Φορτία με ανεμογεννήτριες θα διασχίσουν το κέντρο της Αλεξανδρούπολης

Δείτε τις έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αποφάσισε η Αστυνομία και τη διαδρομή που θα ακολουθήσουν τα οχήματα της ΤΕΡΝΑ

Από σήμερα 15/11 στις 7 το απόγευμα και μέχρι 17/11 στις 7 το απόγευμα, θα ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, προκειμένου να μεταφερθούν με ασφάλεια τα ογκώδη φορτία της εταιρείας ΤΕΡΝΑ, η οποία θα μεταφέρει ανεμογεννήτριες από το λιμάνι της πόλης στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής. Να σημειωθεί ότι το αρχικό αίτημα της εταιρείας είχε απορριφθεί από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, καθώς είχε κριθεί ότι ήταν ελλιπές, αφού δεν περιείχε λεπτομέρειες για τον ακριβή χρόνο και την τοποθεσία των διελεύσεων, κάτι που θεωρήθηκε ως απαραίτητο λόγω του μεγάλου βάρους και όγκου, τόσο των οχημάτων, όσο και των φορτίων, που αναμένεται να προκαλέσουν ούτως ή άλλως αναστάτωση στις περιοχές από τις οποίες θα περάσουν.

Δείτε τις λεπτομέρειες στην απόφαση της Αστυνομίας :
“Αποφασίζουμε:
 Προσωρινός αποκλεισμός κυκλοφορίας και των δύο κατευθύνσεων της Λ.Δημοκρατίας από την συμβολή της με την οδό Δημοκρίτου εως την συμβολή της με την οδό Δήμητρας
 Προσωρινός αποκλεισμός κυκλοφορίας του ρεύματος με κατεύθυνση από Αλεξανδρούπολη προς Μάκρη της Λεωφόρου Μάκρης από την συμβολή της με την οδό Δήμητρας έως την συμβολή της με την οδό Ηλέκτρας.
 Προσωρινός αποκλεισμός και των δύο ρευμάτων της Επαρχιακής Οδού Αύρας –Συκορράχη από την συμβολή της με την Εγνατία Οδό (πόρτα Αυρας 597+200) εως το τέλος του οικισμού Συκορράχης.
 Η κυκλοφορία των οχημάτων κατά το χρονικό διάστημα της εκτέλεσης των εργασιών θα πραγματοποιείται από παρακείμενες οδούς .

Ειδικότερα :
Προκειμένου διεξαχθεί ανεμπόδιστα η μεταφορά του βιομηχανικού υλικού θα εφαρμοστούν οι ακόλουθες τροποποιήσεις της κυκλοφορίας των οχημάτων:
Α. Προσωρινή διακοπή στους κάτωθι φωτεινούς σηματοδότες με περιστροφή του βραχίονα και η κυκλοφορία θα διεξάγεται με την υπάρχουσα κάθετη και οριζόντια σήμανση :

 Λ.Δημοκρατίας και Αδαμαντίου Κοραή
 Λ.Δημοκρατίας και Απολλωνιάδος
 Λ.Μάκρης και Περιφερειακή Οδό Πέντε Μαρτύρων εκ Σαμοθράκης .
 Λ.Μάκρης Διασταύρωση με Νέα Εργατικά Χιλής .
Εν συνεχεία οι φωτεινοί σηματοδότες θα τίθενται εκ νέου σε λειτουργία κατά την διέλευση του φορτίου.

Β. Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης στις κάτωθι οδούς :

 Λ.Δημοκρατίας από την διασταύρωση με την οδό Αριστοτέλους έως την διασταύρωση με την οδό Κωνσταντινουπόλεως (απαγόρευση στάσης και στάθμευσης δεξιά κατεύθυνση προς Αλεξανδρούπολη) .
 Λ.Δημοκρατίας από την διασταύρωση με την οδό Κωνσταντινουπόλεως έως την διασταύρωση με την οδό Ερεσού (απαγόρευση στάσης στάθμευσης και στις δύο κατευθύνσεις) .
 Λ.Δημοκρατίας από την διασταύρωση με την οδό Ερεσού έως την διασταύρωση με την οδό Μηδείας, (απαγόρευση στάσης και στάθμευσης δεξιά κατεύθυνση προς Δύση)
 Λ.Δημοκρατίας από την διασταύρωση με την οδό Μηδείας έως την διασταύρωση με την οδό Νικομηδείας (απαγόρευση στάσης και στάθμευσης και στις δύο κατευθύνσεις) .
 Λ.Δημοκρατίας και Τζαβέλλα.
 Λ.Δημοκρατίας από την διασταύρωση με την οδό 14η Μαϊου (απαγόρευση στάσης και στάθμευσης και στις δύο κατευθύνσεις) .
 Λ.Δημοκρατίας από διασταύρωση με την οδό Καραϊσκάκη έως την διασταύρωση με την Περιφερειακή Οδό, (απαγόρευση στάσης και στάθμευσης και στις δύο κατευθύνσεις).
 Λ.Μάκρης από την διασταύρωση με τον Περιφερειακό έως την διασταύρωση με την οδό Δημοκρίτου (απαγόρευση στάσης και στάθμευσης δεξιά κατεύθυνση προς Ν.Χιλή) .
 Λ.Μάκρης από την διασταύρωση με την οδό Δημοκρίτου έως την έξοδο οικισμού Νέας Χιλής (απαγόρευση στάσης και στάθμευσης και στις δύο κατευθύνσεις).

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών θα εφαρμοσθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σύμφωνα με το συνημμένο στην ανωτέρω (3) σχετική, τυπικό σχέδιο ΦΑΣΗ 1 έως 14 , το οποίο αποτυπώνει τη διάταξη των πινακίδων σήμανσης για προσωρινή διακοπή και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας επί της Λ.Δημοκρατίας μέχρι να ολοκληρωθεί η διάβαση του οχήματος, όπου θα μεταφέρει όχημα με το βαρύ βιομηχανικό εξοπλισμό και εν συνεχεία θα αποδίδεται η κυκλοφορία κανονικά στους χρήστες της οδού. Η διάταξη των πινακίδων κάθε φορά θα προσαρμόζεται στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της περιοχής εκτέλεσης εργασιών και τις ιδιαίτερες συνθήκες που θα προκύπτουν, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση των οχημάτων καθώς και η ασφαλής πρόσβαση των πολιτών στις ιδιοκτησίες τους .
Στον αποκλεισμό της κυκλοφορίας θα υπάρχει μέριμνα από τον ανάδοχο και ρύθμιση της κυκλοφορίας να γίνεται από σημαιοφόρους.

4. α) Το μέγιστο χρονικό διάστημα καθημερινά των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να καθορίζεται σε συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Αλεξ/πολης και να γνωστοποιούνται εγκαίρως προ της ενάρξεώς τους από τον υπεύθυνο της εταιρίας.
β) Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες-διελεύσεις-διακοπές κυκλοφορίας να εκτελούνται κατόπιν προφορικής συνεννόησης των υπευθύνων της εταιρείας με τον Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Αλεξ/πολης, προκειμένου αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων συνέπεια τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή έκτακτων γεγονότων (εκδηλώσεων, δυσμενών καιρικών συνθηκών κλπ).
γ) Για τα ανωτέρω, για κάθε άλλη έκτακτη κυκλοφοριακή ρύθμιση (άλλη προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, μονοδρόμηση κ.λ.π.), καθώς και για τις εκτροπές της κυκλοφορίας που θα απαιτηθούν, εξουσιοδοτούμε το Τμήμα Τροχαίας Αλεξ/πολης, το οποίο να λάβει κάθε μέτρο κυκλοφοριακής τεχνικής, σε συνεργασία με υπευθύνους εταιρείας.

Οι διατάξεις του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, ισχύουν από την δημοσίευση της παρούσας, και ισχύουν από 19:00 την 15/11/2022 έως την 19.00΄ ώρα της 17-11-2022 και εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων με μέριμνα και ευθύνη της αναδόχου εταιρείας «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» η οποία επί πλέον υποχρεούται, για τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση της προσωρινής σήμανσης, ως αυτή μνημονεύεται στα ανωτέρω σχετικά.

 

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπρόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr

              Μέλος του