Η «ακτινογραφία» των τουριστικών επιδόσεων της ΑΜΘ για το 2020

84,3 % μείωση στις επισκέψεις τουριστών και 79,2 % μείωση στις εισπράξεις, αύξηση 47,3% στη διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη
Οι επισκέπτες μας, κυρίως Βούλγαροι και Ρουμάνοι, ξόδεψαν μόλις 152 ευρώ ανά επίσκεψη, όταν ο μέσος όρος στη χώρα ήταν τα 520 ευρώ

Της Κικής Ηπειρώτου

Τα μεγέθη και τις επιδόσεις του τουριστικού προϊόντος των 13 Περιφερειών της χώρας αναλύει και παρουσιάζει το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) στη νέα μελέτη του για το 2020. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας, για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ήταν μία δύσκολη χρονιά, με ορισμένα θετικά στοιχεία, αλλά και σημαντικές απώλειες.

Να σημειωθεί πως στη μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ, που βασίζεται σε στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος, κάθε χρόνο, αναλύονται τα μεγέθη για τις

  • Επισκέψεις
  • Διανυκτερεύσεις
  • Εισπράξεις

καθώς και για τους βασικούς δείκτες:

  • Δαπάνη ανά επίσκεψη
  • Δαπάνη ανά διανυκτέρευση
  • Μέση διάρκεια παραμονής
Δαπάνη ανά επίσκεψη

Για το 2020, η δαπάνη ανά επίσκεψη ανά Περιφέρεια αυξήθηκε στην πλειονότητα των Περιφερειών λόγω της αύξησης της μέσης διάρκειας παραμονής παρά τη μείωση της δαπάνης ανά διανυκτέρευση. Ειδικότερα:

– Η δαπάνη ανά επίσκεψη στις 13 Περιφέρειες της χώρας το 2020 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στα 520 € παρουσιάζοντας αύξηση +7,8% σε σχέση με το 2019 (482 €).

– Η υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη το 2020 καταγράφηκε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με 799 € παρουσιάζοντας αύξηση +6,5%. Η χαμηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη καταγράφηκε στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μόλις 152 €, παρουσιάζοντας ωστόσο αύξηση +32,2%.

Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση στις 13 Περιφέρειες της χώρας το 2020 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο σε 67 € παρουσιάζοντας μείωση -11,5% σε σχέση με το 2019 (76 €).

Η υψηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση το 2020 καταγράφηκε στην Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου με 92 € παρουσιάζοντας μείωση -5,3%.

Αντίθετα, η χαμηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση καταγράφηκε στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με 39 €, παρουσιάζοντας μείωση -10,3%.

Διάρκεια παραμονής

Η μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη στις Περιφέρειες της Ελλάδας ήταν 6,7 διανυκτερεύσεις παρουσιάζοντας αύξηση (+6,8%). Η μέγιστη διάρκεια παραμονής 13,2 διανυκτερεύσεις  καταγράφηκε στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου παρουσιάζοντας αύξηση +63,8%.

Η ελάχιστη διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη το 2020, ήταν 3,9 διανυκτερεύσεις και σημειώθηκε στην Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καταγράφοντας αύξηση +47,3%.

Κατάταξη Περιφερειών βάσει Επισκέψεων

Στην πρώτη θέση της κατάταξης ανέβηκε η Περιφέρεια Αττικής καταγράφοντας μείωση -72,6%% με 1.622 χιλ. επισκέψεις, ενώ στη δεύτερη θέση, υποχώρησε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου παρουσιάζοντας μείωση -77,2% με 1.572 χιλ. επισκέψεις. Στην τρίτη θέση υποχώρησε και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάζοντας μείωση -81,1% με 1.282 χιλ. επισκέψεις. Ωστόσο σταθερή στην τέταρτη θέση παρέμεινε η Περιφέρεια Κρήτης καταγράφοντας 1.236 χιλ. επισκέψεις σημειώνοντας μείωση -76,6%.

Μείωση κατά -73,6% παρουσίασε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καταγράφοντας μόλις 805 χιλ. επισκέψεις, ανεβαίνοντας όμως στην πέμπτη θέση του πίνακα κατάταξης το 2020, ενώ αντίθετα, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης παρουσιάζοντας μείωση -84,3%, με 602 χιλ. επισκέψεις υποχώρησε στην έκτη θέση.

Το μεγαλύτερο μέρος των επισκέψεων στην ΑΜΘ προέρχεται από την Βουλγαρία (316 χιλ.), την Τουρκία (123 χιλ.) και την Ρουμανία (58 χιλ.).

 

 

Κατάταξη Περιφερειών βάσει Διανυκτερεύσεων

Στην πρώτη θέση της κατάταξης διατηρήθηκε η Περιφέρεια του Νότιου Αιγαίου παρουσιάζοντας μείωση -74,4%, καταγράφοντας 13.628 χιλ. διανυκτερεύσεις. Στη δεύτερη θέση από την τέταρτη το 2019, ανέβηκε η Περιφέρεια Αττικής με 12.466 χιλ. παρόλο που σημείωσε μείωση -63,4%.

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατέγραψε μείωση -76,9%, με 2.352 χιλ. διανυκτερεύσεις και υποχώρησε στην έβδομη θέση.

Κατάταξη Περιφερειών βάσει Εισπράξεων

Στην πρώτη θέση της κατάταξης διατηρήθηκε η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου με εισπράξεις 1.257 εκατ. € παρουσιάζοντας μείωση -75,7%.

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης υποχώρησε στην έβδομη θέση με 91 εκατ. €, καταγράφοντας μείωση -79,2%.

Από τα 91 εκατ. ευρώ στην ΑΜΘ, τα 22 εκατ. € προέρχονται από την Τουρκία, 18 εκατ. € από την Βουλγαρία και 11 εκατ. € από τη Ρουμανία.

Δαπάνη ανά επίσκεψη

Η δαπάνη ανά επίσκεψη ανά Περιφέρεια στις 13 Περιφέρειες της χώρας το 2020 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στα 520 € έναντι 482 € το 2019 παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά +7,8%. Η αύξηση αυτή οφείλεται, στην αύξηση της μέσης διάρκειας παραμονής κατά +21,8%, παρά τη μείωση της μέσης δαπάνης ανά διανυκτέρευση κατά -11,5%.

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σημειώθηκε αύξηση, με τη δαπάνη ανά επίσκεψη να ανέρχεται από τα 115 € το 2019 σε 152 € το 2020.

 Δαπάνη ανά διανυκτέρευση

Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση στις 13 Περιφέρειες της χώρας το 2020 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στα 67 € έναντι 76 € το 2019 παρουσιάζοντας μείωση -11,5%.

Η  ανά διανυκτέρευση στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υποχώρησε σε 39 € το 2020 από 43 € το 2019 σημειώνοντας πτώση -10,3%.

Μέση Διάρκεια Παραμονής ανά Περιφέρεια

Η μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη στις Περιφέρειες της Ελλάδας ήταν 6,7 διανυκτερεύσεις το 2020, έναντι 6,3 το 2019 παρουσιάζοντας αύξηση +6,8%. Η μέση διάρκεια παραμονής διαφοροποιείται ανά Περιφέρεια, ενώ όλες οι Περιφέρεις κατέγραψαν αύξηση το 2020 σε σχέση με το 2019.

 Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης   καταγράφηκε αύξηση κατά +47,3% ενώ καταγράφηκαν 3,9 διανυκτερεύσεις.

 

Με μία  ματιά

Στην ΑΜΘ, το 2020, σε σύγκριση με το 2019, είχαμε:

84,3 % μείωση στις επισκέψεις τουριστών

76,9 % μείωση στις διανυκτερεύσεις

79,2 % μείωση στις εισπράξεις

47,3 % αύξηση στη διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη

37 ευρώ αύξηση στη δαπάνη ανά επίσκεψη

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο