Επιστολή Δημοσχάκη στον Υπουργό Ανάπτυξης

Για την επιδότηση μετεγκατάστασης βιοτεχνικών επιχειρήσεων μέσω του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027

 

Με επιστολή του προς τον Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη αναδεικνύει το ζήτημα επιδότησης της μετεγκατάστασης βιοτεχνικών μονάδων εκτός αστικού ιστού, στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027.

Συγκεκριμένα με αφορμή την επιστολή της εταιρείας DIMCO, ο βουλευτής απευθύνεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης προκειμένου, στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ όπως  επιδοτηθεί η μετεγκατάσταση βιοτεχνικών επιχειρήσεων σε ΒΙΟΠΑ χωρίς την προϋπόθεση της αγοράς νέου ή μέρος μηχανολογικού εξοπλισμού.

Ο βουλευτής υπογραμμίζει ότι το συγκεκριμένο αίτημα μπορεί να αποτελεί κοινό τόπο πολλών επιχειρήσεων που επιθυμούν να μεταφέρουν τις εγκαταστάσεις τους σε ΒΙΟΠΑ όχι μόνο της Αττικής αλλά και των αντίστοιχων της Χώρας προκειμένου να απεγκλωβιστούν από την περιοριστική λειτουργία του αστικού περιβάλλοντος.

Ακολουθεί αναλυτικά η Επιστολή :

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, 

Σας διαβιβάζω προς ενημέρωση και τυχόν ενέργειές σας την επιστολή της Εταιρείας υπό την επωνυμία DIMCO ΔΗΜΟΒΑΣΙΛΗ Μ.Ι.Κ.Ε., με έδρα την Αθήνα, η οποία διαθέτει καινοτόμα προϊόντα προηγμένης τεχνολογίας για κτιριακές εγκαταστάσεις.

Το ευρηματικό αίτημα της είναι η εξέταση της δυνατότητας να συμπεριληφθεί στο υπό διαμόρφωση νέο αναπτυξιακό σχέδιο ΕΣΠΑ 2021 η επιδότηση μικρών βιοτεχνικών και λοιπών επιχειρήσεων εγκατεστημένων σε αστικές περιοχές για μετεγκατάσταση σε ΒΙΟΠΑ τόσο της Αττικής όσο & των παρομοίων της Χώρας!

Με δεδομένο ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις λειτουργούν περιοριστικά εντός του αστικού ιστού, η εταιρεία εκφράζει το αίτημα να επιδοτείται η κατασκευή βιοτεχνικών κτιρίων σε επιχειρήσεις που πρόκειται να κάνουν μετεγκατάσταση από αστική περιοχή σε οργανωμένο Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟΠΑ) χωρίς να υπάρχει η υποχρέωση και προμήθειας νέου ή μέρος του εξοπλισμού σε περίπτωση που αυτός ήδη υφίσταται.

Το συγκεκριμένο αίτημα αποτελεί κοινό τόπο πολλών επιχειρήσεων, οι οποίες επιθυμούν να αναπτύξουν τις εργασίες του εκτός αστικού ιστού της Χώρας γεγονός που θα συμβάλλει στην αποκέντρωση της επιχειρηματικότητας και στην οργανωμένη λειτουργία βιοτεχνικών πάρκων κατά τα πρότυπα των αναπτυγμένων οικονομιών.

Πρόκειται για μία πρόταση εξαιρετικά ωφέλιμη για την εθνική οικονομία, την οποία προσβλέπω όπως εξετάσετε με τη δέουσα προσοχή που σας διακρίνει…

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο