Η Κομοτηνή τα κατάφερε: Αποκτά μία σύγχρονη, καλαίσθητη δημοτική αγορά

Έπεσαν οι υπογραφές, ξεκινάει το έργο με ορίζοντα ολοκλήρωσης τα τέλη του 2023 – Την ίδια στιγμή, η Αλεξανδρούπολη δεν διαθέτει τη σκεπαστή αγορά που της αξίζει

Ένα πολύ σημαντικό έργο για την Κομοτηνή εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ), χάρη στην πολιτική στόχευση, την έγκαιρη και έγκυρη προετοιμασία, αλλά και την αποφασιστική διεκδίκηση της Δημοτικής Αρχής, όπως ισχυρίζεται ο Δήμος Κομοτηνής σε ανακοίνωσή του.

Η πράξη εντάχθηκε στον άξονα προτεραιότητας «διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων». Ένα έργο, που αποτελούσε στόχο της Δημοτικής Αρχής από την έναρξη της θητείας της, καθώς ο χώρος της Δημοτικής Αγοράς βρίσκεται στον πυρήνα του ιστορικού κέντρου, αλλά και στην καρδιά της εμπορικής ζωής της πόλης.

Την ίδια στιγμή, η Αλεξανδρούπολη δεν διαθέτει ακόμη την σκεπαστή δημοτική αγορά που της αξίζει, αφού ο χώρος των αποθηκών της ΚΥΔΕΠ, που θα μπορούσε να την στεγάσει, παραμένει αναξιοποίητος. Το εγχείρημα μπορεί να παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες, δεν είναι όμως ανέφικτο, ενώ και η δημοτική αρχή είχε κινήσει κάποιες διαδικασίες επί του θέματος, αναγνωρίζοντας τις υπάρχουσες ανάγκες, αλλά και τις δυνατότητες. Εξάλλου, μία πόλη όπως η Αλεξανδρούπολη δεν μπορεί να επαφίεται επ’ άπειρον στη λειτουργία μόνο δύο λαϊκών αγορών, κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Χρειάζεται μία δημοτική αγορά που θα εξυπηρετεί οργανωμένα, καθημερινά και με κάθε καιρική συνθήκη τους καταναλωτές. Από την άλλη, θα μπορούσε να αποτελέσει μία συμφέρουσα επιχειρηματική επιλογή για αρκετούς συμπολίτες μας. Δυστυχώς, μέχρι στιγμής, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια χειροπιαστή εξέλιξη για το συγκεκριμένα θέμα.

Η «αναγέννηση» της δημοτικής αγοράς Κομοτηνής

Το έργο, όπως αναφέρει ο «Χρόνος», θα επιλύσει τα σημαντικά τεχνικά και λειτουργικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το κτίριο. Σε τεχνικό επίπεδο με τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών με την τοποθέτηση σύγχρονων υλικών, την ενεργειακή θωράκιση του κτιρίου (θερμομόνωση, κεντρικό σύστημα ψύξης θέρμανσης). Σε λειτουργικό επίπεδο αναδιαμορφώνονται οι εσωτερικοί χώροι φιλοξενίας των καταστημάτων, αναβαθμίζονται τα εξωτερικά μαγαζιά της νότιας πλευράς, ομαδοποιούνται οι χρήσεις, δημιουργούνται διαδρομές για τους επισκέπτες με χώρους ξεκούρασης και αναμονής, αναβαθμίζονται οι είσοδοι-έξοδοι της Αγοράς, αξιοποιούνται τα αίθρια και με τη δημιουργία πυρήνα εστίασης και τη λειτουργική ενοποίησή τους με τη δημιουργία παράλληλης διαδρομής σε σχέση με τον κεντρικό διάδρομο της αγοράς. Τέλος, αξιοποιείται ο μεγάλος χώρος της νότιας εισόδου του κτιρίου δημιουργώντας μια εσωτερική «πλατεία» σε επαφή με τον κεντρικό πυρήνα της εστίασης που διασταυρώνεται με τον κεντρικό διάδρομο της Αγοράς.

Η παρέμβαση αξιοποιεί το κτίριο της Δημοτικής Αγοράς, προσαρμόζοντάς το στις σύγχρονες ανάγκες και συμβάλει θετικά τόσο στην εμπορική ζωή της πόλης όσο και στην τουριστική της ανάδειξη και προβολή. Πρέπει να τονιστεί ότι η αναβάθμιση της Δημοτικής Αγοράς αποτελούσε ένα πάγιο αίτημα των επαγγελματιών της περιοχής.

Η παρούσα κατάσταση

Η Δημοτική Αγορά Κομοτηνής στεγάζει πλήθος επιχειρήσεων που συνδέονται κύρια με τον διατροφικό τομέα. Το κτίριο ανεγέρθηκε και παραδόθηκε σε λειτουργία στα μέσα της δεκαετίας του ’60 και αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αρχιτεκτονικής του μοντέρνου κινήματος στην Ελλάδα. Αναπτύσσεται κυρίως σε ισόγειο καταλαμβάνοντας επιφάνεια 3.500 τ.μ. περίπου, με έναν μικρό όροφο γραφείων 200 τ.μ., και περιλαμβάνει καταστήματα σε γραμμική διάταξη κατά μήκος πέντε εσωτερικών διαδρόμων που οδηγούν σε εννιά εισόδους. Περιλαμβάνει επιπλέον τέσσερα αίθρια για φωτισμό και αερισμό, που συνορεύουν με τους διαδρόμους.

Κ.Η.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο