efhmerida1

“Η δήλωση ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ και ποιοι πρέπει να την υποβάλλουν”             

“Η Γνώμη μας”…από το Σύλλογο Οικονομολόγων Ελεύθερων Επαγγελματιών Έβρου

 Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) γνωστή σε όλους και ως «Πόθεν Έσχες» ρυθμίζεται από τον Ν. 5026/2023 και αφορά πολλούς πολίτες καθώς η λίστα με τις ιδιότητες που καθιστούν κάποιον

Οι υπόχρεοι υποβολής Δ.Π.Κ. κατονομάζονται ρητά και περιοριστικά στις σχετικές διατάξεις και περιλαμβάνουν πρόσωπα τα οποία κατέχουν θέσεις: στην πολιτική, στην Αυτοδιοίκηση, στον λοιπό Δημόσιο τομέα, στη δικαιοσύνη, στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, στις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας, στις ελεγκτικές και οικονομικές υπηρεσίες, στον αθλητισμό, στις δημόσιες συμβάσεις, και σε άλλους τομείς, όπου προβλέπεται ρητή υποχρέωση σε ειδική διάταξη νόμου.

Ωστόσο υπόχρεοι καθίστανται επίσης: οι σύζυγοι, οι εν διαστάσει σύζυγοι ή τα πρόσωπα με τα οποία οι υπόχρεοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η σχέση αυτή, πλέον ενός έτους.

Πότε υποβάλλεται η Δ.Π.Κ;

Η αρχική Δ.Π.Κ. υποβάλλεται μέσα σε 90 ημερολογιακές ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητας και στην συνέχεια υποβάλλεται ετησίως έως και τρία  έτη από την απώλεια της ιδιότητας.

Η ετήσια Δ.Π.Κ. υποβάλλεται από τον ίδιο τον υπόχρεο εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 μηνών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, δηλαδή, για το φορολογικό έτος 2023, μέχρι την 26η Οκτωβρίου 2024.

Ποιο είναι το περιεχόμενο της Δ.Π.Κ.;

Οι υπόχρεοι υποβάλλουν αρχική Δ.Π.Κ., η οποία περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία του υπόχρεου του κατά την ημερομηνία κτήσης της ιδιότητας, την αξία κτήσης τους, εφόσον μπορεί να τεκμηριωθεί, και τον τρόπο κτήσης τους. Ενδεικτικά:

  • τα έσοδα από κάθε πηγή,
  • τα ακίνητα, καθώς και τα εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά, με ακριβή προσδιορισμό τους,
  • οι μετοχές εταιρειών, τα ομόλογα, τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κλπ
  • οι κάθε είδους καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα,
  • η μίσθωση θυρίδων
  • τα κάθε χρήσης οχήματα, καθώς και τα πλωτά και εναέρια μεταφορικά μέσα,
  • η συμμετοχή σε κάθε είδους εταιρεία ή επιχείρηση.

Μετά την αρχική δήλωση, σε κάθε ετήσια δήλωση οι υπόχρεοι δηλώνουν τις μεταβολές που έχουν επέλθει επί της συνολικής περιουσιακής τους κατάστασης κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο αφορά η δήλωση.

Σε περίπτωση απόκτησης νέου περιουσιακού στοιχείου ή επαύξησης αυτού κατά τη χρήση που αφορά η δήλωση, δηλώνονται υποχρεωτικώς ο τρόπος απόκτησης, το ύψος της σχετικής δαπάνης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε, καθώς και η πηγή προέλευσης των σχετικών πόρων. Σε περίπτωση εκποίησης περιουσιακού στοιχείου που είχε δηλωθεί σε προηγούμενη δήλωση του υπόχρεου, δηλώνεται το τίμημα που έχει εισπραχθεί.

Με ποιον τρόπο υποβάλλεται η Δ.Π.Κ.;

Η Δ.Π.Κ. υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής www.pothen.gr με τη χρήση προσωπικών κωδικών taxisnet του υπόχρεου.

Ποιοι είναι υπόχρεοι υποβολής Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) και τι αφορά αυτή;

Επίσης θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι υπόχρεοι σε Δ.Π.Κ. υποβάλλουν παράλληλα και την Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων., η οποία περιλαμβάνει όλες τις υπόλοιπες αμειβόμενες και μη δραστηριότητες τους (μισθωτή εργασία, επαγγελματική δραστηριότητα, συμμετοχή σε ΔΣ, σε εταιρείες, σε κοινοπραξίες κλπ)

Ποιες είναι οι κυρώσεις της μη συμμόρφωσης;

Οι συνέπειες της μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση της δήλωσης «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» είναι ιδιαιτέρως αυστηρές και περιλαμβάνουν από χρηματικό πρόστιμο σε περίπτωση αμέλειας μέχρι και φυλάκιση, χρηματική ποινή και δήμευση περιουσίας σε περίπτωση που σκόπιμα αποκρύφθηκαν περιουσιακά στοιχεία, ανάλογα με την αξία τους.

evroeconomists@gmail.com

 

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπρόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Γιώργος Πανταζίδης
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Αρ. Μ.Η.Τ.: 232167

LOGO MHT RGB

              Μέλος του

media
Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr