room-to-grow-bnner

Χρηματοοικονομική Νοημοσύνη: «Μust» για την υγεία της επιχείρησης σας

Επίκαιρες σκέψεις από τον Δρα Κων/νο Γεωργάκα, Σύμβουλο Επιχειρήσεων GECON CONSULTING

Η ικανότητα κατανόησης χρηματοοικονομικών όρων και οικονομικών μεγεθών.

Η ικανότητα αξιοποίησης  χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Η ικανότητα αναγνώρισης της συχνά καμουφλαρισμένης πραγματικότητας πίσω από τα νούμερα.

Και η δυνατότητα, στο φως των παραπάνω, για εισήγηση, ενημέρωση και επικοινωνία των απαραίτητων προτάσεων για την κερδοφορία της επιχείρησης:

Συνιστούν

το νέο τύπο επιχειρηματικής νοημοσύνης ή όπως προσδιορίζεται διεθνώς Financial Intelligence (FI)=Xρηματοοικονομική Νοημοσύνη.

Μια  ξεχωριστή επιχειρηματική νοημοσύνη, ιδιαίτερα σημαντική σε ένα αρκετά ανασφαλές περιβάλλον,  μετά την μεγάλη οικονομική κρίση.

Στόχος; Η αποφυγή λαθεμένων στρατηγικών και καταστροφικών συνεπειών.

Ως εκ τούτου, η χρηματοοικονομική νοημοσύνη, αναγνωρίζεται πλέον διεθνώς ως «must» για την βιωσιμότητα αλλά και εξυγίανση των επιχειρήσεων.

Σημαντικά ευρήματα από σχετικές έρευνες γνωστών ακαδημαϊκών δείχνουν καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα, σε  επιχειρήσεις  που έχουν επενδύσει στην απόκτηση και ενίσχυση της χρηματοοικονομικής νοημοσύνης, FI.  Όπως, για παράδειγμα, το ερευνητικό έργο των  Lawler, Mohrman & Ledford (1992), σε 1000 επιχειρήσεις από το οποίο προκύπτει το εξής ενδιαφέρον συμπέρασμα. Οι δείκτες που επηρέασαν  θετικά την παραγωγικότητα, την ικανοποίηση πελατών, την ποιότητα, το κέρδος και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ήταν  το άνοιγμα  της χρηματοοικονομικής διοίκησης και η ενημέρωση των εργαζομένων  στα δεδομένα της.  Με άλλα λόγια δηλαδή η απόκτηση και ανάπτυξη της FI για όλους μέσα στην επιχείρηση.

Τα καλά νέα είναι ότι δεν πρόκειται για ένα έμφυτο ταλέντο στον κόσμο του «Επιχειρείν» αλλά για ένα σύνολο δεξιοτήτων, όπως προαναφέρθηκαν, οι οποίες μπορούν να αποκτηθούν μέσα από την εκπαίδευση των στελεχών, των διοικήσεων και των εργαζομένων μιας επιχείρησης προκειμένου ΌΛΟΙ να είναι σε θέση να συνεισφέρουν τα μέγιστα στην αποδοτικότητα της επιχείρησης ή του οργανισμού.

Η απόκτηση και ενδυνάμωση του συγκεκριμένου τύπου νοημοσύνης επιτελείται με πολλούς  τρόπους, μεταξύ των οποίων ενδοεπιχειρησιακή επιμόρφωση, πολλών ειδών σεμινάρια αλλά και  εκπαίδευση σε πανεπιστημιακές αίθουσες καθώς πολλά και γνωστά πανεπιστήμια όπως το Harvard Business School και Stanford, αλλά και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα  προσφέρουν σχετικά προγράμματα.

Ακολουθούν οι βασικές δεξιότητες της χρηματοοικονομικής νοημοσύνης όπως αυτές προσδιορίζονται από την διεθνή αρθρογραφία και βιβλιογραφία.

  • Η κατανόηση των βασικών χρηματοοικονομικών της επιχείρησης π.χ. «cash vs  Profit», «income & cash flow statement», κλπ.
  • Η ικανότητα ανάλυσης της βαθύτερης σημασίας των αριθμών όπως για παράδειγμα η ανάλυση και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων του «return of  investment (ROI).
  • Η ικανότητα για κατανόηση της τέχνης των χρηματοοικονομικών και λογιστικής,  αναγνώριση της εφαρμογής τους σε αριθμούς και δυνατότητα για διαφορετική αξιοποίηση με διαφορετικά αποτελέσματα.
  • Η κατανόηση ερμηνείας των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων της   επιχείρησης, πλαισιωμένων στην ευρύτερη εικόνα της οικονομία και επιχειρηματικότητας, η οποία επηρεάζεται, μεταξύ άλλων, από τον ανταγωνισμό, τις νέες τεχνολογίες, τις διαφορετικές ανάγκες των πελατών μας κλπ.
  • Και τέλος η κατανόηση των πολύ βασικών χρηματοοικονομικών εννοιών της κοστολόγησης, της τιμολόγησης και της πιστωτικής μας πολιτικής.

Η χρηματοοικονομική νοημοσύνη (FI) , η κατανόηση δηλαδή και σωστή ερμηνεία   των χρηματοοικονομικών της επιχείρησης καθώς και η γνώση των δυνατοτήτων  των βασικών χρηματοοικονομικών εργαλείων παράλληλα με την ορθολογιστική αξιοποίηση τους – κάτι που είναι πολύ δύσκολο ακόμα και για τα στελέχη που διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις – είναι εντελώς απαραίτητη στα  στελέχη επιχειρήσεων για τη λήψη αποφάσεων, την κατανομή των πόρων και τον προϋπολογισμό των δαπανών.

Οι υποστηρικτές της συγκεκριμένης νοημοσύνης θεωρούν ότι η FI συμβάλλει στην αποτελεσματική λήψη αποφάσεων με ταυτόχρονη γνώση των συνεπειών αυτών των αποφάσεων στους οικονομικούς στόχους της επιχείρησης.

Η στόχευση όμως για την απόκτηση αυτού του τύπου επιχειρηματικής νοημοσύνης  δεν πρέπει να περιορίζεται μόνον στο επίπεδο της ηγεσίας, της διοίκησης και των στελεχών της επιχείρησης, αλλά να περιλαμβάνει και τους εργαζόμενους.

Η κουλτούρα της εμπλοκής των εργαζομένων  ξεκινά  από τον Peter Drucker ο οποίος στο βιβλίο του «The Practice of Management» (1954), υποστηρίζει ότι αν ο  εργαζόμενος δεν  γνωρίζει το πώς η καθημερινή εργασία του επηρεάζει την επιχείρηση σαν σύνολο και με ποιό τρόπο ο ίδιος συνεισφέρει στην επιχείρηση, δεν θα έχει το απαραίτητο κίνητρο αλλά και τον τρόπο για  να βελτιώσει την αποδοτικότητα του.  Απαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση της επιτυχίας ενός project είναι η συστηματική ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων και η ανάπτυξη της αίσθησης ότι πρόκειται για δικό τους έργο  και επομένως είναι δική τους η ευθύνη της επιτυχίας ή αποτυχίας.

Είναι γεγονός ότι τα  τελευταία 10-12 χρόνια γίνεται σοβαρή ανάλογη προσπάθεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως, με την έννοια της «intra-preneurship», δηλαδή της «εσωτερικής επιχειρηματικότητας». Ο εργαζόμενος πρέπει να νοιώθει ότι η επιχείρηση του ανήκει,  ότι αποτελεί μέρος της. Και εάν πάει καλά η επιχείρηση, τότε και ο ίδιος θα πάει καλά και θα έχει εξασφαλίσει την εργασιακή του ασφάλεια.

Αυτό μας οδηγεί στην κεντρική ιδέα της διοίκησης «ανοικτό βιβλίο» Open-Book Management  (ΟΒΜ) που καθιερώθηκε από τον John Case (1993). Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση όταν οι εργαζόμενοι θεωρούν εαυτούς ως «partners» της επιχείρησης, έχοντας  ενημέρωση επί των χρηματοοικονομικών της, «revenueprofitcost of goods, cash flow,  expenses», οδηγούνται σε καλύτερες αποφάσεις, με αποτέλεσμα την σημαντική βελτίωση της αποδοτικότητας της επιχείρησης.

Η πατρότητα όμως της διοίκησης  «Οpen Book Management» (OBM) θεωρώ ότι πρέπει να πιστωθεί στην Κaren Berman, και στην πολύτιμη κληρονομιά που άφησε στους συνεργάτες της μετά τον πρόωρο θάνατο της ως προς την τεράστια συμβολή της   κατανόησης από όλους στην επιχείρηση των χρηματοοικονομικών μεγεθών. Αυτό ακριβώς αποτυπώνεται στην αναθεωρημένη έκδοση του βιβλίου της το 2013, που είχε γράψει το 2006 με τους Joe Knight  και  John Case.

Συμπερασματικά, η συστηματική πληροφόρηση των εμπλεκομένων στην επιχείρηση, η κατανόηση του «ΓΙΑΤΙ;» και του «ΠΩΣ;» των χρηματοοικονομικών μεγεθών από όλους, μπορεί να συμβάλλει στην μέγιστη απόδοση τους, στην αύξηση της παραγωγικότητας και κατά συνέπεια της κερδοφορίας της επιχείρησης.

 Bιβλιογραφία

 Berman Karen, Knight Joe, Case John. (2013). Financial Intelligence, Revised Edition: A Manager’s Guide to Knowing What the Numbers Really Mean Revised, Expanded Edition. Boston, Massachusetts: Harvard Business Review Press

 Lawler, E. Edward,  Mohrman, A. Susan, Ledford E. Gerald. (1992).

Employee Involvement and Total Quality Management: Practices and Results in Fortune 1000 Companies. San Francisco: Jossey Bass Business & Management Series.

 Kennedy, Chris. (1988). Evaluation of the management of change in ELT projects. Applied Linguistics 9 (4), 329-342.

 Peter F. Drucker. (1954). The Practice of Management. New York : Harper & Row.

 Webography

 https://www.inc.com/john-case/karen-berman-patron-saint-of-open-book-management.html

 https://www.inc.com/partners/att/articles/20061127/obm.html

 

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο