Τα χαμηλότερα και υψηλότερα ποσοστά

Το 2021 ήταν μια χρονιά όπου τα μέτρα για τον έλεγχο της πανδημίας COVID-19 παρέμειναν σε ισχύ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ενωση, και από αυτή την άποψη το ποσοστό ανεργίας των ατόμων ηλικίας 15-74 ετών συνέχισε να ποικίλλει ευρέως στις επιμέρους περιφέρειες (NUTS) της ΕΕ. Το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας καταγράφηκε στην πολωνική περιφέρεια της πολωνικής πρωτεύουσας, Βαρσοβίας, και στην ουγγρική περιφέρεια Central Transdanubia (αμφότερες με 2,1%), ακολουθούμενη από την πολωνική περιφέρεια Wielkopolskie, την ουγγρική περιφέρεια West Transdanubia και την τσεχική περιοχή της Central Moravia (και οι τρεις με 2,2%), καθώς και η τσεχική περιφέρεια της Πράγας και η πολωνική περιφέρεια Pomorskie (και οι δύο 2,3%).
Στο αντίθετο άκρο της κλίμακας, τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας καταγράφηκαν στις ισπανικές περιοχές της Θέουτα (26,6%), των Καναρίων Νήσων (23,2%) και της Ανδαλουσίας (21,7%), ακολουθούμενες από τη Δυτική Μακεδονία στην Ελλάδα (19,8%) και δύο ακόμα ισπανικές περιφέρειες, τη Μελίγια (19,8%) και την Εξτρεμαδούρα (19,5%). Την δεκάδα των περιφερειών με τη μεγαλύτερη ανεργία συμπληρώνουν η Καμπανία (19,3%) και η Σικελία (18,7%) στην Ιταλία, καθώς και το Νότιο Αιγαίο (18,8%) και η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη (18,5%) στην Ελλάδα.
Σε σύγκριση με το 2020, οι υψηλότερες αυξήσεις στο ποσοστό ανεργίας καταγράφηκαν στις ρουμανικές περιοχές της Βορειοανατολικής και Νοτιοδυτικής Oltenia (και οι δύο +3,1 ποσοστιαίες μονάδες) και στη γαλλική περιφέρεια Languedoc-Roussillon (+2,2 π.μ.). Αντίθετα, οι υψηλότερες μειώσεις σημειώθηκαν στη Δυτική Ελλάδα (-5,8 π.μ.), στη βουλγαρική βορειοδυτική περιφέρεια (-4,4 π.μ.) και στην ελληνική περιφέρεια της Ηπείρου (-4,2 π.μ.).

Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στους νέους

Το μέσο ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ για τους νέους ηλικίας μεταξύ 15 και 29 ετών ήταν 13,0% το 2021, σημειώνοντας μείωση κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2020. Ωστόσο, υπάρχουν έντονες περιφερειακές διαφορές στα ποσοστά ανεργίας των νέων. Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην τσεχική περιοχή Νοτιοδυτικά (3,7%), στην πολωνική περιφέρεια Wielkopolskie (4,0%) και στην τσεχική περιοχή της Κεντρικής Μοραβίας (4,4%). Αντίθετα, το υψηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στην ισπανική περιοχή της Θέουτα (56,0%), ακολουθούμενη από τις ελληνικές περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (45,1%) και της Δυτικής Μακεδονίας (42,3%), ενώ ακολουθεί η ισπανική περιφέρεια Μελίγια ( 41,9%).

ot.gr