Η «ακτινογραφία» της νέας Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής Αλεξανδρούπολης

Τι περιλαμβάνουν οι δύο γραμμές μεταφοράς που θα συνδέουν τον Έβρο με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στη Νέα Σάντα Κιλκίς

Η ευρύτερη περιοχή αποτελεί καταφύγιο για αρπακτικά και άλλα επιδημητικά είδη πουλιών – Τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται

 της Κικής Ηπειρώτου

Στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών για το έργο: «Γραμμή Μεταφοράς Υψηλής Τάσης για τη διασύνδεση του Θερμοηλεκτρικού Σταθμού “ΘΗΣ ΕΒΡΟΥ Ι”, της εταιρείας “ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΑΕ” προχώρησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Η μονάδα, που θα εγκατασταθεί στην Βιομηχανική Περιοχή Αλεξανδρούπολης (ΚΥΤ Έβρου) θα συνδεθεί με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΥΤ Νέας Σάντας)» και θεωρείται ιδανικά τοποθετημένη για εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας στις γειτονικές χώρες, στις οποίες δεν προβλέπεται λειτουργία νέων μονάδων φυσικού αερίου που να καλύπτουν τις ανάγκες τους στα προσεχή έτη. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που εγκρίθηκε έχει διάρκεια 15 ετών, με δυνατότητα παράτασης.

Γενικά στοιχεία του έργου

Το έργο αφορά στην ηλεκτρική διασύνδεση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) με τον ΣΠΗΕΣΣ, συνολικού μήκους περίπου 28 km και διέρχεται από τους Δήμους Μαρωνείας-Σαπών, Αρριάνων και Αλεξανδρούπολης και αντίστοιχα τις Δημοτικές Ενότητες   Σαπών, Δ.Ε. Αρριάνων, και Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και Π.Ε. Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Περιγραφή του έργου

Το έργο προβλέπει την κατασκευή δύο Γραμμών Μεταφοράς 400 KV απλού κυκλώματος, σύμφωνα με την προδιαγραφή TR-5 του ΑΔΜΗΕ. Οι δύο Γραμμές Μεταφοράς 400 kV ΚΥΤ Ν.ΣΑΝΤΑΣ– ΚΥΤ ΕΒΡΟΥ & ΚΥΤ Ν.ΣΑΝΤΑΣ – ΚΥΤ ΕΒΡΟΥ , έχουν αρχή το ΚΥΤ 400 kV Ν. ΣΑΝΤΑΣ και καταλήγουν στο νέο ΚΥΤ 400 kV ΕΒΡΟΥ Ι.

Το συνολικό μήκος των Γραμμών Μεταφοράς είναι:

  • 353,31 m για την Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Ν.ΣΑΝΤΑΣ– ΚΥΤ ΕΒΡΟΥ
  • 260,69 m για την Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Ν.ΣΑΝΤΑΣ– ΚΥΤ ΕΒΡΟΥ

Η Γραμμή Μεταφοράς συντίθεται από τρία βασικά στοιχεία:

– Τους ηλεκτροφόρους αγωγούς φάσεων, δηλαδή τους εναέριους αγωγούς, σκοπός των οποίων είναι να μεταφέρουν την ηλεκτρική ενέργεια. Στο τμήμα απλού κυκλώματος οι ηλεκτροφόροι αγωγοί είναι έξι, δύο για κάθε φάση. Οι φάσεις του κυκλώματος είναι εγκατεστημένες σε οριζόντια διάταξη και αποτελούν ένα τριφασικό κύκλωμα. Κάθε ηλεκτροφόρος αγωγός είναι ένα γυμνό πολύκλωνο καλώδιο με συνεστραμμένα σύρματα αλουμινίου στις εξωτερικές στρώσεις και επιψευδαργυρωμένα χαλύβδινα στο κέντρο.
– Τους αγωγούς ηλεκτρικής προστασίας, σκοπός των οποίων είναι να προστατεύουν τη γραμμή από κεραυνούς. Οι αγωγοί αυτοί είναι δύο, εγκατεστημένοι σε οριζόντια διάταξη συμμετρικά εκατέρωθεν του άξονα της γραμμής. Ο ένας αγωγός ηλεκτρικής προστασίας (SW), είναι ένα γυμνό πολύκλωνο καλώδιο με συνεστραμμένα χαλύβδινα επιψευδαργυρωμένα σύρματα (γαλβανισμένο συρματόσχοινο), με εξωτερική διάμετρο 12,60 mm. Ο έτερος αγωγός προστασίας είναι τύπου OPGW ο οποίος αποτελείται από ένα γυμνό πολύκλωνο καλώδιο με συνεστραμμένα χαλύβδινα επιψευδαργυρωμένα σύρματα (γαλβανισμένο συρματόσχοινο), με εξωτερική διάμετρο 13,00 mm αλλά στο κέντρο του αγωγού υπάρχουν 48 ζεύγη οπτικών ινών.
– Τους φορείς πάνω στους οποίους προσδένονται ή αναρτώνται οι ηλεκτροφόροι αγωγοί φάσεως μέσω μονωτήρων και οι αγωγοί ηλεκτρικής προστασίας. Είναι οι γνωστοί χαλύβδινοι επιψευδαργυρωμένοι δικτυωτοί πύργοι των γραμμών μεταφοράς υψηλής τάσεως. Οι πύργοι είναι τυποποιημένοι σε 4 τύπους, ανάλογα με την αντοχή τους σε μηχανικά φορτία και ο κάθε τύπος έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει διάφορα ύψη.
Επιπλέον, προβλέπεται η κατασκευή οδοποιίας πρόσβασης στους πύργους, συνολικού μήκους 21.680 μέτρων.

Περιορισμός επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον, στη χλωρίδα και πανίδα

Το έργο είναι συμβατό με το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης και με το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Δεν διέρχεται από εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, Ρυμοτομικά Σχέδια, ΣΧΟΑΠ, Όρια Οικισμών ή άλλα σχέδια χρήσεων γης. Δεν επηρεάζει τα επιφανειακά και τα υπόγεια ύδατα της περιοχής και δεν βρίσκεται εντός πλημμυρικής ζώνης ούτε εντός Ζώνης δυνητικά Υψηλού Κινδύνου. Το έργο χωροθετείται σε περιοχή εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών.
Ωστόσο, η ευρύτερη περιοχή του έργου αποτελεί σημαντική περιοχή για αναπαραγόμενα και διαχειμάζοντα αρπακτικά και άλλα επιδημητικά δασικά είδη πουλιών. Επιπλέον, τα είδη που αναπαράγονται στην περιοχή περιλαμβάνουν τα εξής 8 από τα συνολικά 21 ευρωπαϊκά είδη που περιορίζονται στη Μεσογειακή διάπλαση: Emberiza melanocephala, Emberiza  caesia, Sylvia cantillans, Sylvia melanocephala, Hippolais olivetorum, Sitta neumayer,  Oenanthe hispanica και Lanius nubicus.
Το έργο διέρχεται από τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) «Νότιο Δασικό Σύμπλεγμα Έβρου»,  ενώ βρίσκεται εγγύς της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) «Κοιλάδα Φιλιούρη».
Για τον περιορισμό των επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία του έργου στο φυσικό περιβάλλον, ορίζονται τα εξής:
-Θα πρέπει να εκπονηθεί πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης, πριν την έναρξη κατασκευής του έργου, κατά τη φάση κατασκευής, αλλά και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του έργου και για διάστημα τουλάχιστον τριών ετών. Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης θα περιλαμβάνονται σε ετήσιες εκθέσεις αποτελεσμάτων, τα οποία θα κοινοποιούνται και στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου.
-Μικρότερη δυνατή διατάραξη φυσικού περιβάλλοντος και αποφυγή κοπής των κατάλληλων για φώλιασμα δέντρων. Δεδομένου ότι το έργο χωροθετείται σε μεγάλο ποσοστό εντός δασικών εκτάσεων, με ώριμα δέντρα, τα οποία αποτελούν εν δυνάμει θέσεις φωλεοποίησης για τους αετούς, να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό η απομάκρυνση της δασικής βλάστησης κατά τη διάρκεια των κατασκευών.  Σε περίπτωση εντοπισμού φωλεοποίησης προστατευόμενων ειδών να καταγραφούν και να παρθούν μέτρα προστασίας των φωλιών. Για το λόγο αυτό, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται παρουσία ανεξάρτητου επιστήμονα ορνιθολόγου, ώστε σε περίπτωση εντοπισμού φωλιάς να διακόπτονται.
-Να μην πραγματοποιούνται εντός ΖΕΠ εργασίες κατασκευής κατά την περίοδο αναπαραγωγής (Μάρτιο έως και Ιούνιο).
– Περιορισμός των εργασιών κατά τη διάρκεια της νύχτας και ελαχιστοποίηση φωτισμού κατά μήκος της ζώνης εργασίας.
– Να προβλεφθεί σύστημα πυρόσβεσης και πρόληψης πυρκαγιάς. Κατά τη φάση κατασκευής να απομακρύνονται τα προϊόντα αποψίλωσης για αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς.
– Οι υποδομές των δύο παράλληλων γραμμών μεταφοράς ενέργειας, θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι είναι κατάλληλα μονωμένες και σημασμένες, ώστε να ελαχιστοποιούν το κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και πρόσκρουσης πτηνών πάνω τους.
– Οι εργασίες εντός να πραγματοποιούνται κατόπιν ενημέρωσης της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς, η οποία μπορεί να ορίσει στέλεχος που θα παρίσταται και θα παρακολουθεί την εκτέλεσή τους.
-Εάν από τη λειτουργία του έργου διαπιστωθεί η πρόκληση σημαντικών επιπτώσεων, λαμβάνονται άμεσα πρόσθετα μέτρα για την αποφυγή ενδεχόμενης αρνητικής επίπτωσης στα προστατευόμενα είδη.

Για την προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς

Για την προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς, τηρούνται οι ακόλουθοι όροι (σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων Εφορειών Αρχαιοτήτων):
– Θα προηγηθεί ανασκαφική διερεύνηση στον χώρο όπου πρόκειται να τοποθετηθούν οι πυλώνες που βρίσκονται περίπου 110 μ Ν/ΝΔ του Υστερορρωμαϊκού Κάστρου, η δαπάνη της οποίας θα βαρύνει τον κύριο του έργου. Από τα αποτελέσματα της έρευνας θα εξαρτηθεί η πορεία του έργου στο συγκεκριμένο σημείο, ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων Συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
-Θα ληφθεί μέριμνα από τον φορέα του έργου, ώστε ο δρόμος που οδηγεί στους προαναφερόμενους πυλώνες, να διανοιχθεί σε απόσταση τουλάχιστον 100 μ. από το Υστερορρωμαϊκό Κάστρο, κατόπιν υπόδειξης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ροδόπης.
– Όλες οι εκσκαφικές εργασίες, καθώς και οι εργασίες βελτίωσης-διάνοιξης οδών πρόσβασης και ηλεκτρικής διασύνδεσης, θα πραγματοποιηθούν υπό την επίβλεψη αρχαιολόγου που θα προσληφθούν σε συνεννόηση με τις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων.
– Σε περίπτωση ανεύρεσης μη εντοπισμένων τώρα αρχαιοτήτων, οι εργασίες θα διακοπούν και θα ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4858/2021, η δαπάνη της οποίας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η πορεία του, ύστερα από γνωμοδότηση των αρμοδίων συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

INFO

Η πυρασφάλεια του έργου, η οποία αποτελεί το βασικό μέτρο πρόληψης ατυχημάτων που μεταξύ άλλων θα μπορούσαν να προκαλέσουν και σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και εγκρίσεις, ενώ με κατάλληλες επιθεωρήσεις και ασκήσεις θα πρέπει να διασφαλίζεται η διαρκής ετοιμότητα των σχετικών συστημάτων ειδοποίησης και πυρόσβεσης

 

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο