ελλιπούς στελέχωσης το 40% των χειρουργικών αιθουσών παραμένουν κλειστές.

Επιπλέον αποτελεί πρόκληση η νομοθέτηση της λύσης των συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ με τα εργαστήρια τα οποία τυχόν θα κινητοποιηθούν, όταν το clawback που θα είχε καταργηθεί το 2018 φτάνει στο 50%».

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπρόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Γιώργος Πανταζίδης
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Αρ. Μ.Η.Τ.: 232167

LOGO MHT RGB

              Μέλος του

media
Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr