Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών από το Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης ενημερώνει σχετικά με την λειτουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής e-ΔΛΑ που αφορά στην ηλεκτρονική καταχώριση και διεκπεραίωση αιτήσεων αρμοδιότητας της Λιμενικής Αστυνομίας.

Η εφαρμογή e- ΔΛΑ, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, εξαιρετικά εύχρηστο, μέσω του οποίου πολίτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) μπορούν να διεκπεραιώνουν σειρά δραστηριοτήτων, χωρίς να απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία τους στη Λιμενική Αρχή.

Η εφαρμογή καλύπτει τις ακόλουθες κατηγορίες δραστηριοτήτων:

 Άδεια ναυαγοσώστη

 Δραστηριοποίηση δύτη

 Δραστηριοποίηση Θαλάσσιου ταξί

 Δραστηριοποίηση μαθητευόμενου δύτη

 Εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής

 Εκμίσθωση μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων μικρών σκαφών

 Ίδρυση και λειτουργία καταδυτικού συνεργείου

 Καταδυτικές υπηρεσίες αναψυχής

 Σχολή εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών τ/χ σκαφών

 Σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης

 Άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους. Στην εν λόγω κατηγορία, δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης αίτησης, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά για : α) έκδοση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους (αρχική συμμετοχή σε εξετάσεις), β) απόκτηση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους, άνευ

δ) έκδοση αντιγράφου άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους λόγω απώλειας ή φθοράς ή μεταβολής οιουδήποτε, αναγραφόμενου στην άδεια, στοιχείου και ε)

αντικατάσταση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους (παλαιού τύπου).

Στο πεδίο «Κατηγορίες αιτήσεων» αναφέρονται αναλυτικά, για κάθε περίπτωση, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η σχετική νομοθεσία.

  1. Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται από εξωτερικούς χρήστες [πολίτες (φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)] μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://edla.hcg.gr, είτε

χωρίς σύνδεση για περιήγηση στην εφαρμογή, είτε με χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNET για αυθεντικοποίηση κι εν συνεχεία υποβολή αίτησης. Σημειώνεται ότι, στον σύνδεσμο https://edla.hcg.gr/help/ παρατίθενται αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με την ορθή χρήση της εφαρμογής από τους εξωτερικούς χρήστες εξετάσεων, γ) ανανέωση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους,

 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Τομέας Λιμενικής Αστυνομίας /Γραφείο Γενικής Αστυνομίας

Τηλέφωνο: 2551356225,

e-mail: alexandroupoli@hcg.gr

 

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο